DOD

Pälsdjursallergen hundmjäll

Hundmjäll

Hundmjäll är små hudskal och hudflagor som hundar kan släppa från sin päls och kan orsaka allergiska reaktioner hos personer som är känsliga för de proteiner som finns i mjället, såsom Can f 1 och Can f 2.

Om allergenet hundmjäll

Allergen hundmjäll refererar till de små hudskal och hudflagor som hundar kan släppa från sin päls. Dessa partiklar kan vara en vanlig orsak till allergiska reaktioner hos personer som är känsliga för dem. När en person med allergi kommer i kontakt med hundmjäll, kan deras immunsystem reagera genom att producera antikroppar och histaminer, vilket kan orsaka symptom som nysningar, klåda, rinnande ögon och andningssvårigheter. Det är viktigt att notera att hundmjäll i sig själv inte är farligt eller skadligt, men det kan orsaka obehag för människor med hundallergi.

Allergenet i hundmjäll är ett protein. Det finns flera olika proteiner som kan orsaka allergiska reaktioner hos människor som är känsliga för hundar. De vanligaste allergenproteiner i hundmjäll är Can f 1 och Can f 2. Can f 1 är ett glykoprotein som finns i hundens saliv, urin och körtlar som utsöndrar sebum, medan Can f 2 är ett protein som finns i hundens hudceller. När hunden rör sig kan hundmjäll flyga runt i luften och orsaka allergiska reaktioner hos personer som är känsliga för dessa proteiner.

Hur kan jag ta reda på om jag är allergisk mot hundmjäll?

IgE-antikroppar är en typ av antikroppar som produceras av immunsystemet som svar på exponering för ett allergen, som hundmjäll. Om du är allergisk mot hundmjäll kommer immunsystemet att producera IgE-antikroppar mot allergenet.

För att ta reda på om du är allergisk mot hundmjäll kan en allergitest utföras. En vanlig typ av allergitest är ett blodprov som mäter nivåerna av IgE-antikroppar mot hundmjäll i ditt blod. Om nivåerna av IgE-antikroppar är höga kan det indikera att du är allergisk mot hundmjäll.

Det är dock viktigt att notera att en positiv IgE-test inte alltid betyder att du kommer att uppleva symptom på en allergisk reaktion när du är i närheten av hundar eller hundmjäll. Andra faktorer, såsom din hälsa, din exponeringsnivå och din individuella känslighet, kan påverka om och när en allergisk reaktion uppstår. Därför är det viktigt att diskutera dina symtom och allergitestresultat med en läkare för att få en mer omfattande bedömning av din allergiska hälsa.

Tester som innehåller allergenen Hundmjäll

Allergitester

Allergitester


DOD
Allergitest hundmjäll

Allergitest hund

 • Allergitest för hundmjäll.
 • Mäter nivåer av IgE-antikroppar för hundmjäll.
 • Testet identifierar om du är allergisk mot hundmjäll.

295 kr


Allergitest Plus
Omfattande allergitest

Allergitest Plus

 • Mäter IgE-antikroppar mot flertalet allergener.
 • Allergianalys för pälsdjur, födoämnen, och pollen.
 • Kan indikera på allergisk reaktion mot pälsdjur.
 • Rekommenderas om du misstänker flera allergier.

3 295 kr

Allergitest pälsdjur
Hund, katt, häst och ko

Allergitest pälsdjur

 • Mäter IgE-antikroppar mot pälsdjur.
 • Fyra analyser ingår katt, hund, häst och ko.
 • Ger dig insikt i dina värden av IgE-antikroppar mätt i en djurpanel.
 • Kan indikera på allergisk reaktion mot pälsdjur.

995 kr