CL

Markör för njurfunktion

Klorid

Klorid är en elektrolyt som är viktig för normal cellfunktion och reglering av vätske- och saltbalans i kroppen. Det är en del av magsäckens saltsyra och bidrar till matspjälkning.

Vad är klorid?

Klorid tillhör gruppen elektrolyter tillsammans med bland annat kalium och natrium. I samspel med dessa och andra elektrolyter agerar klorid för att kroppens celler ska fungera normalt och för att njurarna ska kunna reglera vätske- och saltbalansen i kroppen. Klorid är en del av magsäckens saltsyra och bidrar till en fungerande matspjälkning.

Varför analyserar man klorid?

Då klorid är viktig för kroppens normala vätske- och saltbalans är ämnet bra att analysera vid bedömning av njurarnas funktionalitet.

Klorid i kost

Klorid finns i vanligt bordssalt som består av natrium och klorid, som tillsammans blir natriumklorid. Natriumklorid finns naturligt i mjölk, ett glas mjölk ger ca 30% av dagsbehovet av klorid.

Vad kan låga nivåer av klorid bero på?

Sänkta eller låga nivåer av klorid ses vid förlust av saltsyra från mag-tarmkanalen, vid kraftig svettning, tillstånd med ökad bikarbonathalt i plasma, behandling av vissa läkemedel som t.ex. diuretika, hormonella rubbningar, njursjukdom.

Vad kan förhöjda nivåer av klorid bero på?

Förhöjda nivåer av klorid ses vid metabolisk acidos, ett tillstånd som uppstår vid förhöjd vätejonkoncentration i kroppsvätskor. Tillståndet ses särskilt hos personer med diabetes eller njursvikt. Hyperosmolalitet, uttorkning, ett tillstånd som uppstår när kroppen inte får i sig mer vätska än vad den gör av med.

Symtom nedsatt njurfunktion

Symtomen på kroniskt nedsatt njurfunktion, eller kronisk njursvikt, utvecklas långsamt. De kan komma först när njurfunktionen blir så nedsatt att slaggprodukter börjar ansamlas i blodet, då kan de yttra sig så här:

 • aptitlöshet
 • illamående
 • kräkningar
 • trötthet
 • klåda
 • försämrad muskelkraft.

Tester som innehåller markören Klorid

Hälsokontroller
Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Kvinna

50 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 50 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem.

1795 kr

Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Man

47 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll utformad för dig som man.
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer inklusive testosteron.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem.

1695 kr

Njurtester
CL
Njurtest

Klorid

1 markör
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Mäter din kloridnivå.
 • Ger insikt om hur dina njurar mår.
 • Klorid är en viktig mineral i kroppen.

29 kr