Hjärtflimmer

Hjärtflimmer är en vanlig rytmisk störning av hjärtrytmen som drabbar vuxna. De vanligaste symptomen är hjärtklappning och en snabbare eller oregelbunden puls. Symptomen kan vara intermittent eller konstanta. Förmaksflimmer och förmaksfladder ökar risken för stroke och behandlas vanligtvis med läkemedel i första hand.

Vad är hjärtflimmer

Hjärtat är en muskel som konstant arbetar för att pumpa blod till alla delar av kroppen, för att förse organen med syre. Det är uppbyggt av två förmak och två kammare, där förmaken förser kamrarna med blod som sedan pumpas ut i blodomloppet. Sinusknutan, som finns i höger förmak, är den delen av hjärtmuskelns elektriska ledningssystem som normalt styr hjärtats rytm. Elektriska impulser från sinusknutan får hjärtmuskeln att dra ihop sig och blodet att cirkulera genom kärlsystemet. Men vissa sjukdomar eller skador kan påverka dessa impulser, vilket kan leda till att hjärtat slår oregelbundet och mindre effektivt. Detta kan orsaka försämrad cirkulation och öka risken för hjärtsvikt. Dessutom ökar förmaksflimmer risken för bildning av blodproppar.

Vanliga symptom vid hjärtflimmer kan inkludera

 • Oregelbunden hjärtrytm: Hjärtat kan slå ojämnt eller snabbare än normalt.

 • Hjärtklappning: Du kan uppleva en känsla av att hjärtat slår mycket snabbt eller hoppar över slag.

 • Svaghet och trötthet: Du kan känna dig trött eller utmattad utan anledning.

 • Yrsel eller svimning: Oregelbunden hjärtrytm kan påverka blodcirkulationen och orsaka yrsel eller i vissa fall medföra att man svimmar.

 • Bröstsmärta: Vissa personer kan uppleva obehag eller smärta i bröstet som ibland kan förväxlas med symtom på hjärtinfarkt.

 • Andfåddhet: Hjärtflimmer kan leda till att hjärtat inte pumpar tillräckligt med blod vilket kan göra det svårt att andas eller att känna andfåddhet vid ansträngning.

Det är viktigt att komma ihåg att symtomen kan variera från person till person. Vissa människor kan ha milda symtom medan andra kan uppleva allvarliga symtom. Om du misstänker att du har hjärtflimmer eller upplever några av ovanstående symtom är det viktigt att söka medicinsk hjälp för att få en korrekt diagnos och behandling.

Orsaker till hjärtflimmer

Hjärtflimmer eller förmaksflimmer är en hjärtrytmstörning som kännetecknas av snabba och oregelbundna hjärtslag. Det finns flera orsaker till hjärtflimmer och det kan bero på en kombination av faktorer. Här är några vanliga orsaker till hjärtflimmer:

 • Ålder: Risken för hjärtflimmer ökar med åldern särskilt efter 60 års ålder.

 • Hjärtsjukdom: Underliggande hjärtsjukdomar som kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, hjärtklaffsjukdom eller kardiomyopati kan öka risken för hjärtflimmer.

 • Högt blodtryck: Högt blodtryck (hypertoni) kan öka risken för förmaksflimmer.

 • Sköldkörtelsjukdom: Både överaktiv sköldkörtel (Tag symptom_id="96" title="hypertyreos"/>) och underaktiv sköldkörtel (hypotyreos) kan orsaka hjärtflimmer.

 • Alkoholkonsumtion: Överdriven alkoholkonsumtion kan öka risken för hjärtflimmer.

 • Koffein och andra stimulanter: Koffein, nikotin och vissa andra stimulanter kan utlösa eller förvärra hjärtflimmer hos vissa personer.

 • Diabetes: Personer med diabetes löper ökad risk för hjärtflimmer. Här kan du läsa mer om symtom för typ 1 diabetes och typ 2 diabetes.

 • Lungsjukdomar: Lungsjukdomar som kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och lungemboli kan öka risken för hjärtflimmer.

 • Övervikt och fetma: Övervikt och fetma är kopplade till en ökad risk för hjärtflimmer.

 • Sömnstörningar: Sömnrelaterade andningsstörningar såsom sömnapné kan öka risken för hjärtflimmer.

 • Stress och ångest: Starka känslor som stress och ångest kan vara utlösande faktorer för hjärtflimmer.

 • Genetiska faktorer: Vissa personer kan ha en ärftlig predisposition för hjärtflimmer.

Relaterade tester och hälsokontroller

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Blodstatus och B-celler test
 • Hälsokontroll som mäter din blodstatus.
 • Analys av blodceller som påverkar din allmänna hälsa.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.
 • Indikation på eventuella sjukdomar.

159 kr

Hälsokontroll - Alkohol
Alkohol och leverfunktionstest

Hälsokontroll - Alkohol

 • Mäter din alkoholkonsumtion över tid
 • Analys av hälsomarkörer för leverfunktion
 • Privat resultat, delas ej med vårdjournal
 • Testet för att se om alkohol påverkar din hälsa

619 kr

Hälsokontroll - Diabetes
 • Hälsokontroll utformad för årlig kontroll av diabetes.
 • Omfattar totalt 15 hälsomarkörer.
 • Få kunskap och insikt om dina blodsockervärden.
 • Kan identifiera tidiga tecken på diabetes.

495 kr

Sköldkörtelprov plus
Hormontest - Utökat sköldkörtprov

Sköldkörtelprov plus

 • Mäter dina nivåer av sköldkörtelhormonerna T3, T4 och TSH.
 • Analys av TPO antikroppar (tyroperoxidasantikroppar).
 • Analys av TRAK tyreoideastimulerande hormonreceptor antikroppar.

845 kr

-20%
Sköldkörtelprov
Hormontest sköldkörtel

Sköldkörtelprov

 • Sköldskörteltest som mäter tre olika sköldkörtelhormon.
 • Analys av sköldkörtelhormonerna T3, T4 och TSH.
 • Ger dig insikt om en eventuell obalans av dina sköldkörtelhormoner.
 • Identifierar om du har en under- eller överaktiv sköldkörtel.

219 kr175 kr

Övriga hälsotester

Övriga hälsotester


PET
Alkohol konsumtionstest - PEth

PEth

 • Mäter din alkoholkonsumtion över tid.
 • Privat resultat, delas ej med vårdjournal.
 • Alkoholspecifik biomarkör Fosfatidyletanol (PEth).
 • Jämför med B-PEth gränsvärde.

539 kr