NA

Markör för njurfunktion

Natrium

Natrium är en mineral som vi får i oss via kost genom till exempel kött, fisk och spannmål samt vanligt bordssalt som består av natriumklorid.

Vad är natrium?

Natrium är ett mineralämne som är viktigt för flera funktioner i kroppen. Dels är den viktig för syra-basbalansen och vatten- och saltbalansen i kroppen. Den är även viktig för nervernas normala funktion och för upptaget av glukos och vissa aminosyror.

Halten av natrium i blodet styrs genom en samverkan mellan hjärtat, hjärnan, njurarna och binjurarna. Vätskebalansen regleras i njurarna som styrs av hormoner från binjurar och hypofysen i hjärnan.

Natrium i kost

Natrium finns i maten du äter som till exempel kött, fisk och spannmål och du får oftast i dig tillräckligt via den. Vanligt bordssalt består av natriumklorid. Hos de flesta vuxna intas för mycket salt via maten.

Varför analyserar man natrium?

Analys görs för att se balansen mellan salt och vätska i blodet och om den har förändrats. Prov tas även vid misstanke om hjärtsjukdom eller sjukdom i njurarna.

Vad kan låga nivåer av natrium bero på?

Sänkta värden förekommer bl a vid kräkningar, diarréer, bukhinneinflammation, tarmvred, brännskador, behandling av vissa läkemedel som t.ex. diuretika, diabetes, Addisons sjukdom, njursvikt och SIADH.

Vad kan en förhöjd nivå av natrium bero på?

Förhöjd nivå kan ses vid minskad utsöndring av natrium som uppstår vid hjärtsvikt, levercirros och njursvikt, ökade vätskeförluster, natriumtillförsel (intravenös infusion), Conns syndrom, Cushings sjukdom och vid bristande tillförsel av vatten.

Dagligt intag av natrium

De flesta vuxna får i sig för mycket salt idag och vi behöver därför minska på intaget av det, målet är att befolkningen ska komma till ner till 6 gram salt per dag vilket motsvarar 2,4 gram natrium per dag. Målet om 6 gram salt per dag är främst med anledning av saltets påverkan på blodtrycket.

Natriumbrist

Det är ovanligt att få brist på natrium men en akut brist kan uppstå vid stark svettning eller långvarig magsjuka.

Högt intag av natrium

Högt blodtryck kan orsakas av för mycket natrium (salt) och detta kan i sin tur leda till ökad risk för andra tillstånd som hjärtsvikt, stroke och skador på njurarna.

Symtom nedsatt njurfunktion

Symtomen på kroniskt nedsatt njurfunktion, eller kronisk njursvikt, utvecklas långsamt. De kan komma först när njurfunktionen blir så nedsatt att slaggprodukter börjar ansamlas i blodet, då kan de yttra sig så här:

 • aptitlöshet
 • illamående
 • kräkningar
 • trötthet
 • klåda
 • försämrad muskelkraft.

Tester som innehåller markören Natrium

Hälsokontroller
Hälsokontroll Depression

Depression

21 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Hälsokontroll för dig som känner dig nedstämd.
 • Analys av markörer som påverkar din energi och hormonnivåer.
 • Kontroll av risk för eventuell blodbrist

995 kr

Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Kvinna

50 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 50 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem.

1795 kr

Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Man

47 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll utformad för dig som man.
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer inklusive testosteron.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem.

1695 kr

Allmän hälsokontroll

Lagom

22 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Analys av markörer som påverkar lever och njurar.
 • Analys av markörer som påverkar hjärta och kärl.
 • Kontroll av risk för eventuell diabetes.
 • Identifiering av eventuell sköldkörtelrubbning.

495 kr

Hälsokontroll för träning

Sport

37 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Hälsokontroll för dig som tränar aktivt.
 • Analys av markörer som påverkar din prestation.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1595 kr

Njurtester
NA
Njurtest

Natrium

1 markör
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Natriumtest.
 • Mäter din natriumnivå.
 • Ger insikt om hur dina njurar mår.

29 kr