T

Manligt könshormon

Testosteron

Testosteron är ett viktigt könshormon för både män och kvinnor som produceras i testiklarna hos män och i ovarierna och binjurarna hos kvinnor, samt från omvandlingen av androstendion i perifera vävnader, och är avgörande för en mängd fysiologiska processer, inklusive sexuell utveckling och funktion.

Vad är testosteron?

Testosteron är ett viktigt manligt könshormon som produceras i testiklarna hos män och i ovarierna* och binjurarna hos kvinnor. Testosteron kan också bildas från omvandlingen av androstendion i perifera vävnader. Testosteron transporteras i stor utsträckning i blodet, bundet till SHBG, medan en liten mängd (ca 1-2%) är fritt och därför biologiskt aktiv.

Testosteron kan omvandlas till 5alfa-Dihydrotestosteron i vävnaderna, vilket är högt biologiskt aktivt. Testosterons effekt på kroppen är beroende av blodnivåerna, antalet androgenreceptorer och koncentrationen av enzymet 5 alfa-reduktas i respektive vävnad. I fettvävnad kan testosteron omvandlas till östrogen.

Mängden testosteron är betydligt högre hos män än kvinnor. Hormonet har en stor betydelse för kroppens muskeluppbyggnad, skelett och könsdriften. Det hjälper oss även att ha gott humör och hålla igång vid till exempel fysisk aktivitet.

Under puberteten ökar mängden testosteron och runt 25-årsåldern brukar den vara som högst. Därefter fortsätter testosteron att bildas under hela livet i en mindre mängd. Från ca 40-års ålder är det vanligt att mängden testosteron minskar lite varje år.

Varför analyserar man testosteron?

Testosteron analyseras för att bedöma männens produktion av det viktiga könshormonet. Låga nivåer av testosteron kan orsaka problem som nedsatt libido, förlust av muskelmassa, ökad kroppsfett, minskad benmassa, depression och även infertilitet.

Kvinnors testosteronnivå analyseras för att undersöka möjliga hormonella obalanser, som kan orsaka problem med menstruationscykeln, östrogenproduktion, förändringar i muskelmassa och fettfördelning, och libido.

Testosteronnivåer och testosteronutsöndring

För män är normala testosteronnivåer vanligtvis högre än 12 nmol/L, medan lägre värden än 8 nmol/L tolkas som en brist. Värden mellan 8-12 nmol/L anses som en gråzon.

Testosteronutsöndringen har en kraftig dygnsvariation med ett maximum på morgonen och ett lägsta värde vid midnatt.

För att få en så korrekt bedömning som möjligt av testosteronnivåerna hos män rekommenderas fasteprov, eftersom testosteronnivåerna sjunker med ca 30% en till tre timmar efter måltid på morgonen. För kvinnor är cykeldagen avgörande för bedömning av testosteronnivåerna, och provtagningstid och/eller fastande bedöms inte ha någon klinisk betydelse.

Symtom på testosteronbrist

Testosteronets förmåga är att hjälpa kroppen att vara stark och känna att den är på topp. Om du t.ex upplever besvär som minskad, eller ingen, sexlust kan detta bero på att att du har för låg nivå av testosteron. Här är vanliga symtom vid testosteronbrist:

 • nedstämdhet
 • orkeslöshet
 • trötthet
 • färre morgonerektioner (män)
 • minskad sexlust
 • ingen sexlust
 • impotens
 • minskad muskelmassa
 • ilska
 • lättirriterad
 • sömnproblem
 • ökad fettmängd.
*Ovarierna är könskörtlarna hos kvinnor som producerar äggceller och hormoner såsom östrogen och progesteron. De är belägna på båda sidor om livmodern och är en viktig del av det reproduktiva systemet. Övergripande har ovarierna en central roll i regleringen av menstruationscykeln och i fortplantningen. De spelar också en viktig roll i upprätthållandet av en kvinnas könshormonstatus och allmänna hälsa.

Tester som innehåller markören Testosteron

Hormontester
Testosterontest inkl. SHBG och Albumin

Fritt testosteron

3 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Beräknar din nivå av fritt testosteron i blodet.
 • Analyserar även SHBG och testosteron total.
 • Ger ökad insikt om dina testoteronnivåer.

249 kr

T
Testosterontest

Testosteron

1 markör
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Mäter din nivå av testosteron.
 • Analys för att identifiera testosteronbrist.
 • Få ökad insikt av din testosteronnivå.

129 kr

Hälsokontroller
Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Man

47 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll utformad för dig som man.
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer inklusive testosteron.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem.

1695 kr

Hälsokontroll för träning

Sport

37 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Hälsokontroll för dig som tränar aktivt.
 • Analys av markörer som påverkar din prestation.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1595 kr

Testosterontest

Testosteron Plus

12 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll som ger en inblick över din testosteronproduktion.
 • Analys av olika hälsomarkörer som påverkar minskad muskelmassa, lustkänslor och trötthet.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

749 kr