NA

Markör för njurfunktion

Natrium

Natrium är en mineral som vi får i oss via kost genom till exempel kött, fisk och spannmål samt vanligt bordssalt som består av natriumklorid.

Vad är natrium?

Natrium är ett mineralämne som är viktigt för flera funktioner i kroppen. Dels är den viktig för syra-basbalansen och vatten- och saltbalansen i kroppen. Den är även viktig för nervernas normala funktion och för upptaget av glukos och vissa aminosyror.

Halten av natrium i blodet styrs genom en samverkan mellan hjärtat, hjärnan, njurarna och binjurarna. Vätskebalansen regleras i njurarna som styrs av hormoner från binjurar och hypofysen i hjärnan.

Natrium i kost

Natrium finns i maten du äter som till exempel kött, fisk och spannmål och du får oftast i dig tillräckligt via den. Vanligt bordssalt består av natriumklorid. Hos de flesta vuxna intas för mycket salt via maten.

Varför analyserar man natrium?

Analys görs för att se balansen mellan salt och vätska i blodet och om den har förändrats. Prov tas även vid misstanke om hjärtsjukdom eller sjukdom i njurarna.

Vad kan låga nivåer av natrium bero på?

Sänkta värden förekommer bl a vid kräkningar, diarréer, bukhinneinflammation, tarmvred, brännskador, behandling av vissa läkemedel som t.ex. diuretika, diabetes, Addisons sjukdom, njursvikt och SIADH.

Vad kan en förhöjd nivå av natrium bero på?

Förhöjd nivå kan ses vid minskad utsöndring av natrium som uppstår vid hjärtsvikt, levercirros och njursvikt, ökade vätskeförluster, natriumtillförsel (intravenös infusion), Conns syndrom, Cushings sjukdom och vid bristande tillförsel av vatten.

Dagligt intag av natrium

De flesta vuxna får i sig för mycket salt idag och vi behöver därför minska på intaget av det, målet är att befolkningen ska komma till ner till 6 gram salt per dag vilket motsvarar 2,4 gram natrium per dag. Målet om 6 gram salt per dag är främst med anledning av saltets påverkan på blodtrycket.

Natriumbrist

Det är ovanligt att få brist på natrium men en akut brist kan uppstå vid stark svettning eller långvarig magsjuka.

Högt intag av natrium

Högt blodtryck kan orsakas av för mycket natrium (salt) och detta kan i sin tur leda till ökad risk för andra tillstånd som hjärtsvikt, stroke och skador på njurarna.

Symtom nedsatt njurfunktion

Symtomen på kroniskt nedsatt njurfunktion, eller kronisk njursvikt, utvecklas långsamt. De kan komma först när njurfunktionen blir så nedsatt att slaggprodukter börjar ansamlas i blodet, då kan de yttra sig så här:

 • aptitlöshet
 • illamående
 • kräkningar
 • trötthet
 • klåda
 • försämrad muskelkraft.

Tester som innehåller markören Natrium

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Depression
Hälsokontroll Depression

Depression

 • Hälsokontroll för dig som känner dig nedstämd.
 • Analys av markörer som påverkar din energi och hormonnivåer.
 • Kontroll av risk för eventuell blodbrist

995 kr

Gravidkollen
Hälsokontroll för gravida

Gravidkollen

 • Hälsokontroll för dig som är gravid.
 • Analys av 28 relevanta hälsomarkörer.
 • Identifierar graviditetsdiabetes.
 • Analys av könshormon och sköldkörteln.

1 695 kr

-55%
Hjärtspecialistens kolesterolprofil
Hälsokontroll med specialistläkare

Hjärtspecialistens kolesterolprofil

 • Hälsokontroll framtagen av hjärtspecialist
 • Utlåtande av specialistläkare hjärt-kärlsjukdomar.
 • Analys av din kolesterolprofil/blodfetter.
 • Konsultation för eventuell behandling ingår.

1 795 kr795 kr

Hälsokontroll - Kvinna
 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

1 795 kr

Hälsokontroll - Man
 • Hälsokontroll utformad för män
 • Omfattar totalt 45 hälsomarkörer
 • Få kunskap och insikt om ditt allmänna hälsotillstånd
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem

1 795 kr

Hälsokontroll - Självständig
 • Analys av 46 hälsomarkörer.
 • För kontroll av vitala hälsoområden.
 • Egenremiss utan läkare.

1 495 kr

-10%
Hälsokontroll Stor
Allmän hälsokontroll

Hälsokontroll Stor

 • Stora hälsokontrollen för män och kvinnor.
 • Analys av 53 hälsomarkörer.
 • Hjälper dig att identifiera avvikande blodvärden.

1 995 kr1 795 kr

-17%
Hälsokontroll man plus
Omfattande hälsokontroll

Hälsokontroll man plus

 • Stor hälsokontroll för män.
 • 64 olika hälsotester ingår.
 • Få insikt i din hälsodata.
 • 10 olika hälsoområden.

4 595 kr3 795 kr

-17%
Kvinna Plus
Omfattande hälsokontroll

Kvinna Plus

 • Utökad hälsokontroll för kvinnor.
 • 65 olika blodprover ingår.
 • Heltäckande bild av relevanta biomarkörer.
 • Flera markörer för hormonell balans.

4 595 kr3 795 kr

Lagom
Allmän hälsokontroll

Lagom

 • Analys av markörer som påverkar lever och njurar.
 • Analys av markörer som påverkar hjärta och kärl.
 • Kontroll av risk för eventuell diabetes.
 • Identifiering av eventuell sköldkörtelrubbning.

795 kr

Njurkollen
Hälsokontroll njurfunktion

Njurkollen

 • Kontroll av din njurfunktion
 • Test vid misstanke om njursvikt
 • Hälsokontroll för din njurstatus

345 kr

Sport
Hälsokontroll för träning

Sport

 • Hälsokontroll för dig som tränar aktivt.
 • Analys av markörer som påverkar din prestation.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1 995 kr

Njurtester

Njurtester


 • Natriumtest.
 • Mäter din natriumnivå.
 • Ger insikt om hur dina njurar mår.

59 kr