MCV

Erytrocyters medelcellvolym

MCV

Röda blodkroppar transporterar syre, produceras i benmärgen (120 dagars livslängd), och storleken är avgörande för funktionen.

Vad är erytrocyters medelcellvolym, MCV?

Röda blodkroppar är viktiga för att transportera syre från lungorna till kroppens vävnader. De produceras i benmärgen och har en livslängd på cirka 120 dagar. Storleken på röda blodkroppar är en viktig faktor för deras förmåga att fungera korrekt. Om MCV är lågt kan det tyda på att de röda blodkropparna är mindre än normalt (mikrocytisk anemi). Detta kan orsakas av en mängd olika faktorer, inklusive järnbrist, talassemi eller anemi av kronisk sjukdom. Om MCV är högt kan det tyda på att de röda blodkropparna är större än normalt (makrocytisk anemi). Detta kan orsakas av en brist på vitamin B12 eller folat, eller av vissa mediciner eller leversjukdomar.

MCV mäts vanligtvis som en del av blodstatus, vilket är ett vanligt blodprov som används för att utvärdera en persons allmänna hälsa. Det används ofta i kombination med andra tester för att hjälpa till att diagnostisera och behandla olika tillstånd som kan påverka storleken och funktionen hos röda blodkroppar.

Varför beräknar man erytrocyters medelcellvolym, MCV?

Genom att beräkna erytrocyters medelcellvolym (MCV) kan man diagnostisera anemi som är ett tillstånd där det inte finns tillräckligt med röda blodkroppar eller hemoglobin i kroppen. MCV används ofta för att diagnostisera anemi, eftersom det kan vara lågt vid vissa typer av anemi (t.ex. järnbristanemi) och högt i andra (t.ex. vitamin B12-bristanemi).

MCV kan även identifiera underliggande orsaker till anemi eller andra tillstånd som påverkar storleken på röda blodkroppar. MCV ingår ofta i blodprov för blodstatus, vilket är ett vanligt blodprov som används för att utvärdera en persons allmänna hälsa. Onormala MCV-resultat kan indikera närvaron av ett medicinskt tillstånd som behöver utvärderas ytterligare.

Vad kan ett högt värde av erytrocyters medelcellvolym, MCV bero på?

Ett högt värde kan uppstå vid anemi orsakad av B12- och/eller folsyra/folatbrist. Höga värden kan även uppstå vid kraftig alkoholkonsumtion och leversjukdom.

Vad kan ett lågt värde av erytrocyters medelcellvolym, MCV bero på?

Ett lågt värde kan ses vid järnbristanemi och talassemi (ärftlig sjukdom).

Tester som innehåller markören MCV

Blodstatus

Blodstatus


 • Beräknar ditt MCV-värde (Erytrocyters medelcellvolym).
 • Mäter storleken på blodkroppar.
 • Ger dig insikt kring din blodstatus.
 • Avvikelser kan ge indikation för hälsoproblem.

29 kr


Fertilitetstest
Graviditet och fertilitet

Fertilitetstest

 • Fertilitetstest anpassat för kvinnor.
 • Analys av dina fertilitetshormoner.
 • Ger insikt i äggreserv och menstruationscykel.

1 195 kr

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Blodbrist
Hälsokontroll för anemi

Blodbrist

 • Blodprov vid misstanke om anemi.
 • Hälsokontroll för blodbrist.
 • Blodbristprov för att upptäcka anemi.

529 kr

Blodstatus och B-celler test
 • Hälsokontroll som mäter din blodstatus.
 • Analys av blodceller som påverkar din allmänna hälsa.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.
 • Indikation på eventuella sjukdomar.

159 kr

Depression
Hälsokontroll Depression

Depression

 • Hälsokontroll för dig som känner dig nedstämd.
 • Analys av markörer som påverkar din energi och hormonnivåer.
 • Kontroll av risk för eventuell blodbrist

995 kr

Hjärt och kärltest
 • Få insikt om din hjärt-kärlhälsa.
 • Indikation på hjärt och kärlsjukdom.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

369 kr

Hälsokontroll - Diabetes
 • Hälsokontroll utformad för årlig kontroll av diabetes.
 • Omfattar totalt 15 hälsomarkörer.
 • Få kunskap och insikt om dina blodsockervärden.
 • Kan identifiera tidiga tecken på diabetes.

495 kr

Hälsokontroll - Kvinna
 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

1 795 kr

Hälsokontroll - Man
 • Hälsokontroll utformad för män
 • Omfattar totalt 45 hälsomarkörer
 • Få kunskap och insikt om ditt allmänna hälsotillstånd
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem

1 795 kr

Hälsokontroll - Självständig
 • Analys av 46 hälsomarkörer.
 • För kontroll av vitala hälsoområden.
 • Egenremiss utan läkare.

1 495 kr

-10%
Hälsokontroll Stor
Allmän hälsokontroll

Hälsokontroll Stor

 • Stora hälsokontrollen för män och kvinnor.
 • Analys av 53 hälsomarkörer.
 • Hjälper dig att identifiera avvikande blodvärden.

1 995 kr1 795 kr

-15%
Hälsokontroll man plus
Omfattande hälsokontroll

Hälsokontroll man plus

 • Stor hälsokontroll för män.
 • 64 olika hälsotester ingår.
 • Få insikt i din hälsodata.
 • 10 olika hälsoområden.

4 595 kr3 895 kr

Hälsokontroll viktminskning
 • Identifierar hinder för viktnedgång.
 • Få ökad insyn i din metabolism.
 • Hälsokontroll inför eller under viktnedgång.

795 kr

Järnbrist
 • Mäter ditt järnvärde och din järndepå.
 • Analys av järn och ferritin.
 • Analys av din blodstatus ingår.
 • Testet identifierar eventuell järnbrist.

349 kr

-15%
Kvinna Plus
Omfattande hälsokontroll

Kvinna Plus

 • Utökad hälsokontroll för kvinnor.
 • 65 olika blodprover ingår.
 • Heltäckande bild av relevanta biomarkörer.
 • Flera markörer för hormonell balans.

4 595 kr3 895 kr

Lagom
Allmän hälsokontroll

Lagom

 • Analys av markörer som påverkar lever och njurar.
 • Analys av markörer som påverkar hjärta och kärl.
 • Kontroll av risk för eventuell diabetes.
 • Identifiering av eventuell sköldkörtelrubbning.

795 kr

Sport
Hälsokontroll för träning

Sport

 • Hälsokontroll för dig som tränar aktivt.
 • Analys av markörer som påverkar din prestation.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1 995 kr

Testosteron Plus
 • Hälsokontroll som ger en inblick över din testosteronproduktion.
 • Analys av olika hälsomarkörer som påverkar minskad muskelmassa, lustkänslor och trötthet.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1 095 kr

Vitamin och Mineral
Hälsokontroll vitaminer och mineraler

Vitamin och Mineral

 • Hälsokontroll som mäter dina vitamin och mineral nivåer.
 • Analys av markörer som påverkar nedstämdhet och trötthet.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1 295 kr