BIR

Allergen vid pollenallergi

Björkpollen

Björkpollen är en de vanligaste källorna till pollenallergi i Sverige och Europa. Björkpollen sprids via luften och orsakar lätt allergiska reaktioner.

Om allergen björkpollen

Björkpollen är en av de vanligaste källorna till pollenallergi i Europa. Pollen från björkar sprids i luften under våren och kan orsaka allergiska reaktioner hos personer som är känsliga för pollen. När pollen inhaleras, uppfattar kroppens immunsystem det som främmande och farligt, och svarar genom att producera IgE-antikroppar som frigör histaminer. Histaminerna orsakar sedan de allergiska symtomen, såsom nysningar, kliande och rinnande ögon, klåda i halsen och näsan, och andningsproblem.

Allergiska reaktioner mot björkpollen kan också utlösa astma, särskilt hos personer som redan har astma eller andra lungproblem. För att minska risken för allergiska reaktioner mot björkpollen, kan personer med pollenallergi försöka undvika att vara utomhus under perioder med hög pollenhalt, använda allergimediciner, prova allergen immunterapi (en slags vaccinering) och luftrenare i hemmet för att minska symtomen.

Det är också viktigt att notera att björkpollen inte är det enda pollen som kan orsaka allergiska reaktioner hos människor. I Sverige kommer de vanligaste allergiframkallande pollensorterna även från lövträd som al och hassel men även från gräs och gråbo.

Vad är det som händer i kroppen vid en allergisk reaktion?

Vid en allergisk reaktion på ett allergen, som till exempel björkpollen, så producerar kroppens immunsystem IgE-antikroppar. Dessa antikroppar är specifika för det allergena ämnet och binder till mastceller och basofiler i kroppen. När samma allergen sedan återkommer till kroppen, binder det till IgE-antikropparna på mastcellerna och basofilerna, vilket utlöser en kaskad av reaktioner som frigör histaminer och andra ämnen som orsakar allergiska symtom.

Hur kan jag ta reda på om jag är allergisk mot björkpollen?

Det går att testa om du har IgE-antikroppar mot pollen genom ett blodprov. Ett blodprov kan användas för att testa för olika allergener, inklusive pollen från olika träd, gräs och ogräs. Genom att mäta nivåerna av IgE-antikroppar i blodet går det att utreda om du är allergisk mot ett specifikt pollenallergen. Detta kan vara ett användbart verktyg inför att diagnostisera pollenallergi och hjälpa till att utveckla en behandlingsplan för att minska allergiska symtom.

Tester som innehåller allergenen Björkpollen

Allergitester

Allergitester


BIR
Allergitest björkpollen

Allergitest Björk

  • Test som kan påvisa björkpollenallergi.
  • Mäter nivå av IgE-antikroppar i blodet.
  • Ger insikt om symtom beror på björkpollenallergi.

295 kr


Allergitest Plus
Omfattande allergitest

Allergitest Plus

  • Mäter IgE-antikroppar mot flertalet allergener.
  • Allergianalys för pälsdjur, födoämnen, och pollen.
  • Kan indikera på allergisk reaktion mot pälsdjur.
  • Rekommenderas om du misstänker flera allergier.

3 295 kr

Pollenkollen
Pollenallergitest

Pollenkollen

  • Stort pollenallergitest som analyserar de vanligaste allergenerna.
  • Analyserar och mäter nivån av IgE-antikroppar.
  • Ger insikt kring vilken/vilka allergener som ev. orsakar allergisk reaktion.

2 759 kr