HB

Blodstatus & B-celler

Hemoglobin

Hemoglobin transporterar syre och koldioxid, det produceras i benmärgen och är viktigt för kroppens funktion och för diagnos av sjukdomar.

Vad är hemoglobin, Hb?

Hemoglobin är ett protein som finns i röda blodkroppar och som ansvarar för att transportera syre från lungorna till kroppens vävnader och organ. Hemoglobin är viktigt för leverans av syre till kroppens celler och för avlägsnande av koldioxid som lämnar kroppen när vi andas ut. Det produceras i benmärgen och är avgörande för att kroppens vävnader och organ ska fungera väl. Hemoglobinnivåer i blodet är en viktig faktor vid diagnos och behandling av en mängd olika medicinska tillstånd.

Varför analyserar man hemoglobin, Hb?

Genom att analysera hemoglobinnivåerna i kroppen kan man:

 • Diagnostisera anemi – anemi är ett tillstånd där kroppen inte har tillräckligt med friska röda blodkroppar för att transportera syre till kroppens vävnader.
 • Bedöma övergripande hälsa – hemoglobinnivåer kan ge insikt i en persons allmänna hälsa och välbefinnande. Till exempel kan låga hemoglobinnivåer vara ett tecken på undernäring eller en kronisk sjukdom, medan höga hemoglobinnivåer kan tyda på uttorkning eller andra hälsoproblem.
 • Övervaka behandling – hemoglobinnivåer kan övervakas under behandlingen för vissa tillstånd, såsom anemi eller cancer, för att säkerställa att behandlingen är effektiv och för att anpassa behandlingsplanen efter behov.

Vad kan ett förhöjt värde av hemoglobin, Hb orsakas av?

Ett förhöjt eller högt hemoglobinvärde kan orsakas av:

Uttorkning:

När kroppen är uttorkad ökar koncentrationen av röda blodkroppar i blodomloppet, vilket leder till ett förhöjt hemoglobinvärde.

Polycytemi:

Detta är ett tillstånd där kroppen producerar för många röda blodkroppar, vilket leder till en hög hemoglobinnivå.

Rökning:

Rökning kan öka produktionen av röda blodkroppar, vilket resulterar i ett förhöjt hemoglobinvärde.

Andra orsaker till förhöjt eller högt hemoglobinvärde kan vara att leva på hög höjd, vissa medicine som till exempel erytropoietin och testosteron som kan öka produktionen av röda blodkroppar och leda till ett förhöjt hemoglobinvärde.

Det är viktigt att notera att detta bara är några möjliga orsaker till ett förhöjt hemoglobinvärde och att en grundlig medicinsk utvärdering är nödvändig för att fastställa den specifika orsaken.

Lågt värde av hemoglobin, Hb

Ett lågt hemogloboinvärde, även kallat blodbrist (anemi) kan vara orsakat av till exempel:

Blodförlust:

Hemoglobinnivåerna kan sjunka om kroppen förlorar en betydande mängd blod, antingen på grund av skada eller operation.

Näringsbrist:

Anemi kan orsakas av brist på näringsämnen som järn, folat eller vitamin B12, som är nödvändiga för produktionen av friska röda blodkroppar.

Kronisk sjukdom:

Vissa kroniska sjukdomar, såsom njursjukdom eller cancer, kan leda till anemi genom att störa kroppens förmåga att producera friska röda blodkroppar.

Mediciner:

Vissa mediciner, såsom acetylsalicylsyra och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), kan orsaka gastrointestinala blödningar, vilket leder till anemi.

Graviditet:

Graviditet kan leda till anemi på grund av den ökade efterfrågan på röda blodkroppar för att stödja det växande fostret.

Det är viktigt att notera att detta bara är några möjliga orsaker till ett lågt hemoglobinvärde och att en grundlig medicinsk utvärdering är nödvändig för att fastställa den specifika orsaken.

Symtom vid blodbrist

Anemi är ett tillstånd där antalet röda blodkroppar i blodet är lägre än normalt. Symtom på anemi kan inkludera:

 • trötthet och svaghet
 • andfåddhet
 • yrsel
 • hjärtklappning
 • blodtrycksfall
 • avmagring
 • svimning
 • tungsveda
 • restless legs
 • huvudvärk.

Dessa symtom kan variera beroende på orsaken och svårighetsgraden av anemin. Om du upplever något av dessa symtom är det viktigt att prata med en läkare.

