Hur mycket testosteron är vanligt, vad är en normal nivå?

Hur mycket testosteron är vanligt, vad är en normal nivå?

Testosteron är ett viktigt könshormon som har en central roll för män och påverkar allt från humör, sexuell lust, muskelmassa till röstutveckling och kroppsbehåring. Den senaste tiden har vi identifierat en kraftig ökning av antalet genomförda testosterontester vilket indikerar på ett ökat intresse och medvetenhet om testosteronvärdet.

Testsosteron en av de populäraste testerna

Utöver allmänna hälsokontroller så finns det ett fåtal markörer som är extra populära att mäta. En av dessa är S-testosteron även kallat testosteron totalt, vilket har blivit ett ämne av ökat intresse bland män som vill förstå och övervaka sin hormonella hälsa.

Den senaste tiden har vi sett en kraftig ökning av antalet genomförda testosteronanalyser, vilket tyder på att allt fler män söker insikt om sina testonivåer. Denna ökade medvetenhet har skapat ett behov av djupare förståelse för hur detta hormon påverkar kroppen och vad som anses vara normala nivåer.

Vad är en normal nivå av testosteron?

När vi diskuterar normala testosteronnivåer, refererar vi vanligtvis till det totala testosteronet eller s-testosteron, och det allmänna referensintervallet ligger mellan ca 10 till 30 nmol/L hos män som definieras som friska i allmänhet. Det är dock viktigt att notera att dessa referensintervall kan variera något beroende på det specifika laboratoriet som utför analysen samt din ålder då koncentrationen av testosteron minskar i relation till din ålder.

Refernsvärden testosteron

Ålder 21 - 49 år: Referensvärden mellan 5,7 och 26 nmol/L.

Ålder ≥ 50 år: Referensvärden mellan 3,0 och 27 nmol/L.

Att ha en medvetenhet om dina egna testosteronnivåer är särskilt relevant om du upplever symtom på låg testosteron, såsom minskad sexuell lust, trötthet eller minskad muskelmassa. Att förstå var du befinner dig inom det normala spektrumet kan ge värdefull information för att utvärdera din hälsa och eventuellt söka lämplig medicinsk rådgivning om det behövs. Samtidigt så finns det en viss tävlingsmentalitet och män har en tendens att jämföra sina testosteronvärden.

Medelvärdet för testosteron är 17,37 nmol/l

Under de senaste 6 månaderna är medelvärdet för samtliga analyserade testosterontester 17,37 nmol/L på Testmottagningen. Denna information kan användas som en referenspunkt för dig som vill få klarhet i snittet för ett vanligt testosteronvärde.

Visste du att testosteronnivåerna blir lägre med åldern?

Generellt sett har män en minskning av testosteronkoncentration med stigande ålder. Denna nedgång brukar kallas för "andropaus" eller "manlig klimakterium". För de flesta män är detta en gradvis process som inträffar under flera år. I genomsnitt minskar testosteronnivåerna med cirka 1% per år efter 30-årsåldern. Faktorer som kan påverka hastigheten av denna minskning inkluderar genetik, livsstil, kost, och din övergripande hälsa.

Det är viktigt att notera att medan en naturlig nedgång av testosteron är vanlig med åldern, kan vissa män uppleva en större minskning än andra. Låga testosteronnivåer kan leda till olika symtom, inklusive minskad sexuell lust, trötthet, viktökning och minskad muskelmassa. Om du oroar dig för dina testosteronnivåer eller upplever symtom på lågt testosteron är det klokt att söka medicinsk rådgivning för en korrekt bedömning och eventuell behandling.

Relaterade tester

Hormontester

Hormontester


Fritt testosteron
Testosterontest inkl. SHBG och Albumin

Fritt testosteron

  • Beräknar din nivå av fritt testosteron.
  • Analyserar även SHBG, Albumin och testosteron total.
  • Ger ökad insikt om dina testoteronnivåer.

395 kr

Testosteron
Testosterontest

Testosteron

  • Mäter din nivå av testosteron.
  • Analys för att identifiera testosteronbrist.
  • Få ökad insikt av din testosteronnivå.

169 kr

Relaterade artiklar