SHB

Sexualhormonbindande globulin

SHBG

SHBG är ett protein som produceras i levern och som binder till könshormoner såsom testosteron och östradiol i blodet.

Vad är SHBG?

SHBG står för sexualhormonbindande globulin. När SHBG binder till könshormoner minskar mängden fria eller "biologiskt tillgängliga" könshormoner i blodet. Detta kan påverka effekten av könshormoner på olika vävnader i kroppen, inklusive könsceller, muskler och ben. Därför kan SHBG-nivåer ha en viktig roll i hormonbalansen och påverka hälsan.

Varför analyserar man SHBG?

En SHBG-analys kan vara användbar i olika sammanhang för att uppskatta hormonbalansen och hjälpa till att utreda vissa tillstånd.

Den kan även användas för att uppskatta andelen fri och således bioaktivt testosteron i blodet, vilket kan vara användbart vid misstänkt testosteronbrist hos män eller hyperandrogenism hos kvinnor vilket kan orsaka symtom som hirsutism (överdriven hårväxt på kroppen och ansiktet), akne, och ökad risk för polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), en hormonell obalans som kan påverka fertiliteten.

En analys av SHBG kan också vara användbar vid bedömning av hormonell obalans i samband med sjukdomar som levercirros, hypertyreos, hypotyreos, diabetes typ 2 och fetma, samt vid bedömning av hormonell påverkan från läkemedel som p-piller.

SHBG-värdets effekt på testosteron

När testosteron frisätts från testiklarna, transporteras det genom blodomloppet till kroppens olika vävnader, där det kan binda till androgenreceptorer och utöva sin effekt. Men en del av testosteronet binds också till SHBG, vilket minskar mängden fritt testosteron i blodet och gör det mindre biologiskt aktivt.

På så sätt kan SHBG påverka mängden och aktiviteten av testosteron i kroppen.

Vad kan ett högt SHBG-värde innebära?

Ett högt SHBG-värde innebär att mer av det biologiskt tillgängliga testosteronet i blodet är bundet till SHBG-proteinet och därmed inte fritt tillgängligt för att utöva sin biologiska aktivitet. Detta kan leda till att kroppens vävnader får mindre effekt av testosteronet.

Ett högt SHBG-värde kan också indikera en ökad produktion av SHBG i levern. Detta kan vara ett resultat av flera faktorer, inklusive höga östrogennivåer, levercirros eller hypertyreos.

För kvinnor kan höga SHBG-värden vara förknippade med minskad fertilitet, låga östrogennivåer och ökad risk för benskörhet. Hos män kan höga SHBG-värden associeras med minskad sexuell funktion och ökad risk för benskörhet.

Det är viktigt att notera att SHBG är en del av en komplex hormonell balans, och att höga SHBG-värden inte nödvändigtvis innebär en sjukdom eller hälsoproblem i sig. Det är därför viktigt att tolka SHBG-värden tillsammans med andra hormonella markörer och utifrån det individuella sammanhanget.

Vad kan ett lågt värde av SHBG innebära?

Ett lågt värde av SHBG innebär att mindre mängd av det biologiskt tillgängliga testosteronet i blodet är bundet till SHBG-proteinet och därmed mer fritt tillgängligt för att utöva sin biologiska aktivitet. Detta kan leda till att kroppens vävnader får mer effekt av testosteronet.

Låga nivåer av SHBG kan bero på flera faktorer, inklusive höga nivåer av androgena hormoner som testosteron eller DHEA, hypotyreos, insulinresistens eller höga nivåer av insulin, samt vissa läkemedel.

Låga nivåer av SHBG kan orsaka symtom som akne, hirsutism (överdriven hårväxt på kroppen och ansiktet), minskad sexuell lust och fertilitet, samt ökad risk för benskörhet hos kvinnor.

Låga nivåer av SHBG kan också vara en markör för ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och typ 2 diabetes.

Referensintervall – SHBG män och kvinnor

 • Kvinnor före menopaus, 21-49 år: > 10 nmol/L
 • Kvinnor efter menopaus, > = 50 år: 23-160 nmol/L
 • Män: 21-49 år: 15-95 nmol/L
 • Män: > = 50 år: 22-113 nmol/L

Tester som innehåller markören SHBG

Hormontester

Hormontester


Fritt testosteron
Testosterontest inkl. SHBG och Albumin

Fritt testosteron

 • Beräknar din nivå av fritt testosteron.
 • Analyserar även SHBG, Albumin och testosteron total.
 • Ger ökad insikt om dina testoteronnivåer.

395 kr

SHB
Könshormonbindande globulin

SHBG

 • Mäter din nivå av SHBG (Könshormonbindande globulin)
 • Rekommenderas tillsammans med ett testosterontest
 • Få ökad insikt av din testosteronproduktion.

145 kr

Hälsokontroller

Hälsokontroller


-15%
Hälsokontroll man plus
Omfattande hälsokontroll

Hälsokontroll man plus

 • Stor hälsokontroll för män.
 • 64 olika hälsotester ingår.
 • Få insikt i din hälsodata.
 • 10 olika hälsoområden.

4 595 kr3 895 kr

Testosteron Plus
 • Hälsokontroll som ger en inblick över din testosteronproduktion.
 • Analys av olika hälsomarkörer som påverkar minskad muskelmassa, lustkänslor och trötthet.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1 095 kr