LDH

laktatdehydrogena LDH

Laktatdehydrogena

Laktatdehydrogenas (LD) är ett enzym som finns i kroppens celler och frisätts vid vävnadsskada. Förhöjda nivåer av laktatdehydrogenas (LD) indikerar cellsönderfall och vävnadsskada som kan relateras till hjärtmuskulatur, skelettmuskler eller lever.

Vad är Laktatdehydrogenas, LD?

S-LD, eller laktatdehydrogenas även förkortat LDH, är en enzymmarkör som finns i kroppens celler och indikerar cellsönderfall och vävnadsskada. Laktatdehydrogenas är involverat i omvandlingen av mjölksyra och pyruvat, vilket är nödvändigt för cellens energiomsättning. LD förekommer i olika vävnader, inklusive hjärta, lever, musklerna och i dina röda blodkroppar. En förhöjd nivå av LD i blodet kan indikera cellskador eller vävnadsskada och används som en ospecifik markör för olika sjukdomar och tillstånd, särskilt de som påverkar hjärtmuskulaturen, skelettmusklerna eller levern. Analyser av S-LD används för att utvärdera och övervaka hälsotillståndet och identifiera potentiella sjukdomar och skador.

Laktatdehydrogenas funktion och reglering

LD har en nyckelroll i kroppens energiproduktion och ämnesomsättning med den huvudsakliga funktionen att bistå vid omvandlingen av mjölksyra till pyruvat. Process är en del av kroppens förmåga att producera energi genom nedbrytning av glukos i cellerna.

När cellerna metaboliserar glukos, genereras mjölksyra som ett mellanprodukt. LD är ansvarigt för att katalysera reaktioner som omvandlar mjölksyra till pyruvat och vice versa beroende på energibehovet och syretilgången i cellerna. Denna reglering är avgörande för att anpassa sig till olika förhållanden, såsom träning eller syrebrist.

Det är viktigt att notera att LD finns i olika former vävnader, som hjärta, lever, muskler och röda blodkroppar. Denna diversitet möjliggör anpassning och specialisering av energiproduktionen beroende på de specifika kraven för varje vävnadstyp. Sammanfattningsvis är LD central för cellernas förmåga att producera energi och anpassa sig till olika metaboliska krav.

Varför analyseras S-LD?

Analysen av S-LD är avgörande för att bedöma vävnadsskador och sjukdomar relaterade till hjärta, muskler och lever. S-LD fungerar som en markör för ospecifika skador och kan indikera potentiella problem inom dessa organ och vävnader. Det är viktigt att känna till att S-LD-analysen inte ger en exakt plats för vävnadsskadan, så ytterligare tester och klinisk bedömning kan krävas för att fastställa den specifika orsaken till förhöjda S-LD-nivåer.

Vad innebär ett högt värde av S-LD?

Förhöjda nivåer av S-LD kan tyda på en ökad cellsönderfall och vävnadsskada. Detta kan vara kopplat till olika tillstånd som hjärtinfarkt, muskelskador eller leversjukdomar. Genom att analysera S-LD får läkare och vårdgivare en övergripande indikation på vävnadens hälsa och kan använda denna information som vägledning för att bestämma nästa steg i utredningen eller behandlingen.

Normala eller låga värden indikerar oftast frånvaro av akuta problem. LD-nivån kan normalt finnas i blodet till följd av läckage från celler.

Referensvärden för S-LD

Referensvärden varierar mellan laboratorier men ett normalt värde för en vuxen person ligger mellan 1,8 till 3,4 µkat/L

Tester som innehåller markören Laktatdehydrogena

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Hälsokontroll - Kvinna
 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

1 750 kr

Hälsokontroll - Man
 • Hälsokontroll utformad för män
 • Omfattar totalt 45 hälsomarkörer
 • Få kunskap och insikt om ditt allmänna hälsotillstånd
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem

1 750 kr

-13%
Hälsokontroll - Självständig
 • Analys av 46 hälsomarkörer.
 • För kontroll av vitala hälsoområden.
 • Egenremiss utan läkare.

1 495 kr1 295 kr

-7%
Hälsokontroll Stor
Allmän hälsokontroll

Hälsokontroll Stor

 • Stora hälsokontrollen för män och kvinnor.
 • Analys av 52 hälsomarkörer.
 • Hjälper dig att identifiera avvikande blodvärden.

1 950 kr1 795 kr

-17%
Hälsokontroll man plus
Omfattande hälsokontroll

Hälsokontroll man plus

 • Stor hälsokontroll för män.
 • 64 olika hälsotester ingår.
 • Få insikt i din hälsodata.
 • 10 olika hälsoområden.

4 595 kr3 795 kr

-17%
Kvinna Plus
Omfattande hälsokontroll

Kvinna Plus

 • Utökad hälsokontroll för kvinnor.
 • 65 olika blodprover ingår.
 • Heltäckande bild av relevanta biomarkörer.
 • Flera markörer för hormonell balans.

4 595 kr3 795 kr

Övriga hälsotester

Övriga hälsotester


 • Analys av Laktatdehydrogenas LD.
 • Bedömning om vävnadsskada.
 • Analysen av S-LD, enzymmarkör.

79 kr