CR

Markör för njurfunktion

Kreatinin

I dina muskler bildas det kreatinin när kroppen bryter ner kreatinfosfat (musklernas energireserv). Njurarnas uppgift är att filtrera kreatinin.

Depression
Hälsokontroll Depression

Depression

995 kr

Vad är kreatinin?

Kreatinin bildas i musklerna när din kropp bryter ner kreatinfosfat (musklernas energireserv) och ger kroppens muskler extra mycket energi vid hög belastning. Muskelmassan, andelen muskler i din kropp, avgör hur mycket kreatinin som bildas och därför kan värdet variera från person till person.

Varför analyserar man kreatinin?

Genom att analysera kreatininhalten i blodet kan man se hur dina njurar mår. Njurarna har till uppgift att filtrera kreatinin som sedan följer med ut i urinen. Man kan även göra ett kreatininprovinför behandling med vissa läkemedel.

Kreatinin i kost

Om du har ätit mycket kött, särskilt kokt kött, kan din kreatininhalt tillfälligt öka.

Vad kan låga halter av kreatinin bero på?

Låga halter av kreatinin är oftast inget allvarligt, ibland kan det bero på lite muskelmassa eller en graviditet då det bildas mer blod i kroppen och mer kreatinin filtreras bort genom njurarna. Halten brukar då stiga till vanlig nivå igen efter förlossning.

Olika sjukdomar kan också ge låga halter av kreatinin men då finns oftast tydligare symtom som kan hjälpa en läkare att avgöra vilken typ av sjukdom eller tillstånd det skulle kunna vara.

Vad kan förhöjda halter av kreatinin bero på?

Förhöjda nivåer av kreatinin kan bero på att du har en stor muskelmassa, intar läkemedel som kan påverka dina njurar som i sin tur gör att din kreatininhalt höjs eller att du är drabbad av vätskebrist och uttorkning. Om du har ätit kött före provtagning, särskilt kokt kött, kan du få förhöjda nivåer.

En annan anledning kan vara att det har blivit ett stopp i urinvägarna som vid njursten eller kraftig prostataförstoring. Förhöjda kreatinin nivåer kan också indikera på att det är något med njurarna som inte fungerar som de ska. Dock kan njurarna vara påverkade även om kreatininvärdet är inom referensintervallen.

Symtom nedsatt njurfunktion

Symtomen på kroniskt nedsatt njurfunktion, eller kronisk njursvikt, utvecklas långsamt. De kan komma först när njurfunktionen blir så nedsatt att slaggprodukter börjar ansamlas i blodet, då kan de yttra sig så här:

 • aptitlöshet
 • illamående
 • kräkningar
 • trötthet
 • klåda
 • försämrad muskelkraft.

Tester som innehåller markören Kreatinin

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Depression
Hälsokontroll Depression

Depression

 • Hälsokontroll för dig som känner dig nedstämd.
 • Analys av markörer som påverkar din energi och hormonnivåer.
 • Kontroll av risk för eventuell blodbrist

995 kr

Gravidkollen
Hälsokontroll för gravida

Gravidkollen

 • Hälsokontroll för dig som är gravid.
 • Analys av 28 relevanta hälsomarkörer.
 • Identifierar graviditetsdiabetes.
 • Analys av könshormon och sköldkörteln.

1 695 kr

-55%
Hjärtspecialistens kolesterolprofil
Hälsokontroll med specialistläkare

Hjärtspecialistens kolesterolprofil

 • Hälsokontroll framtagen av hjärtspecialist
 • Utlåtande av specialistläkare hjärt-kärlsjukdomar.
 • Analys av din kolesterolprofil/blodfetter.
 • Konsultation för eventuell behandling ingår.

1 795 kr795 kr

Hälsokontroll - Diabetes
 • Hälsokontroll utformad för årlig kontroll av diabetes.
 • Omfattar totalt 15 hälsomarkörer.
 • Få kunskap och insikt om dina blodsockervärden.
 • Kan identifiera tidiga tecken på diabetes.

495 kr

Hälsokontroll - Kvinna
 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

1 795 kr

Hälsokontroll - Man
 • Hälsokontroll utformad för män
 • Omfattar totalt 45 hälsomarkörer
 • Få kunskap och insikt om ditt allmänna hälsotillstånd
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem

1 795 kr

Hälsokontroll - Självständig
 • Analys av 46 hälsomarkörer.
 • För kontroll av vitala hälsoområden.
 • Egenremiss utan läkare.

1 495 kr

-10%
Hälsokontroll Stor
Allmän hälsokontroll

Hälsokontroll Stor

 • Stora hälsokontrollen för män och kvinnor.
 • Analys av 53 hälsomarkörer.
 • Hjälper dig att identifiera avvikande blodvärden.

1 995 kr1 795 kr

-15%
Hälsokontroll man plus
Omfattande hälsokontroll

Hälsokontroll man plus

 • Stor hälsokontroll för män.
 • 64 olika hälsotester ingår.
 • Få insikt i din hälsodata.
 • 10 olika hälsoområden.

4 595 kr3 895 kr

Hälsokontroll viktminskning
 • Identifierar hinder för viktnedgång.
 • Få ökad insyn i din metabolism.
 • Hälsokontroll inför eller under viktnedgång.

795 kr

-15%
Kvinna Plus
Omfattande hälsokontroll

Kvinna Plus

 • Utökad hälsokontroll för kvinnor.
 • 65 olika blodprover ingår.
 • Heltäckande bild av relevanta biomarkörer.
 • Flera markörer för hormonell balans.

4 595 kr3 895 kr

Lagom
Allmän hälsokontroll

Lagom

 • Analys av markörer som påverkar lever och njurar.
 • Analys av markörer som påverkar hjärta och kärl.
 • Kontroll av risk för eventuell diabetes.
 • Identifiering av eventuell sköldkörtelrubbning.

795 kr

Njurkollen
Hälsokontroll njurfunktion

Njurkollen

 • Kontroll av din njurfunktion
 • Test vid misstanke om njursvikt
 • Hälsokontroll för din njurstatus

345 kr

Sport
Hälsokontroll för träning

Sport

 • Hälsokontroll för dig som tränar aktivt.
 • Analys av markörer som påverkar din prestation.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1 995 kr

Njurtester

Njurtester


-32%
 • Mäter din kreatinin nivå.
 • Ger insikt om hur dina njurar mår.
 • Indikation för eventuell nedsatt njurfunktion.

89 kr60 kr