WBC

Vita blodkroppar

Leukocyter, LPK

Leukocyter är vita blodkroppar som är viktiga för kroppens immunförsvar och skyddar mot infektioner och sjukdomar genom att angripa skadliga ämnen.

Vad är leukocyter, LPK?

Leukocyter, även kända som vita blodkroppar, är en viktig del av immunförsvaret. De hjälper till att skydda kroppen mot infektioner och sjukdomar genom att attackera och förstöra skadliga ämnen som bakterier och virus.

Det finns flera olika typer av leukocyter, inklusive neutrofiler, eosinofiler, basofiler, monocyter och lymfocyter. Varje typ av leukocyt har en specifik roll i immunsystemet.

Neutrofiler är den vanligaste typen av leukocyter och är viktiga för att bekämpa bakterieinfektioner. Eosinofiler är involverade i att bekämpa parasitinfektioner och allergiska reaktioner. Basofiler är involverade i immunsvaret mot inflammation. Monocyter blir makrofager, som är celler som kan få i sig och förstöra skadliga ämnen. Lymfocyter är involverade i immunsvaret mot virus och kan också hjälpa till att identifiera och förstöra cancerceller.

Leukocyter produceras i benmärgen och cirkulerar i blodet. De kan också hittas i andra delar av kroppen, såsom lymfsystemet och i vävnader i hela kroppen. Antalet leukocyter i blodet kan mätas med ett Blodstatus och B-celler test. Avvikelser i antalet eller funktionen av leukocyter kan vara ett tecken på ett medicinskt tillstånd, såsom en infektion eller autoimmun sjukdom.

Varför analyserar man Leukocyter, LPK?

Att mäta antalet leukocyter, eller vita blodkroppar, i blodet kan ge viktig information om din hälsa och välbefinnande. Leukocyter är en viktig del av immunsystemet och hjälper till att skydda kroppen mot infektioner och sjukdomar.

Avvikelser i antalet eller funktionen av leukocyter kan vara ett tecken på ett medicinskt tillstånd, såsom en infektion, inflammation eller autoimmun sjukdom.

Att mäta leukocyter görs vanligtvis som en del av en del av analysen blodstatus, vilket är ett rutinmässigt blodprov som används för att bedöma den allmänna hälsan.

Vad kan ett förhöjt värde av leukocyter, LPK innebära?

Ett förhöjt värde av leukocyter innebär att det finns ett ökat antal vita blodkroppar i blodet. Detta kan orsakas av en mängd olika faktorer, inklusive infektion, inflammation och vissa medicinska tillstånd.

Om en person har ett förhöjt antal vita blodkroppar är det viktigt för en vårdgivare att fastställa den bakomliggande orsaken. Ytterligare tester kan behövas för att fastställa orsaken till leukocytosen och för att fastställa lämplig behandling.

Det är viktigt att notera att leukocytos kan orsakas av både godartade och allvarliga tillstånd, så det är viktigt att prata med en vårdgivare för en korrekt utvärdering och diagnos.

Vad kan ett lågt värde av leukocyter, LPK innebära?

Ett lågt värde av leukocyter, även känt som leukopeni, innebär att det finns ett minskat antal vita blodkroppar i blodet. Detta kan orsakas av en mängd olika faktorer, inklusive vissa mediciner, strålbehandling och benmärgsstörningar.

Leukopeni kan försvaga kroppens förmåga att bekämpa infektioner och kan göra en person mer mottaglig för sjukdom. Om man har ett lågt antal vita blodkroppar är det viktigt att fastställa den bakomliggande orsaken. Ytterligare tester kan behövas för att fastställa orsaken till leukopenin och för att fastställa lämplig behandling. Det är även viktigt att notera att leukopeni kan orsakas av både godartade och allvarliga tillstånd, så det är viktigt att prata med en vårdgivare för en korrekt utvärdering och diagnos.

Vad är referensvärdet för B-LPK, leukocyter?

Referensvärdet för B-LPK vid venöst blodprov kan varierar beroende på laboratorium och den specifika metod som används för att analysera testet. Men generellt ligger referensintervallet för leukocyter i blodet för vuxna män och kvinnor mellan 3,5 (nedre värdet) till 8,8 (övre värdet) mät i enheten ×10^9/L. Notera att referensvärden kan skilja sig åt beroende på ålder, kön och individuella faktorer.

Tester som innehåller markören Leukocyter, LPK

Blodstatus

Blodstatus


WBC
Vita blodkroppar

LPK Leukocyter

 • Mäter ditt LPK-värde (Leukocyter).
 • Mäter antalet vita blodkroppar.
 • Analys av vita blodkroppar.
 • Indikation för infektion & inflammation.

