CR

Markör för njurfunktion

Kreatinin

I dina muskler bildas det kreatinin när kroppen bryter ner kreatinfosfat (musklernas energireserv). Njurarnas uppgift är att filtrera kreatinin.

Vad är kreatinin?

Kreatinin bildas i musklerna när din kropp bryter ner kreatinfosfat (musklernas energireserv) och ger kroppens muskler extra mycket energi vid hög belastning. Muskelmassan, andelen muskler i din kropp, avgör hur mycket kreatinin som bildas och därför kan värdet variera från person till person.

Varför analyserar man kreatinin?

Genom att analysera kreatininhalten i blodet kan man se hur dina njurar mår. Njurarna har till uppgift att filtrera kreatinin som sedan följer med ut i urinen. Man kan även göra ett kreatininprovinför behandling med vissa läkemedel.

Kreatinin i kost

Om du har ätit mycket kött, särskilt kokt kött, kan din kreatininhalt tillfälligt öka.

Vad kan låga halter av kreatinin bero på?

Låga halter av kreatinin är oftast inget allvarligt, ibland kan det bero på lite muskelmassa eller en graviditet då det bildas mer blod i kroppen och mer kreatinin filtreras bort genom njurarna. Halten brukar då stiga till vanlig nivå igen efter förlossning.

Olika sjukdomar kan också ge låga halter av kreatinin men då finns oftast tydligare symtom som kan hjälpa en läkare att avgöra vilken typ av sjukdom eller tillstånd det skulle kunna vara.

Vad kan förhöjda halter av kreatinin bero på?

Förhöjda nivåer av kreatinin kan bero på att du har en stor muskelmassa, intar läkemedel som kan påverka dina njurar som i sin tur gör att din kreatininhalt höjs eller att du är drabbad av vätskebrist och uttorkning. Om du har ätit kött före provtagning, särskilt kokt kött, kan du få förhöjda nivåer.

En annan anledning kan vara att det har blivit ett stopp i urinvägarna som vid njursten eller kraftig prostataförstoring. Förhöjda kreatinin nivåer kan också indikera på att det är något med njurarna som inte fungerar som de ska. Dock kan njurarna vara påverkade även om kreatininvärdet är inom referensintervallen.

Symtom nedsatt njurfunktion

Symtomen på kroniskt nedsatt njurfunktion, eller kronisk njursvikt, utvecklas långsamt. De kan komma först när njurfunktionen blir så nedsatt att slaggprodukter börjar ansamlas i blodet, då kan de yttra sig så här:

 • aptitlöshet
 • illamående
 • kräkningar
 • trötthet
 • klåda
 • försämrad muskelkraft.

Tester som innehåller markören Kreatinin

Hälsokontroller
Hälsokontroll Depression

Depression

21 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Hälsokontroll för dig som känner dig nedstämd.
 • Analys av markörer som påverkar din energi och hormonnivåer.
 • Kontroll av risk för eventuell blodbrist

995 kr

Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Kvinna

50 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 50 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem.

1795 kr

Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Man

47 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll utformad för dig som man.
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer inklusive testosteron.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem.

1695 kr

Allmän hälsokontroll

Lagom

22 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Analys av markörer som påverkar lever och njurar.
 • Analys av markörer som påverkar hjärta och kärl.
 • Kontroll av risk för eventuell diabetes.
 • Identifiering av eventuell sköldkörtelrubbning.

495 kr

Hälsokontroll för träning

Sport

37 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Hälsokontroll för dig som tränar aktivt.
 • Analys av markörer som påverkar din prestation.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1595 kr

Njurtester
CR
Njurtest

Kreatinin

1 markör
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Mäter din kreatinin nivå.
 • Ger insikt om hur dina njurar mår.
 • Indikation för eventuell nedsatt njurfunktion.

29 kr