Järnbrist

Järnbrist innebär att kroppen upplever svårigheter att producera tillräckligt med hemoglobin, det essentiella proteinet som ansvarar för att transportera syre i kroppen. Resultatet av detta kan vara en känsla av trötthet och brist på energi.

Orsakerna till järnbrist kan vara många inklusive blodförlust av olika anledningar eller hinder för kroppen att absorbera tillräckligt med järn från kosten. Lyckligtvis är detta tillstånd oftast ofarligt och svarar bra på behandling.Trots att järnbrist kan ge upphov till trötthet och energibrist, är det en störning som vanligtvis svarar väl på behandling. Genom att återställa kroppens järnnivåer, antingen genom kosttillskott eller justeringar i kosten för att inkludera järnrika livsmedel kan symtomen lindras och blodvärdet normaliseras. Ibland kan det vara nödvändigt med medicinska ingrepp eller behandlingar beroende på den underliggande orsaken till järnbristen.

Vad innebär järnbrist egentligen?

Järn är en kritisk komponent för syntesen av hemoglobin (Hb) ett protein som fångar upp syre från inandningsluften och därefter fördelar syret i hela kroppen. Kroppen har normalt extra järn lagrat i organ som levern, mjälten och benmärgen, för att fungera som en reserv, särskilt vid eventuell blödning. Men när dessa järnreserver töms och förmågan att producera tillräckligt med Hb påverkas, leder detta till en minskning av blodets syrekapacitet. Detta medicinska tillstånd kallas för järnbristanemi eller anemi på grund av järnbrist.

Här är några vanliga orsaker till järnbrist:

 • Blodförlust: Förlust av blod genom menstruation (hos kvinnor), tarmblödning (till exempel från magsår, inflammatorisk tarmsjukdom eller kolorektal cancer) eller någon form av trauma kan resultera i betydande järnförlust.
 • Otillräckligt intag: En kost som saknar tillräckliga mängder järnrika livsmedel, särskilt animaliska källor som kött och lever, kan leda till järnbrist, särskilt om kosten inte kompletteras med andra källor till icke-hemjärn (växtbaserade) som baljväxter och gröna bladgrönsaker.
 • Graviditet och amning: Under graviditet och amning ökar kroppens behov av järn för att stödja både moderns och barnets hälsa. Om kosten inte levererar tillräckligt med järn, kan järnbrist uppstå.
 • Donator av blod: Människor som donerar blod regelbundet kan uppleva tillfällig järnbrist eftersom bloddonation resulterar i en viss mängd järnförlust.
 • Långvarig användning av vissa läkemedel: Vissa mediciner, som protonpumpshämmare eller antacida, kan minska kroppens förmåga att absorbera järn.

Det är viktigt att identifiera den specifika orsaken till järnbristen för att kunna genomföra lämplig behandling och förebyggande åtgärder. Om du misstänker järnbrist är det klokt att rådgöra med en läkare för en korrekt diagnos och behandlingsplan.

Relaterade tester och hälsokontroller

Mineraltester
FE
Järnbristtest

Järn

1 markör
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Mäter dina järnvärden.
 • Få inblick i kroppens järndepåer.
 • Indikation för eventuell järnbrist.

39 kr

TIB
Järnbindande kapacitet

TIBC

 • Mäter mängden tillgängligt transferrin.
 • Kan indikera på järnbrist eller överskott av järn i kroppen.
 • Kan indikera på lever- eller njursjukdomar.

75 kr

TSA
Järnmättnad

Transferrinmättnad

1 markör
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Beräkning av transferrinmättnad.
 • Kvoten mellan P-Järn och P-TIBC.
 • Indikation för järnbrist eller överskott.

29 kr