🌸 Få 10% rabatt, ange kod: SOMMAR10 i kassan 🇸🇪
ASP

Immunglobulin E antikroppar mot asp

Asp

Allergenet i vid utrdening av asp-pollenallergi kallas vanligtvis "Asp-pollenallergen" eller "Populus allergen". Det finns olika proteiner och ämnen i Asp-pollen som kan vara allergiframkallande och utlösa allergiska reaktioner hos känsliga individer.

Fakta om allergenet i Asp

Allergenet för Asp-pollen är en vanlig orsak till allergiska reaktioner vid utredning av allergi. Asp, eller Populus tremula, är ett träd som producerar pollen under pollensäsongen. Pollen är de små, lättflyktiga partiklarna som träden släpper ut för att befrukta andra träd av samma art.

När en person som är allergisk mot Asp-pollen kommer i kontakt med allergenet, kan det utlösa en allergisk reaktion. Pollenet sprids i luften och kan andas in av personen. Det kan irritera luftvägarna och orsaka symtom som nysningar, klåda i näsan, rinnande eller täppt näsa, samt klåda och irritation i ögonen. Vissa personer kan också uppleva andningssvårigheter och astmaanfall som följd av exponering för Asp-pollen.

Hur kan jag ta reda på om jag är allergisk asp pollen?

Ett blodprov kan användas för att utreda en allergi mot asp genom att mäta nivåerna av specifika antikroppar i blodet som är associerade med allergiska reaktioner mot asp pollen. Testet kallas för specifikt IgE-test. Resultaten av testet kommer att visa om du har en överkänslighet mot asp pollen eller inte.

Det är viktigt att notera att resultatet av ett IgE-test inte alltid korrelerar helt med symptom på allergi, och att testet bara är en del av utredningsprocessen.

När en allergi mot Asp-pollen har bekräftats kan en läkaren ge råd om hur du kan minska exponeringen för allergenet under pollensäsongen. Det kan innebära att man undviker utomhusaktiviteter under dagar med höga pollenhalter, håller fönster stängda för att minska polleninträngning i bostaden, använder luftrenare med pollenfilter och tar mediciner för att lindra symtomen, såsom antihistaminer eller kortikosteroider.

Tester som innehåller allergenen Asp

Allergitester

Allergitester


ASP
Allergitest trädpollen

Allergitest asp

  • Allergitest för analys av asp allergen.
  • Mäter nivå av IgE-antikroppar i blodet.
  • Ger insikt om eventuell pollenallergi.

295 kr