FT3

Trijodtyronin (Sköldkörtelhormon)

T3 Fritt

T3 Fritt (Trijodtyronin) är ett hormon som produceras av sköldkörteln och spelar en viktig roll i kroppens metabolism. En hormonell obalans i sköldkörteln kan leda till sköldkörtelrubbning.

Vad är T3 Fritt (Trijodtyronin)?

T3 fritt (trijodtyronin) är en mätning av det fria trijodtyroninet, det vill säga det trijodtyronin som inte är bundet till proteiner i blodet. T3 är ett annat hormon som produceras av sköldkörteln, och det är viktigt för att reglera ämnesomsättningen och energinivåer i kroppen. T3 är det aktiva hormonet och är mer potent än T4, och det är viktigt för att kroppen ska fungera normalt. En för hög eller för låg nivå av T3 fritt kan indikera sköldkörtelproblem som hypertyreos eller hypotyreos.

Varför analyserar man T3 Fritt (Trijodtyronin)?

Mätning av T3 fritt används tillsammans med mätning av T4 Fritt för att diagnostisera och övervaka sköldkörtelproblem.

Man kan behöva analysera T3 fritt för att få en mer komplett bild av sköldkörtelns hormonproduktion och för att kunna utreda och följa upp sköldkörtelproblem. T3 fritt är det aktiva hormonet, det är därför viktigt att veta hur mycket av det som finns tillgängligt i kroppen.

Det kan vara svårt att avgöra om det finns ett problem med sköldkörteln genom att bara titta på T4-nivåer eftersom T4 kan vara bundet till proteiner och därför inte är tillgängligt för kroppen. Genom att analysera både T4 och T3 fritt kan till exempel en läkare få en mer komplett bild av sköldkörtelns hormonproduktion och avgöra om det finns ett problem.

En annan anledning till att man analyserar T3 fritt är att det kan hjälpa till att skilja mellan olika typer av sköldkörtelproblem. Till exempel, om TSH-värdet (tyrotropin) är högt kan det indikera hypotyreos, men om fritt T3-värdet är normalt kan det indikera att problemet ligger i hypotalamus eller hypofysen istället för i sköldkörteln.

Sammantaget ger mätning av T3 fritt mer exakta och relevanta information om sköldkörtelns hormonproduktion och kan hjälpa läkaren att göra en korrekt bedömning och välja rätt behandling.

Notera att det är viktigt att en läkare tittar på alla resultat från blodprov och även kan ta hänsyn till andra faktorer som symtom och anamnes för att göra en korrekt bedömning.

Vad kan ett lågt värde av T3 Fritt (Trijodtyronin) innebära?

Ett lågt fritt T3-värde kan innebära att sköldkörteln inte producerar tillräckligt med trijodtyronin (T3), ett hormon som reglerar ämnesomsättningen i kroppen. Detta kan orsakas av en underfunktion i sköldkörteln, så kallad hypotyreos.

Vad kan ett högt värde av T3 Fritt (Trijodtyronin) innebära?

Ett högt värde av fritt T3 kan innebära att sköldkörteln producerar för mycket trijodtyronin (T3), ett hormon som reglerar ämnesomsättningen i kroppen. Detta kan orsakas av en överfunktion i sköldkörteln, så kallad hypertyreos.

Tester som innehåller markören T3 Fritt

Hormontester
FT3
Sköldkörteltest T3

T3 (fritt trijodtyronin)

1 markör
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Mäter dina nivåer av fritt Trijodtyronin.
 • Få insikt om hur din sköldkörtelstatus.
 • Upptäcker rubbning i dina sköldkörtelhormoner
 • Indikation av hypertyreos eller hypotyreos.

89 kr

Hälsokontroller
Hormontest kvinna

Hormonell balans plus

 • Omfattande hälsokontroll för hormonell balans.
 • Utökad hormonanalys för dig som kvinna.
 • Få djupare insikt om dina hormonella nivåer.

1495 kr

Hormonanalys kvinna

Hormonell balans

 • Hälsokontroll för hormonell balans.
 • Hormonanalys för dig som kvinna.
 • Få insikt om dina hormonella nivåer.

729 kr

Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Kvinna

49 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 49 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

1795 kr

Allmän hälsokontroll

Hälsokontroll Stor

 • Stora hälsokontrollen för män och kvinnor.
 • Analys av 53 hälsomarkörer.
 • Hjälper dig att identifiera avvikande blodvärden.
 • Läkarutlåtande ingår i hälsokontrollen.

2095 kr

Lilla viktkollen

Hälsokontroll viktminskning

 • Identifierar hinder för viktnedgång.
 • Få ökad insyn i din metabolism.
 • Hälsokontroll inför eller under viktnedgång.

795 kr

Allmän hälsokontroll

Lagom

24 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Analys av markörer som påverkar lever och njurar.
 • Analys av markörer som påverkar hjärta och kärl.
 • Kontroll av risk för eventuell diabetes.
 • Identifiering av eventuell sköldkörtelrubbning.

795 kr

Hormontest - Utökat sköldkörtprov

Sköldkörtelprov plus

5 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Mäter dina nivåer av sköldkörtelhormonerna T3, T4 och TSH.
 • Analys av TPO antikroppar (tyroperoxidasantikroppar).
 • Analys av TRAK tyreoideastimulerande hormonreceptor antikroppar.

845 kr

Hormontest sköldkörtel

Sköldkörtelprov

3 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Sköldskörteltest som mäter tre olika sköldkörtelhormon.
 • Analys av sköldkörtelhormonerna T3, T4 och TSH.
 • Ger dig insikt om en eventuell obalans av dina sköldkörtelhormoner.
 • Identifierar om du har en under- eller överaktiv sköldkörtel.

219 kr

Hälsokontroll för träning

Sport

37 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Hälsokontroll för dig som tränar aktivt.
 • Analys av markörer som påverkar din prestation.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1595 kr