UEA

Njur- och levermarkör

Urea (UEA)

Urea är en restprodukt som bildas vid nedbrytning av proteiner och aminosyror från den mat vi stoppar i oss

Vad är Urea?

Urea är en restprodukt som bildas vid nedbrytning av proteiner och aminosyror från den mat vi stoppar i oss. När kroppen bryter ner aminosyror som kommer från nedbrutna proteiner, omvandlas sedan kvävet till ammoniak som därefter omvandlas till urea i ureacykeln.

Urea analyseras för att få en uppfattning om njurarnas funktion

Vad innebär ett högt värde av urea

Höga nivåer av urea i blodet, kända som hyperuremi, kan vara ett tecken på njurskada eller njursjukdomar som njursvikt. Det kan också indikera andra tillstånd som dehydrering, blödning i mag-tarmkanalen, eller ökad nedbrytning av proteiner i kroppen. Därför är urea en viktig biomarkör för att bedöma njurfunktion och utvärdera patienter med misstänkt njursjukdom.

Vad innebär ett lågt värde av urea

Sammanfattningsvis spelar urea en viktig roll som en biomarkör för att bedöma njurfunktion och proteinmetabolism i kroppen. Genom att mäta urea-nivåer kan läkare få värdefull information för att diagnosticera och övervaka sjukdomar, samt för att planera lämpliga behandlingsstrategier.

Tester som innehåller markören Urea (UEA)

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Hälsokontroll - Kvinna
 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

1 795 kr

Hälsokontroll - Man
 • Hälsokontroll utformad för män
 • Omfattar totalt 45 hälsomarkörer
 • Få kunskap och insikt om ditt allmänna hälsotillstånd
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem

1 795 kr

Hälsokontroll - Självständig
 • Analys av 46 hälsomarkörer.
 • För kontroll av vitala hälsoområden.
 • Egenremiss utan läkare.

1 495 kr

-10%
Hälsokontroll Stor
Allmän hälsokontroll

Hälsokontroll Stor

 • Stora hälsokontrollen för män och kvinnor.
 • Analys av 53 hälsomarkörer.
 • Hjälper dig att identifiera avvikande blodvärden.

1 995 kr1 795 kr

Njurtester

Njurtester


UEA
 • Mäter din ureanivå
 • Ger insikt i hur dina njurar mår.
 • Indikerar eventuell nedsatt njurfunktion.

49 kr