RW

Pollenallergen gräs

Gråbo

Allergenet i gråbo är vanligtvis ett protein som kallas för Art v 1 och kan leda till allergiska symtom som nysningar, rinnande näsa, klåda i ögonen och andningssvårigheter, och ett specifikt IgE-test kan användas för att utreda allergi mot gråbo.

Om allergenet i gråbo

Allergenet i gråbo är vanligtvis ett protein som kallas för Art v 1. Det är en av flera proteiner som finns i pollen från denna växt och är en vanlig orsak till allergiska reaktioner hos personer som är allergiska mot pollen.

När en person som är allergisk mot Art v 1 utsätts för pollen från gråbo, reagerar immunsystemet genom att producera antikroppar mot proteinet. Detta kan leda till allergiska symtom som nysningar, rinnande näsa, klåda i ögonen, och andningssvårigheter.

Hur kan jag ta reda på om jag är allergisk mot gråbo?

Ett blodprov kan användas för att utreda en allergi mot gråbo genom att mäta nivåerna av specifika antikroppar i blodet som är associerade med allergiska reaktioner mot gråbo. Testet kallas för specifikt IgE-test.

Resultaten av testet kommer att visa om du har en allergisk reaktion mot gråbo eller inte. Om nivåerna av specifika IgE-antikroppar är höga kan det tyda på att du är allergisk mot gråbo.

Det är viktigt att notera att resultatet av ett IgE-test inte alltid korrelerar helt med symptom på allergi, och att testet bara är en del av utredningsprocessen.

Om du gör ett test för allergi mot gråbo och det visar sig att dina IgE-antikroppar är förhöjda kan du visa upp ditt resultat för en läkare eller allergispecialist som kan hjälpa dig med en fullständig bedömning och eventuell behandling.

Tester som innehåller allergenen Gråbo

Allergitester

Allergitester


RW
  • Testar allergi mot gråbopollen.
  • Mäter nivåerna av IgE-antikroppar i blodet mot gråbopollen.
  • Kan indikera på allergi mot gråbopollen.

295 kr


Allergitest Plus
Omfattande allergitest

Allergitest Plus

  • Mäter IgE-antikroppar mot flertalet allergener.
  • Allergianalys för pälsdjur, födoämnen, och pollen.
  • Kan indikera på allergisk reaktion mot pälsdjur.
  • Rekommenderas om du misstänker flera allergier.

3 295 kr

Pollenkollen
Pollenallergitest

Pollenkollen

  • Stort pollenallergitest som analyserar de vanligaste allergenerna.
  • Analyserar och mäter nivån av IgE-antikroppar.
  • Ger insikt kring vilken/vilka allergener som ev. orsakar allergisk reaktion.

2 759 kr