Hyperlipidemi

Hyperlipidemi är en vanligt förekommande störning där både nivåerna av kolesterol i blodet (S-kolesterol) och nivåerna av triglycerider (S-triglycerider) är förhöjda. Denna tillstånd är starkt kopplat till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och är särskilt vanligt förekommande hos patienter som redan har kardiovaskulära besvär.

Orsaker Hyperlipidemi

Hyperlipidemi kan orsakas av flera faktorer inklusive ärftlighet, kost, livsstilsval och sjukdomar. Här är några av de vanligaste orsakerna till hyperlipidemi:

 • Ärftlighet: Gener spelar en viktig roll i regleringen av kolesterolnivåer. Om det finns en familjär historia av hyperlipidemi eller högt kolesterol kan det öka risken för att utveckla tillståndet.

 • Kost: Överdriven konsumtion av fet mat, rött kött och processad mat kan påverka lipidnivåerna negativt.

 • Brist på fysisk aktivitet: En stillasittande livsstil kan leda till övervikt och höga lipidnivåer. Regelbunden fysisk aktivitet kan hjälpa till att reglera kolesterolnivåerna.

 • Övervikt och fetma: Överviktiga personer har ökad risk för hyperlipidemi särskilt om överskott av fett lagras i buken.

 • Rökning: Rökning kan sänka nivåerna av det "goda" HDL-kolesterolet och öka nivåerna av det "onda" LDL-kolesterolet vilket kan öka risken för hyperlipidemi.

 • Diabetes: Personer med diabetes har ofta högre triglyceridnivåer och lägre HDL-nivåer vilket ökar risken för hyperlipidemi.

 • Alkoholintag: Överdrivet alkoholintag kan öka triglyceridnivåerna.

 • Vissa mediciner: Vissa läkemedel inklusive vissa diuretika, betablockerare, kortikosteroider och vissa p-piller, kan påverka lipidnivåerna.

 • Sjukdomar: Vissa medicinska tillstånd som hypotyreos och njursjukdom kan påverka lipidmetabolismen och leda till hyperlipidemi.

 • Hormonella förändringar: Hormonella förändringar såsom i klimakteriet eller under graviditet kan påverka lipidnivåerna.

Det är viktigt att förstå att hyperlipidemi ofta är multifaktoriell och flera av dessa faktorer kan interagera. Det bästa sättet att hantera hyperlipidemi är att anpassa livsstil och kost. I vissa fall använda mediciner under överinseende av en läkare.

Symtom Hyperlipidemi

Hyperlipidemi är oftast en tyst tillstånd vilket innebär att det vanligtvis inte ger upphov till några omedelbart märkbara symptom. Istället manifesterar sig de negativa effekterna av höga kolesterolnivåer och triglycerider som komplikationer såsom hjärt- och kärlsjukdomar inklusive ateroskleros. De direkta symtomen på hyperlipidemi är därför oftast indirekta och relaterade till de sjukdomar som kan utvecklas. Här är några möjliga symtom och tecken:

 • Hjärt- och kärlsjukdomar: Det primära hotet med hyperlipidemi är dess koppling till hjärt- och kärlsjukdomar, inklusive hjärtattacker och stroke. Symtom kan inkludera bröstsmärta (angina), oregelbundna hjärtslag och andningssvårigheter.

 • Xantelasma: Detta är en fettavlagring som kan utvecklas runt ögonlocken och ibland är synligt som gula eller vita fläckar.

 • Xantomer: Detta är en annan typ av fettavlagring som kan förekomma på senor och leder vilket leder till svullnad och smärta.

 • Arkärförändringar: Ateroskleros som är en vanlig komplikation av hyperlipidemi kan leda till förträngning av blodkärlen. Symtom som uppstår kan bero på vilka artärer som påverkas och kan inkludera smärta i benen vid promenad eller problem med blodflödet till hjärnan.

 • Pancreatitis: Mycket höga triglyceridnivåer kan utlösa inflammation i bukspottkörteln vilket kan ge kraftig buksmärta, illamående och kräkningar.

 • Gulsot: I sällsynta fall kan mycket höga triglyceridnivåer orsaka gulsot vilket ger huden en gulaktig färg.

Det är viktigt att notera att de flesta människor med hyperlipidemi inte upplever några av dessa symtom förrän komplikationer utvecklas. Därför är regelbundna kontroller och blodprov för att mäta lipidnivåer viktiga för att identifiera och hantera hyperlipidemi i ett tidigt skede innan allvarliga hälsoproblem uppstår.

Behandling av Hyperlipidemi

Behandlingen av hyperlipidemi syftar till att sänka höga kolesterol- och triglyceridnivåer för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Behandlingen kan omfatta både livsstilsförändringar och medicinering och valet av behandling beror på patientens lipidprofil och individuella riskfaktorer. Här är några metoder för behandling:

Livsstilsförändringar

 • Kostförändringar: Minska intaget av mättade fetter, transfetter och kolesterol i kosten. Öka konsumtionen av fiberrika livsmedel som frukt, grönsaker och fullkorn. Fisk rik på omega-3-fettsyror kan vara fördelaktigt.

 • Motion: Regelbunden fysisk aktivitet kan hjälpa till att sänka kolesterolnivåerna. Rekommenderad tid för träning varierar men målet är att få minst 150 minuter av måttlig intensiv träning per vecka.

 • Vikthantering: Om övervikt eller fetma är en faktor kan viktförlust genom en sund kost och träning hjälpa till att sänka lipidnivåerna.

 • Sluta röka: Rökning kan sänka nivåerna av det "goda" HDL-kolesterolet. Sluta röka är därför en viktig åtgärd för personer med hyperlipidemi.

Medicinering

 • Statiner: Statiner är vanliga läkemedel som sänker kolesterolnivåerna genom att hämma produktionen av kolesterol i levern. De inkluderar läkemedel som simvastatin, atorvastatin och rosuvastatin.

 • Fibrater: Fibrater är läkemedel som främst används för att sänka triglyceridnivåer och öka HDL-nivåer.

 • Resiner: Gallsyrahämmare eller resiner hjälper till att minska kolesterolnivåer genom att öka kroppens förmåga att ta bort kolesterol.

 • PCS9-hämmare: PCS9-hämmare är en nyare typ av medicin som minskar kolesterol genom att öka leverns förmåga att rensa bort kolesterol från blodet.

Vissa individer kan kräva en kombination av olika läkemedel för att uppnå sina mål för lipidkontroll. Behandlingen av hyperlipidemi bör vara individanpassad och övervakad av en läkare. Regelbundna blodprov är viktiga för att utvärdera behandlingens effektivitet och justera medicineringen om det behövs.