UEA

Njur- och levermarkör

Urea (UEA)

Urea är en restprodukt som bildas vid nedbrytning av proteiner och aminosyror från den mat vi stoppar i oss

Vad är Urea?

Urea är en restprodukt som bildas vid nedbrytning av proteiner och aminosyror från den mat vi stoppar i oss. När kroppen bryter ner aminosyror som kommer från nedbrutna proteiner, omvandlas sedan kvävet till ammoniak som därefter omvandlas till urea i ureacykeln.

Urea analyseras för att få en uppfattning om njurarnas funktion

Vad innebär ett högt värde av urea

Höga nivåer av urea i blodet, kända som hyperuremi, kan vara ett tecken på njurskada eller njursjukdomar som njursvikt. Det kan också indikera andra tillstånd som dehydrering, blödning i mag-tarmkanalen, eller ökad nedbrytning av proteiner i kroppen. Därför är urea en viktig biomarkör för att bedöma njurfunktion och utvärdera patienter med misstänkt njursjukdom.

Vad innebär ett lågt värde av urea

Sammanfattningsvis spelar urea en viktig roll som en biomarkör för att bedöma njurfunktion och proteinmetabolism i kroppen. Genom att mäta urea-nivåer kan läkare få värdefull information för att diagnosticera och övervaka sjukdomar, samt för att planera lämpliga behandlingsstrategier.

Tester som innehåller markören Urea (UEA)

Hälsokontroller
Allmän hälsokontroll

Hälsokontroll Stor

  • Stora hälsokontrollen för män och kvinnor.
  • Analys av 53 hälsomarkörer.
  • Hjälper dig att identifiera avvikande blodvärden.
  • Läkarutlåtande ingår i hälsokontrollen.

2095 kr

Njurtester
UEA
Njurtest

Urea

  • Mäter din ureanivå
  • Ger insikt i hur dina njurar mår.
  • Indikerar eventuell nedsatt njurfunktion.

29 kr