PO4

Markör för njurfunktion

Fosfat

Fosfat är en tillsats, den förekommer ofta i kombination med till exempel natrium och kalcium som bildar salter – dessa kallas för fosfater.

Vad är fosfat och fosfor?

Fosfor är ett livsnödvändigt grundämne som framställs ur naturliga mineraler. Den största mängden finns lagrad i skelettet. Fosfor är viktig för bildning och stärkning av ben och tänder och är även viktig för balansen av syra och bas i kroppen samt energiproduktion till kroppens energikrävande funktioner.

Vi får i oss fosfor genom kosten, främst proteinrika livsmedel och mejeriprodukter som mjölk, ost, i kött och baljväxter.

Fosfat är en tillsats, den förekommer ofta i kombination med till exempel natrium och kalcium som bildar salter – dessa kallas för fosfater.

Fosfater används ofta som tillsatser i mat för att till exempel ge ett mörare kött eller som klumpförebyggande medel och surhetsreglerande medel. Vid användning av tillsatser i livsmedel ska dessa anges i innehållsförteckningen.

Hur mycket fosfor/fosfat är rekommenderat dagligt intag?

Det rekommenderade dagliga intaget av fosfor/fosfat skiljer sig beroende av bland annat ålder samt vid graviditet och amning. För kvinnor som är gravida eller ammande är det rekommenderade dagliga intaget 700 milligram respektive 900 milligram. För män och kvinnor som ej är gravid eller ammande är det 600 milligram som är rekommenderat dagligt intag.

Varför analyserar man fosfat?

Kalciumomsättningsrubbning är en störning i kroppens förmåga att hantera kalcium på ett effektivt sätt. Denna rubbning kan orsakas av en mängd olika faktorer, inklusive paratyroideasjukdom, D-vitaminbrist, malabsorption och njursjukdomar. Vid långvarig parenteral nutrition och oklara trötthets- och kramptillstånd är fosfat även en bra markör at analysera.

Vad kan ett högt värde av fosfat bero på?

Förhöjda värden av fosfat kan bero på njurinsufficiens, nedsatt funktion av bisköldkörtlarna, (hypoparatyreoidism), acidos, långvarig immobilisering, lymfom, leukemi och aktiv akromegali.

Vad kan ett lågt värde av fosfat bero på?

Sänkta värden av fosfat kan bero på överdriven funktion av bisköldkörtlarna, (hyperparatyreoidism), D-vitaminbrist, malabsorption, kronisk alkoholism, alkalos, sepsis, insulin- och glukostillförsel, långvarig parenteral nutrition och hypofosfatemisk rakit.

Symtom nedsatt njurfunktion

Symtomen på kroniskt nedsatt njurfunktion, eller kronisk njursvikt, utvecklas långsamt. De kan komma först när njurfunktionen blir så nedsatt att slaggprodukter börjar ansamlas i blodet, då kan de yttra sig så här:

 • aptitlöshet
 • illamående
 • kräkningar
 • trötthet
 • klåda
 • försämrad muskelkraft.

Tester som innehåller markören Fosfat

Hälsokontroller
Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Kvinna

50 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 50 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem.

1795 kr

Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Man

47 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll utformad för dig som man.
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer inklusive testosteron.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem.

1695 kr

Njurtester
PO4
Njurtest fosfat

Fosfat

1 markör
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Mäter dina nivåer av fosfat.
 • Fosfat förekommer ofta i livsmedel.
 • Indikation på möjlig njursjukdom.

29 kr