EGF

Markör för njurfunktion

eGFR Cystatin C

eGFR är en markör för njurfunktion, en låg eGFR (uppskattad glomerulär filtrationshastighet) kan indikera en försämrad njurfunktion.

Vad är eGFR?

eGFR, som är en förkortning av estimated glomerular filtration rate, är bra vid bedömning av njurfunktionen. Den estimerar filtrationshastigheten i glomeruli (GFR) med hjälp av formler som är baserade på plasmakoncentrationen av kreatinin och/eller Cystatin C samt medelvärdet av dessa.

Vid beställning av eGFR används värdet för cystatin C.

Vad betyder ett förhöjt eller lågt värde av eGFR(CysC)?

Det är normalt att ha ett högt eGFR värde. Om värdet är lågt betyder det att Cystatin C är förhöjt vilket indikerar på en nedsatt njurfunktion.

Värdet av Cystatin C kan dock påverkas av andra faktorer såsom t.ex. en obehandlad överfunktion i sköldkörteln och kortisonbehandlingar.

Låga värden av Cystatin C kan uppstå vid en underfunktion i sköldkörteln vilket i sin tur medför ett förhöjt värde av Cystatin C och kan då indikera falskt på nedsatt njurfunktion.

Det är viktigt att notera att eGFR inte bör användas som den enda metoden för att diagnostisera njursjukdom, och ytterligare tester kan krävas för att bekräfta resultaten.

Symtom nedsatt njurfunktion

Symtomen på kroniskt nedsatt njurfunktion, eller kronisk njursvikt, utvecklas långsamt. De kan komma först när njurfunktionen blir så nedsatt att slaggprodukter börjar ansamlas i blodet, då kan de yttra sig så här:

 • aptitlöshet
 • illamående
 • kräkningar
 • trötthet
 • klåda
 • försämrad muskelkraft.

Tester som innehåller markören eGFR Cystatin C


Hälsokontroll medarbetare - kvinna
 • Hälsokontroll för kvinnliga medarbetare.
 • För ökad insikt i den allmänna hälsan.
 • Identifierar riskfaktorer i förebyggande syfte.
 • Testresultaten utvärderas av en legitimerad läkare.

2 195 kr

Hälsokontroll medarbetare - man
 • Hälsokontroll för manliga medarbetare.
 • För ökad insikt i den allmänna hälsan.
 • Identifierar riskfaktorer i förebyggande syfte.
 • Testresultaten utvärderas av en legitimerad läkare.

2 195 kr

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Hälsokontroll - Kvinna
 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 50 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

1 945 kr

Hälsokontroll - Man
 • Hälsokontroll utformad för män
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer
 • Få kunskap och insikt om ditt allmänna hälsotillstånd
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem

1 945 kr

Hälsokontroll Stor
Allmän hälsokontroll

Hälsokontroll Stor

 • Stora hälsokontrollen för män och kvinnor.
 • Analys av 53 hälsomarkörer.
 • Hjälper dig att identifiera avvikande blodvärden.
 • Läkarutlåtande ingår i hälsokontrollen.

2 195 kr

Hälsokontroll man plus
Omfattande hälsokontroll

Hälsokontroll man plus

 • Stor hälsokontroll för män.
 • 65 olika hälsotester ingår.
 • Få insikt i din hälsodata.
 • 10 olika hälsoområden.

4 595 kr

Kvinna Plus
Omfattande hälsokontroll

Kvinna Plus

 • Utökad hälsokontroll för kvinnor.
 • 66 olika hälsotester ingår.
 • Flera markörer för hormonell balans.

4 595 kr

Njurtester

Njurtester


 • Estimterar ditt EGFR värde.
 • Ger insikt om hur dina njurar mår.
 • Indikation för nedsatt njurfunktion.

29 kr