H

Trädpollen allergen

Hassel

Hasselträdets pollen innehåller allergener som kan orsaka allergiska reaktioner hos personer som är känsliga för det, med symtom som nysningar, rinnande näsa, klåda, och i allvarligare fall, andningssvårigheter och astma. Allergivaccination och undvikande av höga pollenhalter under pollensäsongen kan hjälpa personer att hantera allergin.

Om allergenet i hassel

Allergenet i hasselträd är proteinerna som finns i pollen från dessa träd. Pollen från hassel kan orsaka allergiska reaktioner hos personer som är känsliga för det.

Proteinerna i hasselpollen kan orsaka allergiska reaktioner som kan inkludera symtom som nysningar, rinnande näsa, klåda och röda ögon. I mer allvarliga fall kan det leda till andningssvårigheter och astma.

För personer som är allergiska mot hasselpollen kan det vara till hjälp att undvika områden med höga halter av pollen under pollensäsongen, använda allergimedicinering som rekommenderas av läkare eller allergispecialist, eller utföra allergivaccination (hyposensibilisering) för att minska kroppens känslighet för allergenet.

Hur kan jag ta reda på om jag är allergisk mot hassel?

Ett blodprov kan användas för att utreda en allergi mot hasselpollen genom att mäta nivåerna av specifika antikroppar i blodet som är associerade med allergiska reaktioner mot hasselpollen. Testet kallas för specifikt IgE-test.

Resultaten av testet kommer att visa om du har en allergisk reaktion mot hassel eller inte. Om nivåerna av specifika IgE-antikroppar är höga kan det tyda på att du är allergisk mot hasselpollen.

Det är viktigt att notera att resultatet av ett IgE-test inte alltid korrelerar helt med symptom på allergi, och att testet bara är en del av utredningsprocessen.

Om du gör ett test för allergi mot hassel och det visar sig att dina IgE-antikroppar är förhöjda kan du visa upp ditt resultat för en läkare eller allergispecialist som kan hjälpa dig med en fullständig bedömning och eventuell behandling.

Tester som innehåller allergenen Hassel

Allergitester

Allergitester


H
  • Kan ge svar på om symtom beror på allergi mot hassel.
  • Mäter nivån av IgE-antikroppar i blodet.
  • Kan indikera på pollenallergi mot hassel.

295 kr


Pollenkollen
Pollenallergitest

Pollenkollen

  • Stort pollenallergitest som analyserar de vanligaste allergenerna.
  • Analyserar och mäter nivån av IgE-antikroppar.
  • Ger insikt kring vilken/vilka allergener som ev. orsakar allergisk reaktion.

2 759 kr