Tester som innehåller markören Hemoglobin

Blodstatus

Blodstatus


 • Mäter ditt Hb-värde (Hemoglobin).
 • Indikation för din allmänna hälsa.
 • Hälsomarkör som påverkar leverans av syre.

39 kr


Hälsokontroll medarbetare - kvinna
 • Hälsokontroll för kvinnliga medarbetare.
 • För ökad insikt i den allmänna hälsan.
 • Identifierar riskfaktorer i förebyggande syfte.
 • Testresultaten utvärderas av en legitimerad läkare.

2 195 kr

Hälsokontroll medarbetare - man
 • Hälsokontroll för manliga medarbetare.
 • För ökad insikt i den allmänna hälsan.
 • Identifierar riskfaktorer i förebyggande syfte.
 • Testresultaten utvärderas av en legitimerad läkare.

2 195 kr

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Blodstatus och B-celler test
 • Hälsokontroll som mäter din blodstatus.
 • Analys av blodceller som påverkar din allmänna hälsa.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.
 • Indikation på eventuella sjukdomar.

159 kr

Depression
Hälsokontroll Depression

Depression

 • Hälsokontroll för dig som känner dig nedstämd.
 • Analys av markörer som påverkar din energi och hormonnivåer.
 • Kontroll av risk för eventuell blodbrist

995 kr

Hjärt och kärltest
 • Få insikt om din hjärt-kärlhälsa.
 • Indikation på hjärt och kärlsjukdom.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

369 kr

Hälsokontroll - Diabetes
 • Hälsokontroll utformad för årlig kontroll av diabetes
 • Omfattar totalt 15 hälsomarkörer
 • Få kunskap och insikt om dina blodsockervärden
 • Kan identifiera tidiga tecken på diabetes

495 kr

Hälsokontroll - Kvinna
 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 50 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

1 945 kr

Hälsokontroll - Man
 • Hälsokontroll utformad för män
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer
 • Få kunskap och insikt om ditt allmänna hälsotillstånd
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem

1 945 kr

Hälsokontroll - Reumatism
 • Mäter antikroppsnivåer kopplade till ledvärk
 • Indikation för ledgångsreumatism
 • Analyserar blodstatus och inflammationsvärden
 • Analysen används vid diagnostik av reumatoid artrit

1 095 kr

Hälsokontroll Stor
Allmän hälsokontroll

Hälsokontroll Stor

 • Stora hälsokontrollen för män och kvinnor.
 • Analys av 53 hälsomarkörer.
 • Hjälper dig att identifiera avvikande blodvärden.
 • Läkarutlåtande ingår i hälsokontrollen.

2 195 kr

Hälsokontroll man plus
Omfattande hälsokontroll

Hälsokontroll man plus

 • Stor hälsokontroll för män.
 • 65 olika hälsotester ingår.
 • Få insikt i din hälsodata.
 • 10 olika hälsoområden.

4 595 kr

Hälsokontroll viktminskning
 • Identifierar hinder för viktnedgång.
 • Få ökad insyn i din metabolism.
 • Hälsokontroll inför eller under viktnedgång.

795 kr

Järnbrist
 • Mäter ditt järnvärde och din järndepå.
 • Analys av järn och ferritin.
 • Analys av din blodstatus ingår.
 • Testet identifierar eventuell järnbrist.

349 kr

Kvinna Plus
Omfattande hälsokontroll

Kvinna Plus

 • Utökad hälsokontroll för kvinnor.
 • 66 olika hälsotester ingår.
 • Flera markörer för hormonell balans.

4 595 kr

Lagom
Allmän hälsokontroll

Lagom

 • Analys av markörer som påverkar lever och njurar.
 • Analys av markörer som påverkar hjärta och kärl.
 • Kontroll av risk för eventuell diabetes.
 • Identifiering av eventuell sköldkörtelrubbning.

795 kr

Sport
Hälsokontroll för träning

Sport

 • Hälsokontroll för dig som tränar aktivt.
 • Analys av markörer som påverkar din prestation.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1 895 kr

Testosteron Plus
 • Hälsokontroll som ger en inblick över din testosteronproduktion.
 • Analys av olika hälsomarkörer som påverkar minskad muskelmassa, lustkänslor och trötthet.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1 145 kr

Vitamin och Mineral
Hälsokontroll vitaminer och mineraler

Vitamin och Mineral

 • Hälsokontroll som mäter dina vitamin och mineral nivåer.
 • Analys av markörer som påverkar nedstämdhet och trötthet.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1 295 kr