CL

Markör för njurfunktion

Klorid

Klorid är en elektrolyt som är viktig för normal cellfunktion och reglering av vätske- och saltbalans i kroppen. Det är en del av magsäckens saltsyra och bidrar till matspjälkning.

Vad är klorid?

Klorid tillhör gruppen elektrolyter tillsammans med bland annat kalium och natrium. I samspel med dessa och andra elektrolyter agerar klorid för att kroppens celler ska fungera normalt och för att njurarna ska kunna reglera vätske- och saltbalansen i kroppen. Klorid är en del av magsäckens saltsyra och bidrar till en fungerande matspjälkning.

Varför analyserar man klorid?

Då klorid är viktig för kroppens normala vätske- och saltbalans är ämnet bra att analysera vid bedömning av njurarnas funktionalitet.

Klorid i kost

Klorid finns i vanligt bordssalt som består av natrium och klorid, som tillsammans blir natriumklorid. Natriumklorid finns naturligt i mjölk, ett glas mjölk ger ca 30% av dagsbehovet av klorid.

Vad kan låga nivåer av klorid bero på?

Sänkta eller låga nivåer av klorid ses vid förlust av saltsyra från mag-tarmkanalen, vid kraftig svettning, tillstånd med ökad bikarbonathalt i plasma, behandling av vissa läkemedel som t.ex. diuretika, hormonella rubbningar, njursjukdom.

Vad kan förhöjda nivåer av klorid bero på?

Förhöjda nivåer av klorid ses vid metabolisk acidos, ett tillstånd som uppstår vid förhöjd vätejonkoncentration i kroppsvätskor. Tillståndet ses särskilt hos personer med diabetes eller njursvikt. Hyperosmolalitet, uttorkning, ett tillstånd som uppstår när kroppen inte får i sig mer vätska än vad den gör av med.

Symtom nedsatt njurfunktion

Symtomen på kroniskt nedsatt njurfunktion, eller kronisk njursvikt, utvecklas långsamt. De kan komma först när njurfunktionen blir så nedsatt att slaggprodukter börjar ansamlas i blodet, då kan de yttra sig så här:

 • aptitlöshet
 • illamående
 • kräkningar
 • trötthet
 • klåda
 • försämrad muskelkraft.

Tester som innehåller markören Klorid

Hälsokontroller

Hälsokontroller


-10%
Hälsokontroll Stor
Allmän hälsokontroll

Hälsokontroll Stor

 • Stora hälsokontrollen för män och kvinnor.
 • Analys av 53 hälsomarkörer.
 • Hjälper dig att identifiera avvikande blodvärden.

1 995 kr1 795 kr

-15%
Hälsokontroll man plus
Omfattande hälsokontroll

Hälsokontroll man plus

 • Stor hälsokontroll för män.
 • 64 olika hälsotester ingår.
 • Få insikt i din hälsodata.
 • 10 olika hälsoområden.

4 595 kr3 895 kr

-15%
Kvinna Plus
Omfattande hälsokontroll

Kvinna Plus

 • Utökad hälsokontroll för kvinnor.
 • 65 olika blodprover ingår.
 • Heltäckande bild av relevanta biomarkörer.
 • Flera markörer för hormonell balans.

4 595 kr3 895 kr

Njurkollen
Hälsokontroll njurfunktion

Njurkollen

 • Kontroll av din njurfunktion
 • Test vid misstanke om njursvikt
 • Hälsokontroll för din njurstatus

345 kr

Njurtester

Njurtester


CL
 • Mäter din kloridnivå.
 • Ger insikt om hur dina njurar mår.
 • Klorid är en viktig mineral i kroppen.

59 kr