COD

Pälsdjursallergen komjäll

Komjäll

Komjäll är ett protein från kons hud som kan orsaka allergiska reaktioner hos personer som är känsliga för det, och för att ta reda på om du är allergisk kan en allergitest utföras som mäter nivåerna av IgE-antikroppar mot komjäll i ditt blod.

Om allergenet komjäll

Allergen komjäll är ett protein, också känt som mjäll från kor, refererar till små hudskal och hudflagor som släpps från kons hud. Dessa partiklar kan vara en vanlig orsak till allergiska reaktioner hos personer som är känsliga för dem. När en person med allergi kommer i kontakt med komjäll, kan deras immunsystem reagera genom att producera antikroppar och histaminer, vilket kan orsaka symptom som nysningar, klåda, rinnande ögon och andningssvårigheter. Det är viktigt att notera att komjäll i sig själv inte är farligt eller skadligt, men det kan orsaka obehag för människor med koproten allergi.

Hur kan jag ta reda på om jag är allergisk mot komjäll?

IgE-antikroppar är en typ av antikroppar som produceras av immunsystemet som svar på exponering för ett allergen, som komjäll. Om du är allergisk mot komjäll kommer immunsystemet att producera IgE-antikroppar mot allergenet.

För att ta reda på om du är allergisk mot komjäll kan en allergitest utföras. En vanlig typ av allergitest är ett blodprov som mäter nivåerna av IgE-antikroppar mot komjäll i ditt blod. Om nivåerna av IgE-antikroppar är höga kan det indikera att du är allergisk mot komjäll.

Det är dock viktigt att notera att en positiv IgE-test inte alltid betyder att du kommer att uppleva symptom på en allergisk reaktion när du är i närheten av kor eller komjäll. Andra faktorer, såsom din hälsa, din exponeringsnivå och din individuella känslighet, kan påverka om och när en allergisk reaktion uppstår. Därför är det viktigt att diskutera dina symtom och allergitestresultat med en läkare för att få en mer omfattande bedömning av din allergiska hälsa.

Tester som innehåller allergenen Komjäll

Allergitester

Allergitester


COD
 • Allergitest för koallergi.
 • Mätning av nivåer av IgE-antikroppar mot komjäll.
 • Testet visar om du är allergisk mot komjäll.

295 kr


Allergitest Plus
Omfattande allergitest

Allergitest Plus

 • Mäter IgE-antikroppar mot flertalet allergener.
 • Allergianalys för pälsdjur, födoämnen, och pollen.
 • Kan indikera på allergisk reaktion mot pälsdjur.
 • Rekommenderas om du misstänker flera allergier.

3 295 kr

Allergitest pälsdjur
Hund, katt, häst och ko

Allergitest pälsdjur

 • Mäter IgE-antikroppar mot pälsdjur.
 • Fyra analyser ingår katt, hund, häst och ko.
 • Ger dig insikt i dina värden av IgE-antikroppar mätt i en djurpanel.
 • Kan indikera på allergisk reaktion mot pälsdjur.

995 kr