Proteiner

Proteiner är specifika näringsämnen uppbyggda av flera kombinerade aminosyror. Protein utgör byggstenarna för alla vävnader och används i flera viktiga processer som att bilda celler, enzymer och hormoner.

ALB

Njur- och levermarkör

Albumin

Albumin är ett protein från levern som håller vätskan i blodbanan. Vid njursjukdom kan albumin läcka ut i urinen, vilket resulterar i lägre albuminnivåer i blodet och svullnad på kroppen. Lågt albuminvärde kan också indikera dåligt näringstillstånd.

AP1

Apolipoprotein A1

Apo A1

Apolipoprotein A1 är den huvudsakliga proteinkomponenten i högdensitetslipoprotein, HDL-kolesterol “det goda kolesterolet”, och skyddar mot hjärt- och kärlsjukdomar.

APB

Apolipoprotein B

Apo B

Blodfettsrubbningar ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och Apolipoprotein B, en proteinkomponent i LDL-kolesterol även känd som "det onda kolesterolet", bidrar till denna risk.

B/A1

Hjärt- och kärlmarkör

Apo B/Apo A1 (kvot)

Genom att bestämma förhållandet mellan Apolipoprotein B och Apolipoprotein A1 får man en indikation på balansen mellan dessa, vilket är en bra indikator för att bedöma risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

BAS

Blodstatus & B-celler

Basofila granulocyter

Basofila granulocyter är en typ av vita blodkroppar bildade i benmärgen från stamceller och används för att bedöma hälsan i benmärgen och för att upptäcka eventuella sjukdomar eller infektioner i kroppen.

CRP

C-reaktivt protein

CRP

CRP är en förkortning av C-reaktivt protein som ingår i vårt immunförsvar. CRP (snabbsänka) mäts för att kontrollera att du inte har en infektion eller inflammation i kroppen.

EOS

Blodstatus & B-celler

Eosinofila granulocyter

Eosinofila granulocyter är vita blodkroppar som är involverade i kroppens försvar mot allergier och parasiter, bildas i benmärgen och används för diagnostik av sjukdomar som autoimmuna sjukdomar, allergier eller parasitinfektioner, och ingår i en differentialräkning av B-celler bland annat vita blodkroppar.

FER

Järnbrist/järninlagring

Ferritin

Kroppens järn lagras av ferritin som är ett protein. En normal nivå av ferritin är viktig för kroppens bildande av hemoglobin som sker genom järn.

HBA

Diabetes- & insulinmarkör

HbA1c

HbA1c är ett blodprov som mäter ditt långtidssocker, det är det blodsocker bundits till röda blodkroppar under en tremånadersperiod. HbA1c visar halten av blodsockret under den perioden.

HB

Blodstatus & B-celler

Hemoglobin

Hemoglobin transporterar syre och koldioxid, det produceras i benmärgen och är viktigt för kroppens funktion och för diagnos av sjukdomar.

HCR

Riskbedömning & inflammation

Högkänsligt CRP

Högkänsligt CRP är en markör för inflammation och används som en indikator på risken för kardiovaskulär sjukdom och låggradig inflammation.

WBC

Vita blodkroppar

Leukocyter, LPK

Leukocyter är vita blodkroppar som är viktiga för kroppens immunförsvar och skyddar mot infektioner och sjukdomar genom att angripa skadliga ämnen.

LYM

Vita blodkroppar

Lymfocyter

Lymfocyter är en viktig typ av vita blodkroppar i immunsystemet som inkluderar B-lymfocyter som producerar antikroppar och T-lymfocyter som direkt attackerar infekterade celler och cancerceller, och också bidrar till minnet av tidigare möten med främmande ämnen.

MCV

Erytrocyters medelcellvolym

MCV

Röda blodkroppar transporterar syre, produceras i benmärgen (120 dagars livslängd), och storleken är avgörande för funktionen.

MON

Blodstatus & B-celler

Monocyter

Monocyter är vita blodkroppar som utgör cirka 2-8% av vita blodkroppar och är viktiga för immunförsvaret som, när de når vävnaden, omvandlas till makrofager och är specialiserade på att fånga upp och förstöra främmande partiklar och bakterier samt bidrar till att reglera inflammation och koordinera immunförsvaret.

PMN

Vita blodkroppar

Neutrofila granulocyter

Det finns flera olika typer av vita blodkroppar, neutrofila granulocyter är en, dessa har alla viktiga uppgifter för kroppens immunförsvar.

PLT

Trombocyter, även kända som blodplättar, är celler viktiga för blodkoagulering. De produceras i benmärgen och hjälper till att förhindra blödning genom att bilda blodproppar vid skador. Blodplättarna fäster vid skadestället och bildar en propp för att stoppa blödningen och skydda kroppen.

SHB

Sexualhormonbindande globulin

SHBG

SHBG är ett protein som produceras i levern och som binder till könshormoner såsom testosteron och östradiol i blodet.

TIB

Blodet innehåller ett protein som heter transferrin som binder järn i kroppen. Järnet kan transporteras från tarmen till andra delar av kroppen med hjälp av transferrin. TIBC (järnbindande kapacitet) mäter hur mycket transferrin det finns i blodet för att transportera järn.

TRA

Järnbristmarkör

Transferrin

Transferrin är en proteinkomponent från levern som transporterar järn till kroppens vävnader, inklusive röda blodkroppar, för hemoglobinproduktion. Det reglerar järnnivåerna i kroppen och säkerställer tillräckligt järn för hemoglobinproduktion och syretransport i blodet.