HOD

Pälsdjursallergen hästmjäll

Hästmjäll

Allergenet hästmjäll är små hudskal och hudflagor som hästar släpper från sin päls och kan orsaka allergiska reaktioner hos personer som är känsliga för de proteiner som finns i mjället.

Om allergenet hästmjäll

Allergen hästmjäll refererar till de små hudskal och hudflagor som hästar kan släppa från sin päls. Dessa partiklar kan vara en vanlig orsak till allergiska reaktioner hos personer som är känsliga för dem. När en person med allergi kommer i kontakt med hästmjäll, kan deras immunsystem reagera genom att producera antikroppar och histaminer, vilket kan orsaka symptom som nysningar, klåda, rinnande ögon och andningssvårigheter. Det är viktigt att notera att hästmjäll i sig själv inte är farligt eller skadligt, men det kan orsaka obehag för människor med hästallergi.

Allergenet i hästmjäll är ett protein. Det finns flera proteiner som kan orsaka allergiska reaktioner hos människor som är känsliga för hästar. Det vanligaste allergenet i hästmjäll är Equ c 1, som finns i hästens hud och hår. Andra proteiner som kan orsaka allergiska reaktioner hos människor som är känsliga för hästar är Equ c 2 och Equ c 3, som finns i hästens saliv och urin. När hästen rör sig eller borstas kan hästmjäll spridas i luften och orsaka allergiska reaktioner hos personer som är känsliga för dessa proteiner.

Hur kan jag ta reda på om jag är allergisk mot hästmjäll?

IgE-antikroppar är en typ av antikroppar som produceras av immunsystemet som svar på exponering för ett allergen, som hästmjäll. Om du är allergisk mot hästmjäll kommer immunsystemet att producera IgE-antikroppar mot allergenet.

För att ta reda på om du är allergisk mot hästmjäll kan en allergitest utföras. En vanlig typ av allergitest är ett blodprov som mäter nivåerna av IgE-antikroppar mot hästmjäll i ditt blod. Om nivåerna av IgE-antikroppar är höga kan det indikera att du är allergisk mot hästmjäll.

Det är dock viktigt att notera att en positiv IgE-test inte alltid betyder att du kommer att uppleva symptom på en allergisk reaktion när du är i närheten av hästar eller hästmjäll. Andra faktorer, såsom din hälsa, din exponeringsnivå och din individuella känslighet, kan påverka om och när en allergisk reaktion uppstår. Därför är det viktigt att diskutera dina symtom och allergitestresultat med en läkare för att få en mer omfattande bedömning av din allergiska hälsa.

Tester som innehåller allergenen Hästmjäll

Allergitester

Allergitester


HOD
Allergitest hästmjäll

Allergitest hästmjäll

 • Allergitest för hästallergi.
 • Mätning av nivåer av IgE-antikroppar mot hästmjäll.
 • Testet visar om du är allergisk mot hästmjäll.

295 kr


Allergitest Plus
Omfattande allergitest

Allergitest Plus

 • Mäter IgE-antikroppar mot flertalet allergener.
 • Allergianalys för pälsdjur, födoämnen, och pollen.
 • Kan indikera på allergisk reaktion mot pälsdjur.
 • Rekommenderas om du misstänker flera allergier.

3 295 kr

Allergitest pälsdjur
Hund, katt, häst och ko

Allergitest pälsdjur

 • Mäter IgE-antikroppar mot pälsdjur.
 • Fyra analyser ingår katt, hund, häst och ko.
 • Ger dig insikt i dina värden av IgE-antikroppar mätt i en djurpanel.
 • Kan indikera på allergisk reaktion mot pälsdjur.

995 kr