29 kr


Fertilitetstest
Graviditet och fertilitet

Fertilitetstest

 • Fertilitetstest anpassat för kvinnor.
 • Analys av dina fertilitetshormoner.
 • Ger insikt i äggreserv och menstruationscykel.

1 195 kr

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Blodstatus och B-celler test
 • Hälsokontroll som mäter din blodstatus.
 • Analys av blodceller som påverkar din allmänna hälsa.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.
 • Indikation på eventuella sjukdomar.

159 kr

Depression
Hälsokontroll Depression

Depression

 • Hälsokontroll för dig som känner dig nedstämd.
 • Analys av markörer som påverkar din energi och hormonnivåer.
 • Kontroll av risk för eventuell blodbrist

995 kr

Hjärt och kärltest
 • Få insikt om din hjärt-kärlhälsa.
 • Indikation på hjärt och kärlsjukdom.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

369 kr

Hälsokontroll - Diabetes
 • Hälsokontroll utformad för årlig kontroll av diabetes.
 • Omfattar totalt 15 hälsomarkörer.
 • Få kunskap och insikt om dina blodsockervärden.
 • Kan identifiera tidiga tecken på diabetes.

495 kr

Hälsokontroll - Kvinna
 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

1 795 kr

Hälsokontroll - Man
 • Hälsokontroll utformad för män
 • Omfattar totalt 45 hälsomarkörer
 • Få kunskap och insikt om ditt allmänna hälsotillstånd
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem

1 795 kr

Hälsokontroll - Reumatism
 • Mäter antikroppsnivåer kopplade till ledvärk
 • Indikation för ledgångsreumatism
 • Analyserar blodstatus och inflammationsvärden
 • Analysen används vid diagnostik av reumatoid artrit

1 095 kr

Hälsokontroll - Självständig
 • Analys av 46 hälsomarkörer.
 • För kontroll av vitala hälsoområden.
 • Egenremiss utan läkare.

1 495 kr

-10%
Hälsokontroll Stor
Allmän hälsokontroll

Hälsokontroll Stor

 • Stora hälsokontrollen för män och kvinnor.
 • Analys av 53 hälsomarkörer.
 • Hjälper dig att identifiera avvikande blodvärden.

1 995 kr1 795 kr

-17%
Hälsokontroll man plus
Omfattande hälsokontroll

Hälsokontroll man plus

 • Stor hälsokontroll för män.
 • 64 olika hälsotester ingår.
 • Få insikt i din hälsodata.
 • 10 olika hälsoområden.

4 595 kr3 795 kr

Hälsokontroll viktminskning
 • Identifierar hinder för viktnedgång.
 • Få ökad insyn i din metabolism.
 • Hälsokontroll inför eller under viktnedgång.

795 kr

Järnbrist
 • Mäter ditt järnvärde och din järndepå.
 • Analys av järn och ferritin.
 • Analys av din blodstatus ingår.
 • Testet identifierar eventuell järnbrist.

349 kr

-17%
Kvinna Plus
Omfattande hälsokontroll

Kvinna Plus

 • Utökad hälsokontroll för kvinnor.
 • 65 olika blodprover ingår.
 • Heltäckande bild av relevanta biomarkörer.
 • Flera markörer för hormonell balans.

4 595 kr3 795 kr

Lagom
Allmän hälsokontroll

Lagom

 • Analys av markörer som påverkar lever och njurar.
 • Analys av markörer som påverkar hjärta och kärl.
 • Kontroll av risk för eventuell diabetes.
 • Identifiering av eventuell sköldkörtelrubbning.

795 kr

Sport
Hälsokontroll för träning

Sport

 • Hälsokontroll för dig som tränar aktivt.
 • Analys av markörer som påverkar din prestation.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1 995 kr

Testosteron Plus
 • Hälsokontroll som ger en inblick över din testosteronproduktion.
 • Analys av olika hälsomarkörer som påverkar minskad muskelmassa, lustkänslor och trötthet.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1 095 kr

Vitamin och Mineral
Hälsokontroll vitaminer och mineraler

Vitamin och Mineral

 • Hälsokontroll som mäter dina vitamin och mineral nivåer.
 • Analys av markörer som påverkar nedstämdhet och trötthet.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1 295 kr

Inflammation

Inflammation


Differentialräkning av Leukocyter
 • Blodprov för analys av vita blodkroppar.
 • Differentialräkning av leukocyter..
 • Indikation för ditt immunförsvar

139 kr