Vad gör röda blodkroppar - Så fungerar dina erytrocyter

Vad gör röda blodkroppar - Så fungerar dina erytrocyter

Röda blodkroppar, även kända som erytrocyter, är en viktig del av ditt blod och har flera avgörande funktioner. Deras huvudsakliga uppgift är att transportera syre från lungorna till kroppens celler och koldioxid från cellerna till lungorna för att andas ut. Men deras roll sträcker sig långt bortom detta - här utforskar vi hur dina röda blodkroppar fungerar.

Vad är röda blodkroppar?

Röda blodkroppar är de vanligaste cellerna i vårt blod och är specialiserade på att transportera syre och koldioxid. De är små och bikonkava (konkava på båda sidor) och saknar helt cellkärna. Denna unika form ger dem en större yta för att bära syre och ökar flexibilitet för att passera genom kroppens trånga tunna blodkärl. Röda blodkroppar innehåller också en molekyl som heter hemoglobin HB, som binder syre och koldioxid för transport, varpå denna markör är högst relevant att mäta och ingår vid kontroll av din blodstatus.

Funktionen av röda blodkroppar

Den primära funktionen hos röda blodkroppar är att transportera syre från lungorna till kroppens vävnader och koldioxid tillbaka till lungorna för att andas ut. Detta möjliggörs genom hemoglobinmolekylen som finns i de röda blodkropparna. Hemoglobin binder syre i lungorna och släpper sedan loss det i vävnaderna där det behövs. Samtidigt tar hemoglobin upp koldioxid från vävnaderna och transporterar det till lungorna för att andas ut.

Blodvärden och mätningar

För att utvärdera röda blodkroppars funktion och hälsa kan blodprov utföras för att mäta olika blodvärden, ofta kallas detta specifika blodprov för blodstatus eller blodbild. De vanligaste mätningarna inkluderar hemoglobin (Hb), hematokrit (EVF), ‌Hemoglobinmassa (MCH), ‌Erytrocyter,, (mängden erytrocyter i blodet).

 • Hemoglobin (Hb): Hemoglobin är ett protein som finns i de röda blodkropparna och har en central roll i att transportera syre från lungorna till resten av kroppen. Mängden hemoglobin i blodet påverkar dess syretransportkapacitet och ger blodet dess karakteristiska röda färg. Låga hemoglobinnivåer kan indikera anemi, vilket kan leda till trötthet och andnöd.
 • Hematokrit (EVF): Hematokritmätningen anger andelen röda blodkroppar i förhållande till den totala blodvolymen. En ökning eller minskning av hematokritvärden kan ge information om blodkoncentrationen och indikera olika hälsotillstånd. Till exempel kan höga hematokritvärden tyda på uttorkning, medan låga värden kan kopplas till anemi eller övervätskning.
 • MCH (Medelkorpuskulär hemoglobinmassa): MCH är ett mått på den genomsnittliga mängden hemoglobin per röd blodkropp. Detta värde ger information om hur mycket hemoglobin varje enskild röd blodkropp innehåller. Förändringar i MCH-värden kan bidra till diagnosen och övervakningen av olika former av anemi.
 • Erytrocyter (Röda blodkroppar): Antalet röda blodkroppar i en given volym blod mäts med termen erytrocyter. Dessa celler innehåller hemoglobin och är ansvariga för att transportera syre till vävnaderna. Förändringar i antalet röda blodkroppar kan indikera olika sjukdomar, inklusive anemi eller andra blodsjukdomar.

Ovan blodvärden ger värdefull information om kroppens förmåga att transportera syre, blodkoncentrationen och eventuella avvikelser som kan påverka hälsan.

Vad påverkar blodvärdena?

Flera faktorer kan påverka blodvärdena, inklusive kost, fysisk aktivitet, vistelsehöjd och genetiska faktorer. En brist på järn, vitamin B12 eller folsyra kan leda till anemi, vilket innebär att det finns för få röda blodkroppar eller otillräckligt hemoglobin. Å andra sidan kan vissa medicinska tillstånd, som polycytemi, leda till för många röda blodkroppar.

Kliniska tillstånd relaterade till röda blodkroppar

Utöver anemi och polycytemi finns det flera andra kliniska tillstånd som kan påverka röda blodkroppar. Sådana tillstånd inkluderar sicklecellanemi, en ärftlig sjukdom som påverkar formen på de röda blodkropparna, och talassemi, en ärftlig sjukdom som påverkar produktionen av hemoglobin. Det är viktigt att förstå och upptäcka dessa tillstånd för att ge rätt behandling och vård.

Hur man främjar hälsan för röda blodkroppar

För att främja hälsan för röda blodkroppar och upprätthålla normala blodvärden finns det flera viktiga åtgärder som kan vidtas. En balanserad kost som innehåller tillräckligt med järn, vitamin B12, folsyra och andra viktiga näringsämnen är avgörande. Regelbunden motion och undvikande av rökning kan också bidra till att förbättra blodcirkulationen och syresättningen.

Röda blodkroppar och träning

För idrottare och personer som ägnar sig åt regelbunden fysisk träning är röda blodkroppar av särskild betydelse. Träning kan öka produktionen av röda blodkroppar och förbättra syresättningen av musklerna. Detta kan leda till förbättrad uthållighet och prestanda. Vissa idrottare kan också använda metoder som höghöjdsträning eller bloddopning för att öka antalet röda blodkroppar och förbättra syretransporten.

Livscykeln för röda blodkroppar

Livslängden för en röd blodkropp är ungefär 120 dagar. Efter denna tid bryts de röda blodkropparna ner i mjälten och levern, där de återanvänder viktiga molekyler som järn. De nya röda blodkropparna produceras kontinuerligt i benmärgen och släpps ut i blodomloppet för att ersätta de gamla cellerna.

Röda blodkroppar är avgörande för kroppens övergripande hälsa och välbefinnande. Genom att transportera syre och koldioxid bidrar de till att upprätthålla normala fysiologiska funktioner. Avvikelser i antalet eller funktionen hos röda blodkroppar kan ha allvarliga konsekvenser och påverka olika organsystem i kroppen.

Hantering av blodsjukdomar som påverkar dina röda blodkroppar

Om du diagnostiseras med en blodsjukdom som anemi eller talassemi, kan olika behandlingar finnas, inklusive kostförändringar, läkemedel och i vissa fall blodtransfusioner eller benmärgstransplantationer. Läkarens bedömning och klinisk utvärdering är avgörande för att välja rätt behandlingsväg och anpassa den till individuella behov och sjukdomens allvar. Samråd med läkare är nödvändigt för att fatta informerade beslut om behandling och vård.

Relaterade tester

Blodstatus och B-celler test
 • Hälsokontroll som mäter din blodstatus.
 • Analys av blodceller som påverkar din allmänna hälsa.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.
 • Indikation på eventuella sjukdomar.

159 kr

EPK Erytrocyter
Röda blodkroppar

EPK Erytrocyter

 • Mäter ditt EPK-värde (Erytrocyter).
 • Analys av dina röda blodkroppar.
 • Ger dig insikt kring din blodstatus.

29 kr

HB Hemoglobin
 • Mäter ditt Hb-värde (Hemoglobin).
 • Indikation för din allmänna hälsa.
 • Hälsomarkör som påverkar leverans av syre.

49 kr