RW

Immunglobulin E antikroppar mot Ambrosia artemisiifolia

Ambrosia artemisiifolia

Allergenet i Ambrosia artemisiifolia, även känd som vanlig eller åkerambrosia, är vanligtvis ett protein som kallas för Amb a 1.

Om allergenet i ambrosia artemisiifolia (A.elatior)

Allergenet i Ambrosia artemisiifolia, även känd som vanlig eller åkerambrosia, är vanligtvis ett protein som kallas för Amb a 1. Det är en av flera proteiner som finns i pollen från denna växt och är en vanlig orsak till allergiska reaktioner hos personer som är allergiska mot pollen.

När en person som är allergisk mot Amb a 1 utsätts för pollen från Ambrosia artemisiifolia, reagerar immunsystemet genom att producera antikroppar mot proteinet. Detta kan leda till allergiska symtom som nysningar, rinnande näsa, klåda i ögonen, och andningssvårigheter.

Hur kan jag ta reda på om jag är allergisk mot ambrosia artemisiifolia?

Ett blodprov kan användas för att utreda en allergi mot ambrosia artemisiifolia genom att mäta nivåerna av specifika antikroppar i blodet som är associerade med allergiska reaktioner mot ambrosia artemisiifolia. Testet kallas för specifikt IgE-test.

Resultaten av testet kommer att visa om du har en allergisk reaktion mot ambrosia artemisiifolia eller inte. Om nivåerna av specifika IgE-antikroppar är höga kan det tyda på att du är allergisk mot ambrosia artemisiifolia.

Det är viktigt att notera att resultatet av ett IgE-test inte alltid korrelerar helt med symptom på allergi, och att testet bara är en del av utredningsprocessen.

Om du gör ett test för allergi mot ambrosia artemisiifolia och det visar sig att dina IgE-antikroppar är förhöjda kan du visa upp ditt resultat för en läkare eller allergispecialist som kan hjälpa dig med en fullständig bedömning och eventuell behandling.

Tester som innehåller allergenen Ambrosia artemisiifolia

Allergitester

Allergitester


  • Test som kan påvisa allergi mot Åkerambrosia.
  • Mäter nivå av IgE-antikroppar i blodet.
  • Ger insikt om symtom för pollenallergi.

295 kr


Pollenkollen
Pollenallergitest

Pollenkollen

  • Stort pollenallergitest som analyserar de vanligaste allergenerna.
  • Analyserar och mäter nivån av IgE-antikroppar.
  • Ger insikt kring vilken/vilka allergener som ev. orsakar allergisk reaktion.

2 759 kr