B/A1

Hjärt- och kärlmarkör

Apo B/Apo A1 (kvot)

Genom att bestämma förhållandet mellan Apolipoprotein B och Apolipoprotein A1 får man en indikation på balansen mellan dessa, vilket är en bra indikator för att bedöma risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Vad är kvoten ur Apo B/Apo A1?

Genom att mäta Apolipoprotein B och Apolipoprotein A1 får man fram kvoten ur dessa som speglar balansen vilket är ett bra mått för bedömning av risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. En önskvärd nivå för män är < 0,70 och kvinnor < 0,60. Om värden överstiger 0,90 för män och 0,80 för kvinnor indikerar detta en ökad risk.

En kombination med många LDL partiklar och få HDL partiklar i blodet är kopplad till en högre risk för hjärt- och kärlsjukdom.

Hälsomarkörer

För att beräkna kvoten ur Apo B och Apo A1 beställs följande markörer:

 • Apo B/Apo A1 (kvot)
 • Apolipoprotein B
 • Apolipoprotein A1

Om Apolipoprotein B (Apo B) och Apolipoprotein A1 (ApoA)

Blodfettsrubbningar (lipidomsättning) ger en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. Apolipoprotein B (Apo B) är proteinkomponenten i LDL-kolesterol, även kallat “det onda kolesterolet”. Apolipoprotein B bidrar till transporten av LDL-kolesterol och kan orsaka att LDL-kolesterolet fastnar i blodkärlens väggar vilket i sig kan leda till en högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Apolipoprotein A1 (ApoA) finns i HDL-kolesterolet som är vårt “goda” kolesterol då det har antiinflammatoriska egenskaper. Apolipoprotein A1 transporterar överflödigt kolesterol från våra celler till levern för förbränning vilket bidrar till en minskad fettinlagring i blodkärlen.

Tester som innehåller markören Apo B/Apo A1 (kvot)

Hjärt- och kärltester

Hjärt- och kärltester


B/A1
 • Beräkning - kvoten ur Apo B/Apo A1
 • Uträkning vid analys av Apo A1 och Apo B

45 kr


Hälsokontroll medarbetare - kvinna
 • Hälsokontroll för kvinnliga medarbetare.
 • För ökad insikt i den allmänna hälsan.
 • Identifierar riskfaktorer i förebyggande syfte.
 • Testresultaten utvärderas av en legitimerad läkare.

2 195 kr

Hälsokontroll medarbetare - man
 • Hälsokontroll för manliga medarbetare.
 • För ökad insikt i den allmänna hälsan.
 • Identifierar riskfaktorer i förebyggande syfte.
 • Testresultaten utvärderas av en legitimerad läkare.

2 195 kr

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Hjärt och kärltest
 • Få insikt om din hjärt-kärlhälsa.
 • Indikation på hjärt och kärlsjukdom.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

369 kr

Hälsokontroll - Kvinna
 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 50 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

1 945 kr

Hälsokontroll - Man
 • Hälsokontroll utformad för män
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer
 • Få kunskap och insikt om ditt allmänna hälsotillstånd
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem

1 945 kr

Hälsokontroll Stor
Allmän hälsokontroll

Hälsokontroll Stor

 • Stora hälsokontrollen för män och kvinnor.
 • Analys av 53 hälsomarkörer.
 • Hjälper dig att identifiera avvikande blodvärden.
 • Läkarutlåtande ingår i hälsokontrollen.

2 195 kr

Hälsokontroll man plus
Omfattande hälsokontroll

Hälsokontroll man plus

 • Stor hälsokontroll för män.
 • 65 olika hälsotester ingår.
 • Få insikt i din hälsodata.
 • 10 olika hälsoområden.

4 595 kr

Kvinna Plus
Omfattande hälsokontroll

Kvinna Plus

 • Utökad hälsokontroll för kvinnor.
 • 66 olika hälsotester ingår.
 • Flera markörer för hormonell balans.

4 595 kr

Sport
Hälsokontroll för träning

Sport

 • Hälsokontroll för dig som tränar aktivt.
 • Analys av markörer som påverkar din prestation.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1 895 kr