Järnbrist

Järnbrist

Järnbrist innebär att kroppen upplever svårigheter att producera tillräckligt med hemoglobin, det essentiella proteinet som ansvarar för att transportera syre i kroppen. Resultatet av detta kan vara en känsla av trötthet och brist på energi.

Orsakerna till järnbrist kan vara många inklusive blodförlust av olika anledningar eller hinder för kroppen att absorbera tillräckligt med järn från kosten. Lyckligtvis är detta tillstånd oftast ofarligt och svarar bra på behandling.Trots att järnbrist kan ge upphov till trötthet och energibrist är det en störning som vanligtvis svarar väl på behandling. Genom att återställa kroppens järnnivåer antingen genom kosttillskott eller justeringar i kosten för att inkludera järnrika livsmedel kan symtomen lindras och blodvärdet normaliseras. Ibland kan det vara nödvändigt med medicinska ingrepp eller behandlingar beroende på den underliggande orsaken till järnbristen.

Vad innebär järnbrist egentligen?

Järn är en kritisk komponent för syntesen av hemoglobin (Hb) ett protein som fångar upp syre från inandningsluften och därefter fördelar syret i hela kroppen. Kroppen har normalt extra järn lagrat i organ som levern, mjälten och benmärgen för att fungera som en reserv särskilt vid eventuell blödning. Men när dessa järnreserver töms och förmågan att producera tillräckligt med Hb påverkas leder detta till en minskning av blodets syrekapacitet. Detta medicinska tillstånd kallas för järnbristanemi eller anemi på grund av järnbrist.

Här är några vanliga orsaker till järnbrist:

 • Blodförlust: Förlust av blod genom menstruation (hos kvinnor), tarmblödning (till exempel från magsår, inflammatorisk tarmsjukdom eller kolorektal cancer) eller någon form av trauma kan resultera i betydande järnförlust.

 • Otillräckligt intag: En kost som saknar tillräckliga mängder järnrika livsmedel, särskilt animaliska källor som kött och lever, kan leda till järnbrist, särskilt om kosten inte kompletteras med andra källor till icke-hemjärn (växtbaserade) som baljväxter och gröna bladgrönsaker.

 • Graviditet och amning: Under graviditet och amning ökar kroppens behov av järn för att stödja både moderns och barnets hälsa. Om kosten inte levererar tillräckligt med järn, kan järnbrist uppstå.

 • Donator av blod: Människor som donerar blod regelbundet kan uppleva tillfällig järnbrist eftersom bloddonation resulterar i en viss mängd järnförlust.

 • Långvarig användning av vissa läkemedel: Vissa mediciner, som protonpumpshämmare eller antacida, kan minska kroppens förmåga att absorbera järn.

Det är viktigt att identifiera den specifika orsaken till järnbristen för att kunna genomföra lämplig behandling och förebyggande åtgärder. Om du misstänker järnbrist är det klokt att rådgöra med en läkare för en korrekt diagnos och behandlingsplan.

Här är några vanliga symtom på järnbrist:

 • Trötthet och svaghet: Kroppen får inte tillräckligt med syre, vilket kan göra att man känner sig utmattad och svag.

 • Bleka eller gula hudtoner: Minskad mängd hemoglobin kan göra huden blek.

 • Andfåddhet: Brist på syre kan leda till andfåddhet även vid små ansträngningar.

 • Hjärtklappning: Hjärtat måste arbeta hårdare för att transportera syre, vilket kan leda till snabb eller oregelbunden hjärtrytm.

 • Huvudvärk och yrsel: Brist på syre till hjärnan kan orsaka huvudvärk och yrsel.

 • Kalla händer och fötter: Dålig blodcirkulation på grund av lågt hemoglobin kan orsaka kalla extremiteter.

 • Sköra eller spröda naglar: Naglarna kan bli sköra och lätt gå sönder.

 • Öm eller svullen tunga: Tungan kan bli svullen, öm eller ovanligt slät.

 • Sår i mungiporna: Små sår kan uppstå i mungiporna.

 • Onormala matbegär: En del kan uppleva cravings för ovanliga saker som is, lera eller stärkelse (pica).

 • Rastlösa ben: Vissa med järnbrist kan uppleva rastlösa ben, särskilt på natten.

Relaterade tester och hälsokontroller

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Järnbrist
 • Mäter ditt järnvärde och din järndepå.
 • Analys av järn och ferritin.
 • Analys av din blodstatus ingår.
 • Testet identifierar eventuell järnbrist.

349 kr

Mineraltester

Mineraltester


FER
Järndepåtest

Ferritin

 • Mäter dina nivåer av ferritin
 • Få inblick i kroppens järndepåer
 • Indikation på järnstatus och eventuell järnbrist

119 kr

FE
Järnbristtest

Järn

 • Mäter dina järnvärden.
 • Få inblick i kroppens järndepåer.
 • Indikation för eventuell järnbrist.

59 kr