EGG

Allergen i födoämnesallergi

Äggvita

Äggvita är en vanlig allergen som innehåller högkvalitativt protein, främst albumin, och kan orsaka allergiska reaktioner hos personer som är känsliga mot detta protein

Om allergenet äggvita

Äggvita är den klara, viskösa substansen som finns i ägg, och utgör den största delen av äggets vikt. Äggvita består huvudsakligen av vatten och protein, men innehåller också små mängder av andra näringsämnen, såsom vitaminer och mineraler.

Proteinet i äggvita är av hög kvalitet och består huvudsakligen av albumin, som är en av de vanligaste proteiner som finns i naturen.

Äggvita är en av de vanligaste allergenerna och kan orsaka en allergisk reaktion hos personer som är känsliga mot proteinet i äggvita. Det är vanligt att personer som är allergiska mot äggvita också är allergiska mot äggulan.

Proteinerna i äggvita

Albumin är en av de huvudsakliga proteinerna som finns i äggvita och som kan orsaka allergiska reaktioner hos personer som är allergiska mot äggvita. Andra proteiner som finns i äggvita, såsom ovomucoid och ovo transferrin, kan också orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer.

När en person med äggallergi utsätts för äggvita, kan kroppens immunsystem reagera genom att producera antikroppar mot äggviteproteinet, vilket kan leda till allergiska symtom och reaktioner. Symtomen kan variera från milda till allvarliga och livshotande, och det är därför viktigt att personer med äggallergi är medvetna om de potentiella riskerna och tar nödvändiga försiktighetsåtgärder för att undvika äggvita och andra äggrelaterade ingredienser.

Symtom vid äggallergi

En allergisk reaktion mot äggvita kan orsaka en mängd olika symtom som till exempel:

 • hudutslag
 • klåda
 • svullnad i ansiktet eller halsen
 • nässelutslag
 • magont
 • kräkningar
 • diarré
 • astma
 • anafylaxi.

Anafylaxi är den mest allvarliga typen av allergisk reaktion och kan vara livshotande om den inte behandlas omedelbart.

Äggvita i livsmedel

Äggvita kan också finnas i en mängd olika livsmedel och produkter, inklusive bakverk, glass, majonnäs, vissa sorters godis och såser. Det är viktigt för personer med äggallergi att vara medvetna om detta och noga läsa ingredienslistan på livsmedelsetiketter för att undvika äggvita och andra äggrelaterade ingredienser.

Om du misstänker att du är allergisk mot äggvita kan du göra ett allergitest för äggvita, du bör även rådfråga en läkare för en diagnos och för att få råd om hur du ska hantera din allergi. Det finns behandlingar och strategier för att hantera äggallergi och minska risken för allvarliga reaktioner, inklusive att undvika allergenet och ha med sig en nödsituation med medicin för anafylaxi.

Hur kan jag ta reda på om jag är allergisk mot äggvita?

Du kan testa dig för äggallergi genom ett blodprov som mäter nivåerna av specifika IgE-antikroppar som kroppen producerar som en reaktion på äggvita. Resultaten av testet kan indikera om du har höga nivåer av IgE-antikroppar mot äggvita, vilket kan tyda på att du har en allergisk reaktion mot äggvita.

Det är viktigt att notera att ett blodprov för utredning av symtom som tyder på äggallergi endast är en del av en fullständig allergiutredning och att det kan behövas ytterligare tester och utvärderingar tillsammans med din läkare för att fastställa en korrekt diagnos och behandlingsplan.

Tester som innehåller allergenen Äggvita

Allergitester

Allergitester


EGG
Födoämnesallergi

Allergitest Ägg

 • Testet analyserar allergi mot äggvita.
 • Mäter nivåerna av IgE-antikroppar i blodet.
 • Kan indikera på en äggallergi.

295 kr


Allergitest Plus
Omfattande allergitest

Allergitest Plus

 • Mäter IgE-antikroppar mot flertalet allergener.
 • Allergianalys för pälsdjur, födoämnen, och pollen.
 • Kan indikera på allergisk reaktion mot pälsdjur.
 • Rekommenderas om du misstänker flera allergier.

3 295 kr

Matallergi Säker
Ägg, komjölk, senap och jordnöt

Matallergi Säker

 • Allergianalys av flera födoämnen.
 • Mäter nivån av IgE-antikroppar mot varje allergen.
 • Kan indikera på allergi mot en eller flera allergener.

995 kr

Matallergi Upptäck
Allergitest födoämnen

Matallergi Upptäck

 • Mäter IgE-antikroppar mot vanliga mat allergener.
 • Allergianalys för flera födoämnen.
 • Kan indikera på allergisk reaktion.
 • Rekommenderas om du misstänker matallergi.

1 195 kr