Njurar

Denna kategori mäter kroppens värden på de olika hälsomarkörer som kan ge svar på om du har nedsatt njurfunktion.

CYS

Njur- och levermarkör

Cystatin C

Cystatin C är ett protein som produceras av alla celler i kroppen och filtreras av njurarna. Mätning av cystatin C-nivåer kan ge en indikation på njurfunktion.

PO4

Markör för njurfunktion

Fosfat

Fosfat är en tillsats, den förekommer ofta i kombination med till exempel natrium och kalcium som bildar salter – dessa kallas för fosfater.

CL

Markör för njurfunktion

Klorid

Klorid är en elektrolyt som är viktig för normal cellfunktion och reglering av vätske- och saltbalans i kroppen. Det är en del av magsäckens saltsyra och bidrar till matspjälkning.

CR

Markör för njurfunktion

Kreatinin

I dina muskler bildas det kreatinin när kroppen bryter ner kreatinfosfat (musklernas energireserv). Njurarnas uppgift är att filtrera kreatinin.

URA

Markör för indikation av Gikt

Urat

Urat eller urinsyra är en naturligt förekommande kemisk förening som produceras i njurarna och tarmarna och utsöndras när kroppen bryter ner ämnen som kallas puriner.

UEA

Njur- och levermarkör

Urea (UEA)

Urea är en restprodukt som bildas vid nedbrytning av proteiner och aminosyror från den mat vi stoppar i oss

EGF

Markör för njurfunktion

eGFR Cystatin C

eGFR är en markör för njurfunktion, en låg eGFR (uppskattad glomerulär filtrationshastighet) kan indikera en försämrad njurfunktion.