🌸 Få 10% rabatt, ange kod: SOMMAR10 i kassan 🇸🇪
CAD

Pälsdjursallergen kattmjäll

Kattmjäll

Kattmjäll är små hudflagor från kattens päls som innehåller allergenet Fel d 1, vilket kan orsaka allergiska reaktioner hos känsliga personer, men i sig själv är inte farligt.

Om allergenet kattmjäll

Allergen kattmjäll refererar till de små hudskal och hudflagor som katter kan släppa från sin päls. Dessa partiklar kan vara en vanlig orsak till allergiska reaktioner hos personer som är känsliga för dem. När en person med allergi kommer i kontakt med kattmjäll, kan deras immunsystem reagera genom att producera antikroppar och histaminer, vilket kan orsaka symptom som nysningar, klåda, rinnande ögon och andningssvårigheter. Det är viktigt att notera att kattmjäll i sig själv inte är farligt eller skadligt, men det kan orsaka obehag för människor med kattallergi.

Allergenet i kattmjäll är ett protein som heter Fel d 1. Det är ett vanligt allergen som finns i kattens saliv, urin och körtlar som utsöndrar sebum, och som sedan kan fastna på kattens päls. När katten slickar sig själv sprids proteinet på pälsen och kan sedan flyga runt i luften och orsaka allergiska reaktioner hos personer som är känsliga mot det.

Hur kan jag ta reda på om jag är allergisk mot kattmjäll?

IgE-antikroppar är en typ av antikroppar som produceras av immunsystemet som svar på exponering för ett allergen, som kattmjäll. Om du är allergisk mot kattmjäll kommer immunsystemet att producera IgE-antikroppar mot allergenet.

För att ta reda på om du är allergisk mot kattmjäll kan ett allergitest utföras. En vanlig typ av allergitest är ett blodprov som mäter nivåerna av IgE-antikroppar mot kattmjäll i ditt blod. Om nivåerna av IgE-antikroppar är höga kan det indikera att du är allergisk mot kattmjäll.

Det är dock viktigt att notera att en positiv IgE-test inte alltid betyder att du kommer att uppleva symptom på en allergisk reaktion när du är i närheten av katter eller kattmjäll. Andra faktorer, såsom din hälsa, din exponeringsnivå och din individuella känslighet, kan påverka om och när en allergisk reaktion uppstår. Därför är det viktigt att diskutera dina symtom och allergitestresultat med en läkare för att få en mer omfattande bedömning av din allergiska hälsa.

Tester som innehåller allergenen Kattmjäll

Allergitester

Allergitester


CAD
Allergitest kattmjäll

Allergitest katt

 • Allergitest för kattallergi.
 • Mätning av nivåer av IgE-antikroppar mot kattmjäll.
 • Testet visar om du är allergisk mot kattmjäll.

295 kr


Allergitest Plus
Omfattande allergitest

Allergitest Plus

 • Mäter IgE-antikroppar mot flertalet allergener.
 • Allergianalys för pälsdjur, födoämnen, och pollen.
 • Kan indikera på allergisk reaktion mot pälsdjur.
 • Rekommenderas om du misstänker flera allergier.

3 295 kr

Allergitest pälsdjur
Hund, katt, häst och ko

Allergitest pälsdjur

 • Mäter IgE-antikroppar mot pälsdjur.
 • Fyra analyser ingår katt, hund, häst och ko.
 • Ger dig insikt i dina värden av IgE-antikroppar mätt i en djurpanel.
 • Kan indikera på allergisk reaktion mot pälsdjur.

995 kr