T

Manligt könshormon

Testosteron

Testosteron är ett viktigt könshormon för både män och kvinnor som produceras i testiklarna hos män och i ovarierna och binjurarna hos kvinnor, samt från omvandlingen av androstendion i perifera vävnader, och är avgörande för en mängd fysiologiska processer, inklusive sexuell utveckling och funktion.

Vad är testosteron?

Testosteron är ett viktigt manligt könshormon som produceras i testiklarna hos män och i ovarierna* och binjurarna hos kvinnor. Testosteron kan också bildas från omvandlingen av androstendion i perifera vävnader. Testosteron transporteras i stor utsträckning i blodet, bundet till SHBG, medan en liten mängd (ca 1-2%) är fritt och därför biologiskt aktiv.

Testosteron kan omvandlas till 5alfa-Dihydrotestosteron i vävnaderna, vilket är högt biologiskt aktivt. Testosterons effekt på kroppen är beroende av blodnivåerna, antalet androgenreceptorer och koncentrationen av enzymet 5 alfa-reduktas i respektive vävnad. I fettvävnad kan testosteron omvandlas till östrogen.

Mängden testosteron är betydligt högre hos män än kvinnor. Hormonet har en stor betydelse för kroppens muskeluppbyggnad, skelett och könsdriften. Det hjälper oss även att ha gott humör och hålla igång vid till exempel fysisk aktivitet.

Under puberteten ökar mängden testosteron och runt 25-årsåldern brukar den vara som högst. Därefter fortsätter testosteron att bildas under hela livet i en mindre mängd. Från ca 40-års ålder är det vanligt att mängden testosteron minskar lite varje år.

Varför analyserar man testosteron?

Testosteron analyseras för att bedöma männens produktion av det viktiga könshormonet. Låga nivåer av testosteron kan orsaka problem som nedsatt libido, förlust av muskelmassa, ökad kroppsfett, minskad benmassa, depression och även infertilitet.

Kvinnors testosteronnivå analyseras för att undersöka möjliga hormonella obalanser, som kan orsaka problem med menstruationscykeln, östrogenproduktion, förändringar i muskelmassa och fettfördelning, och libido.

Testosteronnivåer och testosteronutsöndring

För män är normala testosteronnivåer vanligtvis högre än 12 nmol/L, medan lägre värden än 8 nmol/L tolkas som en brist. Värden mellan 8-12 nmol/L anses som en gråzon.

Testosteronutsöndringen har en kraftig dygnsvariation med ett maximum på morgonen och ett lägsta värde vid midnatt.

För att få en så korrekt bedömning som möjligt av testosteronnivåerna hos män rekommenderas fasteprov, eftersom testosteronnivåerna sjunker med ca 30% en till tre timmar efter måltid på morgonen. För kvinnor är cykeldagen avgörande för bedömning av testosteronnivåerna, och provtagningstid och/eller fastande bedöms inte ha någon klinisk betydelse.

Symtom på testosteronbrist

Testosteronets förmåga är att hjälpa kroppen att vara stark och känna att den är på topp. Om du t.ex upplever besvär som minskad, eller ingen, sexlust kan detta bero på att att du har för låg nivå av testosteron. Här är vanliga symtom vid testosteronbrist:

 • nedstämdhet
 • orkeslöshet
 • trötthet
 • färre morgonerektioner (män)
 • minskad sexlust
 • ingen sexlust
 • impotens
 • minskad muskelmassa
 • ilska
 • lättirriterad
 • sömnproblem
 • ökad fettmängd.
*Ovarierna är könskörtlarna hos kvinnor som producerar äggceller och hormoner såsom östrogen och progesteron. De är belägna på båda sidor om livmodern och är en viktig del av det reproduktiva systemet. Övergripande har ovarierna en central roll i regleringen av menstruationscykeln och i fortplantningen. De spelar också en viktig roll i upprätthållandet av en kvinnas könshormonstatus och allmänna hälsa.

Testa dina testosteronvärden

Att testa nivåerna av testosteron är av vikt av flera skäl för att säkerställa din hormonella balans då detta hormon spelar en avgörande roll för både mäns och kvinnors hälsa. Det är dock viktigt att notera att ett testosterontest bör utföras och tolkas av kvalificerad vårdpersonal, detta säkerställer en korrekt bedömning av dina provsvar samtidigt som du får rätt förutsättningar för eventuell vidare behandling om så behövs. Genom att ha koll på dina testosteronnivåer kan du främja en sund hormonell balans och förbättra din övergripande hälsa och välbefinnande.

Ta reda på dina testosteronvärden med blodprovet Testosteron fritt. Hälsokontroller innefattar både analys av S-testosteron total samt Fritt testistern i syfte att ge dig värdefull insikt om din hormonella balans.

Olika former av testosteron

Testosteron förekommer i flera olika former i kroppen:

 • Totalt testosteron: Mäter den totala mängden testosteron i blodet, inklusive bundet och fritt testosteron. Ger en övergripande indikation på den totala testosteronmängden i kroppen.
 • Fritt testosteron: Den aktiva formen av testosteron som inte är bunden till något annat ämne. Ansvarar för viktiga funktioner som sexuell funktion och muskeluppbyggnad.
 • Bundet testosteron: Största delen av testosteronet i blodet är bundet till proteiner, vilket är inaktivt. Fungerar som en reserv som kroppen kan använda vid behov.
 • Biologiskt tillgängligt testosteron: Summan av fritt testosteron och löst bundet testosteron till albumin. Den del av testosteronet som kan utöva sina effekter på kroppens celler och vävnader.

Läs mer om fritt och bundet testosteron - Skillnaden mellan obundet och fritt testosteron?

Tester som innehåller markören Testosteron

Hormontester

Hormontester


Fritt testosteron
Testosterontest inkl. SHBG och Albumin

Fritt testosteron

 • Beräknar din nivå av fritt testosteron.
 • Analyserar även SHBG, Albumin och testosteron total.
 • Ger ökad insikt om dina testoteronnivåer.

395 kr

Testosteron
Testosterontest

Testosteron

 • Mäter din nivå av testosteron.
 • Analys för att identifiera testosteronbrist.
 • Få ökad insikt av din testosteronnivå.

169 kr

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Hormonell balans plus
 • Omfattande hälsokontroll för hormonell balans.
 • Utökad hormonanalys för dig som kvinna.
 • Få djupare insikt om dina hormonella nivåer.

1 595 kr

Hälsokontroll - Man
 • Hälsokontroll utformad för män
 • Omfattar totalt 45 hälsomarkörer
 • Få kunskap och insikt om ditt allmänna hälsotillstånd
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem

1 750 kr

-17%
Hälsokontroll man plus
Omfattande hälsokontroll

Hälsokontroll man plus

 • Stor hälsokontroll för män.
 • 64 olika hälsotester ingår.
 • Få insikt i din hälsodata.
 • 10 olika hälsoområden.

4 595 kr3 795 kr

Sport
Hälsokontroll för träning

Sport

 • Hälsokontroll för dig som tränar aktivt.
 • Analys av markörer som påverkar din prestation.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1 995 kr

Testosteron Plus
 • Hälsokontroll som ger en inblick över din testosteronproduktion.
 • Analys av olika hälsomarkörer som påverkar minskad muskelmassa, lustkänslor och trötthet.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1 095 kr

Artiklar relaterat till Testosteron