TRA

Järnbristmarkör

Transferrin

Transferrin är en proteinkomponent från levern som transporterar järn till kroppens vävnader, inklusive röda blodkroppar, för hemoglobinproduktion. Det reglerar järnnivåerna i kroppen och säkerställer tillräckligt järn för hemoglobinproduktion och syretransport i blodet.

Vad är transferrin?

Transferrin är en proteinkomponent som bildas i levern och utsöndras till blodet, där det ansvarar för att transportera järn till de olika vävnaderna i kroppen, inklusive röda blodkroppar, som behöver järn för att producera hemoglobin. Det hjälper till att reglera järnnivåerna i kroppen och är en viktig faktor för att säkerställa att kroppen har tillräckligt med järn för att producera hemoglobin, det protein som bär syre i blodet.

Varför analyseras transferrin?

Transferrin är en proteinbindande molekyl som används för att transportera järn i blodet. Analys av transferrin görs för att bestämma järnnivåerna i blodet och för att diagnostisera järnbristanemi och andra järnrelaterade tillstånd. Genom att mäta transferrin kan man också bedöma leverfunktionen och mängden av infektions- eller inflammatoriska tillstånd i kroppen.

Vad kan ett lågt värde av transferrin bero på?

Ett lågt värde av transferrin i blodet kan indikera en låg järnstatus, vilket kan vara ett tecken på järnbristanemi. Järnbristanemi är en förhållandevis vanlig form av anemi som orsakas av en brist på järn i kroppen, vilket leder till minskad produktion av hemoglobin och röda blodkroppar.

Det finns flera orsaker till järnbrist, inklusive bristande intag av järn, blodförlust, ökad behov av järn (t.ex. vid graviditet eller växande barn) och förhöjd förlust av järn (t.ex. vid menstruation). En infektion eller en autoimmun sjukdom kan också leda till järnbrist.

Vad kan e hög nivå av transferrin bero på?

En ökad produktion av transferrin kan förekomma vid tillstånd som ökad kroppskrav på järn, t.ex. vid graviditet eller tillväxt, eller vid järnbristanemi där kroppen försöker kompensera för den låga järnstatusen.

Tester som innehåller markören Transferrin

Hälsokontroller
Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Kvinna

49 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 49 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

1795 kr

Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Man

47 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll utformad för män
 • Omfattar totalt 47 hälsomarkörer
 • Få kunskap och insikt om ditt allmänna hälsotillstånd
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem

1795 kr

Allmän hälsokontroll

Hälsokontroll Stor

 • Stora hälsokontrollen för män och kvinnor.
 • Analys av 53 hälsomarkörer.
 • Hjälper dig att identifiera avvikande blodvärden.
 • Läkarutlåtande ingår i hälsokontrollen.

2095 kr

Järnbristtest

Järnbrist

 • Mäter ditt järnvärde och din järndepå.
 • Analys av järn och ferritin.
 • Analys av din blodstatus ingår.
 • Testet identifierar eventuell järnbrist.

349 kr

Hälsokontroll vitaminer och mineraler

Vitamin och Mineral

16 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Hälsokontroll som mäter dina vitamin och mineral nivåer.
 • Analys av markörer som påverkar nedstämdhet och trötthet.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1150 kr

Mineraltester
TRA
Transferrintest

Transferrin

1 markör
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Mäter ditt transferrinvärde.
 • Kompletteras med järntest.
 • Indikation på järnbrist eller överskott.

99 kr