Levern

Levern är kroppens största organ och har som uppgift att rena blodet.

ALA

Alaninaminotransferas

ALAT

Alat, alaninaminotransferas, är ett enzym som finns i leverns celler och kroppens vävnader. Markören Alat, alaninaminotransferas, används vid misstanke om levercellsskada.

ALP

Alkaliska fosfataser

ALP

Alkaliska fosfataser, ALP, är en typ av enzym som bryter ner fosfatgrupper i organiska molekyler och är aktiva vid en högre pH-värde (alkaliskt).

ASA

Aspartataminotransferas

ASAT

Aspartataminotransferas (ASAT) är ett enzym som normalt finns inuti cellerna i levern. Vid en inflammation eller irritation i levern kan ASAT läcka ut i blodet.

GGT

Gamma-glutamyltransferas

GT, gamma

GT, gamma, är ett enzym som kroppen använder för att byta ner aminosyra. Vid misstanke om lever- eller gallvägssjukdom kan GT-värde mätas.