EGF

Markör för njurfunktion

eGFR Cystatin C

eGFR är en markör för njurfunktion, en låg eGFR (uppskattad glomerulär filtrationshastighet) kan indikera en försämrad njurfunktion.

Vad är eGFR?

eGFR, som är en förkortning av estimated glomerular filtration rate, är bra vid bedömning av njurfunktionen. Den estimerar filtrationshastigheten i glomeruli (GFR) med hjälp av formler som är baserade på plasmakoncentrationen av kreatinin och/eller Cystatin C samt medelvärdet av dessa.

Vid beställning av eGFR används värdet för cystatin C.

Vad betyder ett förhöjt eller lågt värde av eGFR(CysC)?

Det är normalt att ha ett högt eGFR värde. Om värdet är lågt betyder det att Cystatin C är förhöjt vilket indikerar på en nedsatt njurfunktion.

Värdet av Cystatin C kan dock påverkas av andra faktorer såsom t.ex. en obehandlad överfunktion i sköldkörteln och kortisonbehandlingar.

Låga värden av Cystatin C kan uppstå vid en underfunktion i sköldkörteln vilket i sin tur medför ett förhöjt värde av Cystatin C och kan då indikera falskt på nedsatt njurfunktion.

Det är viktigt att notera att eGFR inte bör användas som den enda metoden för att diagnostisera njursjukdom, och ytterligare tester kan krävas för att bekräfta resultaten.

Symtom nedsatt njurfunktion

Symtomen på kroniskt nedsatt njurfunktion, eller kronisk njursvikt, utvecklas långsamt. De kan komma först när njurfunktionen blir så nedsatt att slaggprodukter börjar ansamlas i blodet, då kan de yttra sig så här:

 • aptitlöshet
 • illamående
 • kräkningar
 • trötthet
 • klåda
 • försämrad muskelkraft.

Tester som innehåller markören eGFR Cystatin C

Hälsokontroller
Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Kvinna

50 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 50 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem.

1795 kr

Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Man

47 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll utformad för dig som man.
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer inklusive testosteron.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem.

1695 kr

Njurtester
EGF
Njurtest

eGFR (Cystatin C)

1 markör
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Estimterar ditt EGFR värde.
 • Ger insikt om hur dina njurar mår.
 • Indikation för nedsatt njurfunktion.

29 kr