URA

Markör för indikation av Gikt

Urat

Urat eller urinsyra är en naturligt förekommande kemisk förening som produceras i njurarna och tarmarna och utsöndras när kroppen bryter ner ämnen som kallas puriner.

Vad är Urat och Urinsyra?

Urat är en biomarkör som används för att mäta nivån av urinsyra i blodet. Urinsyra är en naturligt förekommande kemisk förening som bildas när kroppen bryter ner ämnen som kallas puriner. Urinsyra utsöndras genom dina njurar och tarmar. Genom att mäta nivån av urat i blodet kan du få en indikation på hur väl dina njurarna fungerar och hur kroppen hanterar balansen mellan produktion och nedbrytning av urinsyra.

Förhöjda värden av urinsyra?

En hög nivå av urinsyra i blodet kan indikera på hyperurikemi som vanligtvis förknippas med sjukdomen gikt, där kristaller av urinsyra bildas i lederna och orsakar smärta och inflammation. Urinsyranivåer kan även vara förhöjda vid andra sjukdomar och tillstånd, såsom psoriasis, högt blodtryck och hjärtsvikt.

Vad är gikt?

Gikt är en ledinflammation som kan utvecklas väldigt snabbt och förekommer i attacker vilket kan orsaka intensiv smärta. Vanligtvis påverkas konstig nog ofta stortån först. Sjukdomen orsakas när urinsyra kristalliserar och koncentreras i lederna som i sin tur leder till svullnad, stelhet och orsakar smärta. Riskfaktorer för gikt kan vara högt intag av alkohol eller purinrik mat. Behandling mot gikt inkluderar läkemedel för att minska inflammation och att sänka urinsyra nivåer i blodet.

Låga värden av urinsyra?

Alltför låga värden förekommer sällan men kallas för hypourikemi och orsakas vid problem med produktionen och utsöndringen av urinsyra. Hypourikemi förekommer vid inflammationer i tarmsystemet men är väldigt ovanligt.

Vad är puriner?

Puriner är kemiska föreningar som förekommer i kroppens celler samt i vissa livsmedel till exempel lever, blodpudding, njure, sill, ansjovis, fiskrom med fler. Puriner är en del av strukturen i DNA och RNA, vilket är de genetiska byggstenarna som är nödvändiga för att kroppen ska fungera ordentligt. Urinsyran produceras för att bryta ner puriner i kroppen.

Tester som innehåller markören Urat

Njurtester
URA
Urinsyratest

Urat

  • Mäter dina nivåer av urat, urinsyra.
  • Urinsyra produceras vid nedbrytning av puriner.
  • Indikation för njursjukdom och hjärt-kärlsjukdomar.

29 kr