SW

Trädpollen allergen

Vide (sälg)

Videpollen kan orsaka allergiska reaktioner som kan ha olika symtom, och ett specifikt IgE-test kan användas för att undersöka en allergisk reaktion mot pollen från vide.

Om allergenet i vide (sälg)

Allergenet i vide, som även kallas sälg, är proteinerna som finns i pollen från dessa träd. Pollen från vide kan orsaka allergiska reaktioner hos personer som är känsliga för det.

Proteinerna i videpollen kan orsaka allergiska reaktioner som kan inkludera symtom som nysningar, rinnande näsa, klåda och röda ögon. I mer allvarliga fall kan det leda till andningssvårigheter och astma.

Det är också viktigt att notera att vide kan orsaka kontaktallergi hos vissa personer, vilket innebär att en allergisk reaktion uppstår när huden kommer i direktkontakt med trädet eller dess produkter.

För personer som är allergiska mot videpollen kan det vara till hjälp att undvika områden med höga halter av pollen under pollensäsongen, använda allergimedicinering som rekommenderas av läkare eller allergispecialist, eller utföra allergivaccination (hyposensibilisering) för att minska kroppens känslighet för allergenet. För personer med kontaktallergi mot vide är det bäst att undvika direktkontakt med trädet eller dess produkter.

Hur kan jag ta reda på om jag är allergisk mot vide?

Ett blodprov kan användas för att utreda en allergi mot videpollen genom att mäta nivåerna av specifika antikroppar i blodet som är associerade med allergiska reaktioner mot videpollen. Testet kallas för specifikt IgE-test.

Resultaten av testet kommer att visa om du har en allergisk reaktion mot videpollen eller inte. Om nivåerna av specifika IgE-antikroppar är höga kan det tyda på att du är allergisk mot videpollen.

Det är viktigt att notera att resultatet av ett IgE-test inte alltid korrelerar helt med symptom på allergi, och att testet bara är en del av utredningsprocessen.

Om du gör ett test för allergi mot vide och det visar sig att dina IgE-antikroppar är förhöjda kan du visa upp ditt resultat för en läkare eller allergispecialist som kan hjälpa dig med en fullständig bedömning och eventuell behandling.

Tester som innehåller allergenen Vide (sälg)

Allergitester

Allergitester


  • Allergitest mot pollen från sälg/vide.
  • Mäter IgE-antikroppar mot sälg/vide.
  • Kan indikera på pollenallergi mot sälg/vide.

295 kr


Pollenkollen
Pollenallergitest

Pollenkollen

  • Stort pollenallergitest som analyserar de vanligaste allergenerna.
  • Analyserar och mäter nivån av IgE-antikroppar.
  • Ger insikt kring vilken/vilka allergener som ev. orsakar allergisk reaktion.

2 259 kr