RW

Pollenallergen gräs

Gråbo

Allergenet i gråbo, även känd som kungsljus, är vanligtvis ett protein som kallas för Art v 1 och kan leda till allergiska symtom som nysningar, rinnande näsa, klåda i ögonen och andningssvårigheter, och ett specifikt IgE-test kan användas för att utreda allergi mot gråbo.

Testmottagningen.se - Hälsokontroller för ökat välmående

Prisvärda hälsokontroller

Om allergenet i gråbo

Allergenet i gråbo, även känd som kungsljus, är vanligtvis ett protein som kallas för Art v 1. Det är en av flera proteiner som finns i pollen från denna växt och är en vanlig orsak till allergiska reaktioner hos personer som är allergiska mot pollen.

När en person som är allergisk mot Art v 1 utsätts för pollen från gråbo, reagerar immunsystemet genom att producera antikroppar mot proteinet. Detta kan leda till allergiska symtom som nysningar, rinnande näsa, klåda i ögonen, och andningssvårigheter.

Hur kan jag ta reda på om jag är allergisk mot gråbo?

Ett blodprov kan användas för att utreda en allergi mot gråbo genom att mäta nivåerna av specifika antikroppar i blodet som är associerade med allergiska reaktioner mot gråbo. Testet kallas för specifikt IgE-test.

Resultaten av testet kommer att visa om du har en allergisk reaktion mot gråbo eller inte. Om nivåerna av specifika IgE-antikroppar är höga kan det tyda på att du är allergisk mot gråbo.

Det är viktigt att notera att resultatet av ett IgE-test inte alltid korrelerar helt med symptom på allergi, och att testet bara är en del av utredningsprocessen.

Om du gör ett test för allergi mot gråbo och det visar sig att dina IgE-antikroppar är förhöjda kan du visa upp ditt resultat för en läkare eller allergispecialist som kan hjälpa dig med en fullständig bedömning och eventuell behandling.

Tester som innehåller allergenen Gråbo

Allergitester
RW
Pollenallergitest

Allergitest Gråbo

  • Testar allergi mot gråbopollen.
  • Mäter nivåerna av IgE-antikroppar i blodet mot gråbopollen.
  • Kan indikera på allergi mot gråbopollen.

195 kr

Kommer snart
Pollenallergitest

Pollenkollen

10 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
  • Stort pollenallergitest som analyserar de vanligaste allergenerna.
  • Analyserar och mäter nivån av IgE-antikroppar.
  • Ger insikt kring vilken/vilka allergener som ev. orsakar allergisk reaktion.

439 kr

Kommer snart