Djur

Allergener från djur är några av de vanligaste förekommande allergenerna som orsakar allergiska reaktioner. Anledningen till reaktionen beror på att allergen utsöndras från djurets hudceller, saliv, urin och talgkörtlarna som får kroppens immunförsvar att reagera.

CAD

Pälsdjursallergen kattmjäll

Kattmjäll

Kattmjäll är små hudflagor från kattens päls som innehåller allergenet Fel d 1, vilket kan orsaka allergiska reaktioner hos känsliga personer, men i sig själv är inte farligt.

COD

Pälsdjursallergen komjäll

Komjäll

Komjäll är ett protein från kons hud som kan orsaka allergiska reaktioner hos personer som är känsliga för det, och för att ta reda på om du är allergisk kan en allergitest utföras som mäter nivåerna av IgE-antikroppar mot komjäll i ditt blod.

DOD

Pälsdjursallergen hundmjäll

Hundmjäll

Hundmjäll är små hudskal och hudflagor som hundar kan släppa från sin päls och kan orsaka allergiska reaktioner hos personer som är känsliga för de proteiner som finns i mjället, såsom Can f 1 och Can f 2.

HOD

Pälsdjursallergen hästmjäll

Hästmjäll

Allergenet hästmjäll är små hudskal och hudflagor som hästar släpper från sin päls och kan orsaka allergiska reaktioner hos personer som är känsliga för de proteiner som finns i mjället.