WBC

Vita blodkroppar

Leukocyter, LPK

Leukocyter är vita blodkroppar som är viktiga för kroppens immunförsvar och skyddar mot infektioner och sjukdomar genom att angripa skadliga ämnen.

Vad är leukocyter, LPK?

Leukocyter, även kända som vita blodkroppar, är en viktig del av immunförsvaret. De hjälper till att skydda kroppen mot infektioner och sjukdomar genom att attackera och förstöra skadliga ämnen som bakterier och virus.

Det finns flera olika typer av leukocyter, inklusive neutrofiler, eosinofiler, basofiler, monocyter och lymfocyter. Varje typ av leukocyt har en specifik roll i immunsystemet.

Neutrofiler är den vanligaste typen av leukocyter och är viktiga för att bekämpa bakterieinfektioner. Eosinofiler är involverade i att bekämpa parasitinfektioner och allergiska reaktioner. Basofiler är involverade i immunsvaret mot inflammation. Monocyter blir makrofager, som är celler som kan få i sig och förstöra skadliga ämnen. Lymfocyter är involverade i immunsvaret mot virus och kan också hjälpa till att identifiera och förstöra cancerceller.

Leukocyter produceras i benmärgen och cirkulerar i blodet. De kan också hittas i andra delar av kroppen, såsom lymfsystemet och i vävnader i hela kroppen. Antalet leukocyter i blodet kan mätas med ett Blodstatus och B-celler test. Avvikelser i antalet eller funktionen av leukocyter kan vara ett tecken på ett medicinskt tillstånd, såsom en infektion eller autoimmun sjukdom.

Varför analyserar man Leukocyter, LPK?

Att mäta antalet leukocyter, eller vita blodkroppar, i blodet kan ge viktig information om din hälsa och välbefinnande. Leukocyter är en viktig del av immunsystemet och hjälper till att skydda kroppen mot infektioner och sjukdomar.

Avvikelser i antalet eller funktionen av leukocyter kan vara ett tecken på ett medicinskt tillstånd, såsom en infektion, inflammation eller autoimmun sjukdom.

Att mäta leukocyter görs vanligtvis som en del av en del av analysen blodstatus, vilket är ett rutinmässigt blodprov som används för att bedöma den allmänna hälsan.

Vad kan ett förhöjt värde av leukocyter, LPK innebära?

Ett förhöjt värde av leukocyter innebär att det finns ett ökat antal vita blodkroppar i blodet. Detta kan orsakas av en mängd olika faktorer, inklusive infektion, inflammation och vissa medicinska tillstånd.

Om en person har ett förhöjt antal vita blodkroppar är det viktigt för en vårdgivare att fastställa den bakomliggande orsaken. Ytterligare tester kan behövas för att fastställa orsaken till leukocytosen och för att fastställa lämplig behandling.

Det är viktigt att notera att leukocytos kan orsakas av både godartade och allvarliga tillstånd, så det är viktigt att prata med en vårdgivare för en korrekt utvärdering och diagnos.

vad kan ett lågt värde av leukocyter, LPK innebära?

Ett lågt värde av leukocyter, även känt som leukopeni, innebär att det finns ett minskat antal vita blodkroppar i blodet. Detta kan orsakas av en mängd olika faktorer, inklusive vissa mediciner, strålbehandling och benmärgsstörningar.

Leukopeni kan försvaga kroppens förmåga att bekämpa infektioner och kan göra en person mer mottaglig för sjukdom. Om man har ett lågt antal vita blodkroppar är det viktigt att fastställa den bakomliggande orsaken. Ytterligare tester kan behövas för att fastställa orsaken till leukopenin och för att fastställa lämplig behandling.

Det är viktigt att notera att leukopeni kan orsakas av både godartade och allvarliga tillstånd, så det är viktigt att prata med en vårdgivare för en korrekt utvärdering och diagnos.

Tester som innehåller markören Leukocyter, LPK

Blodstatus
WBC
Vita blodkroppar

LPK Leukocyter

1 markör
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Mäter ditt LPK-värde (Leukocyter).
 • Mäter antalet vita blodkroppar.
 • Analys av vita blodkroppar.
 • Indikation för infektion & inflammation.

29 kr

Hälsokontroller
Hälsokontroll vitaminer and mineraler

Blodstatus och B-celler test

12 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Hälsokontroll som mäter din blodstatus.
 • Analys av blodceller som påverkar din allmänna hälsa.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.
 • Indikation på eventuella sjukdomar.

99 kr

Hälsokontroll Depression

Depression

21 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Hälsokontroll för dig som känner dig nedstämd.
 • Analys av markörer som påverkar din energi och hormonnivåer.
 • Kontroll av risk för eventuell blodbrist

995 kr

Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Kvinna

50 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 50 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem.

1795 kr

Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Man

47 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll utformad för dig som man.
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer inklusive testosteron.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem.

1695 kr

Järnbristtest

Järnbrist

 • Mäter ditt järnvärde och din järndepå.
 • Analys av järn och ferritin.
 • Analys av din blodstatus ingår.
 • Testet identifierar eventuell järnbrist.

249 kr

Allmän hälsokontroll

Lagom

22 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Analys av markörer som påverkar lever och njurar.
 • Analys av markörer som påverkar hjärta och kärl.
 • Kontroll av risk för eventuell diabetes.
 • Identifiering av eventuell sköldkörtelrubbning.

495 kr

Hälsokontroll för träning

Sport

37 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Hälsokontroll för dig som tränar aktivt.
 • Analys av markörer som påverkar din prestation.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1595 kr

Testosterontest

Testosteron Plus

12 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll som ger en inblick över din testosteronproduktion.
 • Analys av olika hälsomarkörer som påverkar minskad muskelmassa, lustkänslor och trötthet.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

749 kr

Hälsokontroll vitaminer och mineraler

Vitamin och Mineral

15 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Hälsokontroll som mäter dina vitamin och mineral nivåer.
 • Analys av markörer som påverkar nedstämdhet och trötthet.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

995 kr