FT

Manligt könshormon

Fritt testosteron

Fritt testosteron är en form av testosteron som cirkulerar i blodet och är inte bundet till några proteiner, vilket gör det tillgängligt för kroppens vävnader att använda.

Vad är fritt testosteron?

Testosteron är ett manligt könshormon som också finns hos kvinnor i mindre mängder.

Det totala testosteronet i blodet inkluderar både bundet och fritt testosteron. Det mesta av testosteronet i blodet är bundet till proteiner som kallas globuliner, främst sex hormone-binding globulin (SHBG). Endast en liten mängd testosteron är fritt och omedelbart tillgängligt för kroppens celler att använda.

Varför analyserar man fritt testosteron?

Fritt testosteron kan vara viktigt att beräkna vid vissa medicinska tillstånd, såsom erektil dysfunktion eller manlig infertilitet. Det kan också beräknas som en del av hormonella utvärderingar vid misstänkt hormonbalans hos både män och kvinnor.

Beräkna fritt testosteron

Fritt testosteron kan mätas på olika sätt, men ett vanligt sätt är att använda en matematisk modell som tar hänsyn till det totala testosteronvärdet och nivån av SHBGi blodet. Denna modell kallas för "beräknat fritt testosteron".

Modell tar hänsyn till det totala testosteronvärdet och mängden SHBG-protein som testosteronet är bundet till. Ju högre nivå av SHBG i blodet, desto mindre fritt testosteron finns tillgängligt. Detta kan vara relevant vid hormonella utvärderingar, där både det totala testosteronet och SHBG-nivån mäts tillsammans med det beräknade fritt testosteronet för att ge en mer komplett bild av hormonbalansen.

Referensintervall – fritt testosteron

Kvinnor:

  • 0,15 - 1,4 nmol/L

Män:

  • 17 - 40 år: 2,8 - 21 nmol/L
  • 41 - 60 år: 2,0 - 15 nmol/L
  • > 60 år: 1,4 - 14 nmol/L

Höga nivåer av fritt testosteron

Höga nivåer av fritt testosteron kan också orsaka symtom som akne, ökad kroppsbehåring, sinnesstämning förändringar och minskad sömnkvalitet.

Låga nivåer av fritt testosteron

Låga nivåer av fritt testosteron kan också orsaka symtom som minskad sexlust, trötthet, muskelsvaghet, depression och minskad benmassa.

Låga nivåer av fritt testosteron kan påverka fertiliteten, men det är inte alltid så. Testosteron är ett viktigt hormon för sexuell funktion och reproduktion, och brist på testosteron kan leda till minskad spermieproduktion och nedsatt fertilitet hos män.