SRB

Inflammation

SR-B

Sänka-SR är en klassisk metod att mäta hur snabbt blodkropparna sjunker nedåt i ett rör under 1 timma

Testmottagningen.se - Hälsokontroller för ökat välmående

Prisvärda hälsokontroller

Varför analysera SR-sänka?

Sänkan (SR), även känd som sänkningsreaktionen, är en klassisk metod för att mäta hastigheten med vilken röda blodkroppar sjunker nedåt i ett rör under en tidsperiod av 1 timme. Detta intressanta fenomen uppstår på grund av att de röda blodkropparna tenderar att bilda små myntrullar när koncentrationerna av vissa högmolekylära plasmaproteiner, särskilt fibrinogen och immunglobuliner, förändras.

En höjd SR-nivå är ett ospecifikt fynd och kan vara resultatet av en rad olika sjukdomar, liksom andra tillstånd. Internationellt sett anses SR ha begränsad klinisk nytta med undantag för dess användning för att vägleda behandlingen av tillstånd såsom temporalisarterit, polymyalgia reumatica och reumatoid artrit. I Sverige har SR traditionellt använts som en markör för sjukdom och metoden behåller fortfarande sin plats inom rutinmässig sjukvård.

Det är viktigt att notera att även om SR i sig självt inte ger en specifik diagnos, kan dess förändringar över tid vara en användbar indikator på en persons hälsotillstånd. Det är därför sänkan fortfarande används som ett verktyg för att övervaka patienters hälsa och utvärdera deras medicinska status.

Tester som innehåller markören SR-B

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Hälsokontroll - Reumatism
 • Mäter antikroppsnivåer kopplade till ledvärk
 • Indikation för ledgångsreumatism
 • Analyserar blodstatus och inflammationsvärden
 • Analysen används vid diagnostik av reumatoid artrit

1 095 kr

Kvinna Plus
Omfattande hälsokontroll

Kvinna Plus

 • Utökad hälsokontroll för kvinnor.
 • 65 olika blodprover ingår.
 • Heltäckande bild av relevanta biomarkörer.
 • Flera markörer för hormonell balans.

4 595 kr

Inflammation

Inflammation


SRB
Inflammation

SR sänka

 • Mäter ditt SR-värde.
 • Identifierar en eventuell inflammation i kroppen.
 • Inflammationstest.

119 kr