🌸 Få 10% rabatt, ange kod: SOMMAR10 i kassan 🇸🇪

Högt blodtryck

Högt blodtryck

Tillfällig höjning av blodtrycket är en naturlig respons som kan uppstå vid fysisk ansträngning, stress eller rädsla. Det är en adaptiv mekanism i kroppen. Men om blodtrycket inte återgår till normalt efteråt kan det bli skadligt för hälsan.

Tillfällig höjning av blodtrycket är en naturlig respons som kan uppstå vid fysisk ansträngning, stress eller rädsla. Det är en adaptiv mekanism i kroppen. Men om blodtrycket inte återgår till normalt efteråt kan det bli skadligt för hälsan. Vid långvarigt förhöjt blodtryck spelar både ärftliga faktorer och livsstilsval en roll, och övervikt är en vanlig riskfaktor. Genom att genomföra förändringar i livsstilen och använda läkemedel kan man minska risken för allvarliga följdsjukdomar relaterade till högt blodtryck.

Orsakerna till förhöjt blodtryck

Innebär ett komplext samspel mellan olika organ, hormoner och det centrala nervsystemet. Men det finns mycket kunskap om detta ämne: Genetiska faktorer spelar ofta en roll vid högt blodtryck, liksom livsstilsfaktorer såsom stress, ohälsosamma matvanor, brist på motion, rökning eller överdriven alkoholkonsumtion.

Primär hypertoni är den vanligaste formen av förhöjt blodtryck och har ofta ingen specifik enskild förklaring. Det beror oftast på en kombination av ärftliga faktorer och livsstilsval. Sekundär hypertoni är ovanligare och kan vara en konsekvens av andra sjukdomar. Det kan vara ett symptom på hormonrubbningar, njursjukdomar eller vissa läkemedel. Malign hypertoni är ett mer sällsynt tillstånd som kännetecknas av mycket högt blodtryck, njurproblem och kärlskador i ögonen. Det kan uppstå som en följd av både primär och sekundär hypertoni.

Symtomen på högt blodtryck inkluderar

 • Rubbningar i hjärtrytmen (arytmi), hjärtsvikt, förstorat hjärta och kärlkramp.Till exempel försvagad puls, fönstertittarsjukan och försämrad blodförsörjning.
 • Ögonen: Exempelvis blödningar och svullnader.
 • Njurarna: Förträngningar i njurarnas blodkärl.

Högt blodtryck uppvisar sällan tydliga symtom och upptäcks vanligtvis först vid läkarbesök. Det är därför viktigt att identifiera och kontrollera högt blodtryck för att minska risken för dessa skador och komplikationer.

Relaterade tester och hälsokontroller

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Blodstatus och B-celler test
 • Hälsokontroll som mäter din blodstatus.
 • Analys av blodceller som påverkar din allmänna hälsa.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.
 • Indikation på eventuella sjukdomar.

159 kr

Hälsokontroll - Kvinna
 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

1 795 kr

Hälsokontroll - Man
 • Hälsokontroll utformad för män
 • Omfattar totalt 45 hälsomarkörer
 • Få kunskap och insikt om ditt allmänna hälsotillstånd
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem

1 795 kr

Lagom
Allmän hälsokontroll

Lagom

 • Analys av markörer som påverkar lever och njurar.
 • Analys av markörer som påverkar hjärta och kärl.
 • Kontroll av risk för eventuell diabetes.
 • Identifiering av eventuell sköldkörtelrubbning.

795 kr