Polycytemi

Polycytemi är ett tillstånd när kroppen producerar för många röda blodkroppar vilket resulterar i tjockare blod. Polycytemi klassificeras i primär eller sekundär polycytemi beroende på orsak. Primär polycytemi ofta kallas polycytemia vera är relaterad till en genmutation medan sekundär polycytemi främst uppkommer vid kronisk syrebrist. Denna sjukdom ökar risken för blodproppar och behöver noggrann uppföljning.

Polycytemi - för många röda blodkroppar

Primär polycytemi även kallad polycytemia vera orsakas av en genmutation i benmärgscellerna som leder till överproduktion av röda blodkroppar - en ökad mängd erytrocyter. Detta tillstånd, som kan upptäckas genom ökade hemoglobin- och hematokritvärden vilket medför en förhöjd risk för blodproppar. Sjukdomen drabbar främst vuxna människor mellan 50 och 75 år och är vanligare hos män än hos kvinnor.

Sekundär polycytemi

Orsakas ofta till följd av långvarig syrebrist i kroppen som kan bero på lungsjukdomar eller levnad på hög höjd. Andra orsaker kan inkludera en ökad produktion av erytropoetin (EPO), ett hormon som stimulerar produktionen av röda blodkroppar som ibland utsöndras i högre koncentration till följd av en tumör. EPO-nivåer används för att utreda olika tillstånd, såsom polycytemi, där förhöjda eller sänkta värden kan ge viktig diagnostisk information.

Symtom på Polycytemi - Polycytemia vera

Sjukdom utvecklas gradvis över tid och behöver inte orsaka några symtom alls under flera år. Många personer upplever endast milda symptom såsom huvudvärk, yrsel och trötthet, vilket gör det lätt att förbise tillståndet.

  • Trötthet
  • Yrsel
  • Röd hudton
  • Klåda, speciellt efter bad eller dusch
  • Tyngdkänsla eller fullhet i magens övre vänstra del
  • Andfåddhet

De här symtomen reflekterar polycytemis påverkan på kroppen och kan variera beroende på individens specifika tillstånd. Vid uppkomst av dessa tecken är det viktigt att söka medicinsk rådgivning för att få en korrekt diagnos och adekvat behandling. Polycytemi kan ha olika orsaker, inklusive genetiska faktorer och förändringar i kroppens produktion av blodkroppar.

När du lever med polycytemi kan du uppleva en rad symtom som påverkar din vardag. Du kanske känner dig ovanligt trött, även efter vila, eller upplever yrsel som gör det svårt att fokusera. Din hud kan anta en ovanlig röd ton, vilket kan vara mer märkbart efter ett varmt bad eller dusch, där även klåda kan bli framträdande. En tyngdkänsla eller känsla av fullhet på magens övre vänstra sida kan indikera en förstorad mjälte. Andfåddhet, särskilt vid fysisk ansträngning, är också ett vanligt symtom som inte bör ignoreras.

Undersökningar och prover för att utreda polyctemi

För att identifiera och eller diagnotisera polycytemi genomförs vanligtvis en rad olika blodprover för att fastställa om mängden röda blodkroppar är onormalt hög. Detta är viktigt eftersom många av polycytemis symtom kan likna de vid andra sjukdomstillstånd. När en patient uppvisar typiska symtom tillsammans med ett förhöjt blodvärde, kan läkaren misstänka polycytemi.

Blodprover för att identifiera polycytemi:

Behandling av polycytemi vera

Behandlingen av polycytemia vera syftar till att minska symtom och förebygga blodproppar genom att reducera antalet röda blodkroppar. Detta uppnås via regelbundna blodtappningar och läkemedel som bromsar blodbildningen. Initialt kan blodtappningar ske frekvent, senare med längre intervall beroende på blodvärdena. Acetylsalicylsyra kan användas för att förebygga blodproppar. Behandlingen är livslång och anpassas individuellt för att möjliggöra ett så normalt liv som möjligt.

Relaterade tester och hälsokontroller

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Blodstatus och B-celler test
  • Hälsokontroll som mäter din blodstatus.
  • Analys av blodceller som påverkar din allmänna hälsa.
  • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.
  • Indikation på eventuella sjukdomar.

159 kr