LYM

Vita blodkroppar

Lymfocyter

Lymfocyter är en viktig typ av vita blodkroppar i immunsystemet som inkluderar B-lymfocyter som producerar antikroppar och T-lymfocyter som direkt attackerar infekterade celler och cancerceller, och också bidrar till minnet av tidigare möten med främmande ämnen.

Vad är lymfocyter?

Lymfocyter är en typ av vita blodkroppar som spelar en viktig roll i immunsystemet. De finns flera typer av lymfocyter, bland annat B-lymfocyter och T-lymfocyter.

B-lymfocyter producerar antikroppar som hjälper till att identifiera och förstöra främmande ämnen i kroppen medan T-lymfocyter direkt attackerar infekterade celler och cancerceller.

Lymfocyter är också involverade i att minnas tidigare möten med främmande ämnen, så att kroppen snabbt kan reagera om det möter dem igen.

Olika typer av T-lymfocyter:
 • Mördarceller, CD8-positiva T-celler/cytotoxiska T-celler, är en typ av T-lymfocyter som är specialiserade på att identifiera och döda infekterade celler och tumörceller.
 • Minnes-T-celler är en annan typ av T-lymfocyter som är specialiserade på att känna igen främmande ämnen som kroppen har utsatts för tidigare. Dessa celler minns tidigare möten med främmande ämnen, så att kroppen snabbt kan reagera om det möter dem igen.
 • T-hjälparceller (CD4-positiva T-celler) är en annan typ av T-lymfocyter som hjälper till att aktivera andra immunceller och bilda ämnen som hjälper till i immunförsvaret. De hjälper till att reglera och koordinera immunförsvaret genom att signalera till andra celler om vad som ska göras.

Varför analyserar man lymfocyter?

Lymfocyter analyseras ofta i medicinska sammanhang för att beräkna nivåerna av olika typer av lymfocyter i blodet. Detta kan ge information om det allmänna tillståndet i immunförsvaret och eventuella problem eller sjukdomar som kan ha relaterats till lymfocyterna.

En detaljerad analys av lymfocyter kan också ge information om proportionen av olika typer av lymfocyter, som T-lymfocyter och B-lymfocyter, och deras subgrupper, såsom CD4- och CD8-positiva T-celler. Detta kan ge viktig information om hur immunförsvaret fungerar och om det finns några specifika problem med T- eller B-lymfocyter.

Analysen av lymfocyter kan också användas för att övervaka behandlingen av sjukdomar som påverkar lymfocyterna, som cancer eller autoimmuna sjukdomar.

Vad kan ett lågt värde av lymfocyter bero på?

En låg nivå av lymfocyter, kallad lymfopeni, kan indikera en infektion, en autoimmun sjukdom eller en sjukdom som påverkar benmärgen.

Vad kan ett högt värde av lymfocyter bero på?

En hög nivå av lymfocyter, kallad lymfocytos, kan indikera en infektion, en inflammation eller en cancer.

Differentialräkning av B-celler

Differentialräkning är en medicinsk undersökning som syftar till att bestämma proportionen av olika typer av vita blodkroppar (leukocyter) i ett blodprov. Differentialräkningen är en viktig del av en fullständig blodräkning (blodstatus) och kan ge viktig information om det allmänna tillståndet i immunförsvaret och eventuella problem eller sjukdomar som kan ha relaterats till vita blodkroppar.

Differentialräkning kan ske både genom maskinell klassning (vanligast) och genom att blodet undersöks under mikroskopet där man räknar olika typer av vita blodkroppar; neutrofiler, lymfocyter, monocyter, basofila och eosinofiler. Varje typ av vita blodkroppar har en egen funktion och en förändring i nivån av dessa celler kan ge information om vad som händer i kroppen.

Tester som innehåller markören Lymfocyter

Blodstatus

Blodstatus


LYM
Immunförsvartest

Lymfocyter

 • Analys av dina b-lymfocyter.
 • Kan upptäcka brister i kroppens immunförsvar.
 • Immunförsvartest.

29 kr

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Blodstatus och B-celler test
 • Hälsokontroll som mäter din blodstatus.
 • Analys av blodceller som påverkar din allmänna hälsa.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.
 • Indikation på eventuella sjukdomar.

159 kr

Hälsokontroll - Kvinna
 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

1 795 kr

Hälsokontroll - Man
 • Hälsokontroll utformad för män
 • Omfattar totalt 45 hälsomarkörer
 • Få kunskap och insikt om ditt allmänna hälsotillstånd
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem

1 795 kr

Hälsokontroll - Självständig
 • Analys av 46 hälsomarkörer.
 • För kontroll av vitala hälsoområden.
 • Egenremiss utan läkare.

1 495 kr

-10%
Hälsokontroll Stor
Allmän hälsokontroll

Hälsokontroll Stor

 • Stora hälsokontrollen för män och kvinnor.
 • Analys av 53 hälsomarkörer.
 • Hjälper dig att identifiera avvikande blodvärden.

1 995 kr1 795 kr

-15%
Hälsokontroll man plus
Omfattande hälsokontroll

Hälsokontroll man plus

 • Stor hälsokontroll för män.
 • 64 olika hälsotester ingår.
 • Få insikt i din hälsodata.
 • 10 olika hälsoområden.

4 595 kr3 895 kr

-15%
Kvinna Plus
Omfattande hälsokontroll

Kvinna Plus

 • Utökad hälsokontroll för kvinnor.
 • 65 olika blodprover ingår.
 • Heltäckande bild av relevanta biomarkörer.
 • Flera markörer för hormonell balans.

4 595 kr3 895 kr

Inflammation

Inflammation


Differentialräkning av Leukocyter
 • Blodprov för analys av vita blodkroppar.
 • Differentialräkning av leukocyter..
 • Indikation för ditt immunförsvar

139 kr