LYM

Vita blodkroppar

Lymfocyter

Lymfocyter är en viktig typ av vita blodkroppar i immunsystemet som inkluderar B-lymfocyter som producerar antikroppar och T-lymfocyter som direkt attackerar infekterade celler och cancerceller, och också bidrar till minnet av tidigare möten med främmande ämnen.

Vad är lymfocyter?

Lymfocyter är en typ av vita blodkroppar som spelar en viktig roll i immunsystemet. De finns flera typer av lymfocyter, bland annat B-lymfocyter och T-lymfocyter.

B-lymfocyter producerar antikroppar som hjälper till att identifiera och förstöra främmande ämnen i kroppen medan T-lymfocyter direkt attackerar infekterade celler och cancerceller.

Lymfocyter är också involverade i att minnas tidigare möten med främmande ämnen, så att kroppen snabbt kan reagera om det möter dem igen.

Olika typer av T-lymfocyter:
 • Mördarceller, CD8-positiva T-celler/cytotoxiska T-celler, är en typ av T-lymfocyter som är specialiserade på att identifiera och döda infekterade celler och tumörceller.
 • Minnes-T-celler är en annan typ av T-lymfocyter som är specialiserade på att känna igen främmande ämnen som kroppen har utsatts för tidigare. Dessa celler minns tidigare möten med främmande ämnen, så att kroppen snabbt kan reagera om det möter dem igen.
 • T-hjälparceller (CD4-positiva T-celler) är en annan typ av T-lymfocyter som hjälper till att aktivera andra immunceller och bilda ämnen som hjälper till i immunförsvaret. De hjälper till att reglera och koordinera immunförsvaret genom att signalera till andra celler om vad som ska göras.

Varför analyserar man lymfocyter?

Lymfocyter analyseras ofta i medicinska sammanhang för att beräkna nivåerna av olika typer av lymfocyter i blodet. Detta kan ge information om det allmänna tillståndet i immunförsvaret och eventuella problem eller sjukdomar som kan ha relaterats till lymfocyterna.

En detaljerad analys av lymfocyter kan också ge information om proportionen av olika typer av lymfocyter, som T-lymfocyter och B-lymfocyter, och deras subgrupper, såsom CD4- och CD8-positiva T-celler. Detta kan ge viktig information om hur immunförsvaret fungerar och om det finns några specifika problem med T- eller B-lymfocyter.

Analysen av lymfocyter kan också användas för att övervaka behandlingen av sjukdomar som påverkar lymfocyterna, som cancer eller autoimmuna sjukdomar.

Vad kan ett lågt värde av lymfocyter bero på?

En låg nivå av lymfocyter, kallad lymfopeni, kan indikera en infektion, en autoimmun sjukdom eller en sjukdom som påverkar benmärgen.

Vad kan ett högt värde av lymfocyter bero på?

En hög nivå av lymfocyter, kallad lymfocytos, kan indikera en infektion, en inflammation eller en cancer.

Differentialräkning av B-celler

Differentialräkning är en medicinsk undersökning som syftar till att bestämma proportionen av olika typer av vita blodkroppar (leukocyter) i ett blodprov. Differentialräkningen är en viktig del av en fullständig blodräkning (blodstatus) och kan ge viktig information om det allmänna tillståndet i immunförsvaret och eventuella problem eller sjukdomar som kan ha relaterats till vita blodkroppar.

Differentialräkning kan ske både genom maskinell klassning (vanligast) och genom att blodet undersöks under mikroskopet där man räknar olika typer av vita blodkroppar; neutrofiler, lymfocyter, monocyter, basofila och eosinofiler. Varje typ av vita blodkroppar har en egen funktion och en förändring i nivån av dessa celler kan ge information om vad som händer i kroppen.

Tester som innehåller markören Lymfocyter

Blodstatus
LYM
Immunförsvartest

Lymfocyter

1 markör
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Analys av dina b-lymfocyter.
 • Kan upptäcka brister i kroppens immunförsvar.
 • Immunförsvartest.

29 kr

Hälsokontroller
Hälsokontroll vitaminer and mineraler

Blodstatus och B-celler test

12 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Hälsokontroll som mäter din blodstatus.
 • Analys av blodceller som påverkar din allmänna hälsa.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.
 • Indikation på eventuella sjukdomar.

99 kr

Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Kvinna

50 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 50 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem.

1795 kr

Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Man

47 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll utformad för dig som man.
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer inklusive testosteron.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem.

1695 kr