🌸 Få 10% rabatt, ange kod: SOMMAR10 i kassan 🇸🇪

Blåsljud

Blåsljud i hjärtat är ljud som uppfattas när en läkare lyssnar på ditt hjärta genom en stetoskop. Ibland är blåsljuden så högljudda att de kan höras även utan detta instrument. De uppstår när det uppstår avvikelser i blodflödet antingen inuti hjärtat eller nära det. Bland dessa ljud finns de som är ofarliga men det finns även sådana som kan indikera en underliggande hjärtsjukdom.

Orsaker till Blåsljud

Orsaken till blåsljud är vanligtvis relaterad till förändringar i blodflödet genom hjärtat eller närliggande blodkärl. Det finns flera möjliga orsaker till blåsljud inklusive:

 • Hjärtklaffsjukdom: De vanligaste orsakerna till blåsljud är problem med hjärtklaffarna. Till exempel kan en förträngd hjärtklaff som aortastenos eller pulmonalisklaffstenos, orsaka blåsljud. Likaså kan en läckande hjärtklaff som mitralisklaffinsufficiens eller aortaklaffinsufficiens leda till blåsljud.

 • Medfödda hjärtfel: Vissa hjärtfel som är närvarande vid födseln kan orsaka blåsljud.

 • Hjärtmuskelproblem: Vissa hjärtmuskelproblem som hypertrofisk kardiomyopati, kan orsaka blåsljud genom att påverka blodflödet i hjärtat.

 • Förändringar i blodflödet: Blodkärlsproblemen såsom aortisk koarktation eller ateroskleros kan skapa turbulent blodflöde och därmed orsaka blåsljud.

 • Infektioner: Infektioner som endokardit, som påverkar hjärtklaffarna kan leda till blåsljud.

 • Anemi: Låga nivåer av röda blodkroppar (anemi) kan påverka blodets viskositet och flöde vilket kan orsaka blåsljud. Analys av Blodstatus och B-celler testoch Vitamin B12 kan hjälpa till och identifiera anemi.

 • Sköldkörtelsjukdomar: Sköldkörtelsjukdomar som hyperthyroidism kan påverka hjärtats funktion och leda till blåsljud.

 • Systemiska sjukdomar: Vissa systemiska sjukdomar såsom systemisk lupus erythematosus, kan påverka hjärtat och orsaka blåsljud.

 • Feokromocytom: En tumör i binjurarna som producerar ökade nivåer av adrenalin och kan påverka hjärtfrekvensen och blodtrycket.

 • Stress eller ångest: Ibland kan stress, ångest eller feber orsaka tillfälliga blåsljud som går över när den underliggande orsaken är behandlad eller går över.

Här är några vanliga orsaker till blåsljud:

 • Hjärtklaffar: De rörliga delarna av hjärtklaffarna kan skapa blåsljud om de inte stänger korrekt. Det kan resultera i blod som strömmar bakåt istället för framåt genom hjärtat.

 • Hål i hjärtat: Hål eller defekter i hjärtats väggar kan skapa ojämn blodström, vilket resulterar i blåsljud.

 • Förträngda blodkärl: Förträngda eller trånga blodkärl i närheten av hjärtat kan påverka blodflödet och orsaka blåsljud.

 • Klaffproteser: Ersättning av naturliga hjärtklaffar med protesklaffar kan ibland generera blåsljud.

 • Anemi: När blodet har otillräcklig mängd röda blodkroppar (anemi) kan detta leda till snabbare blodflöde och därigenom orsaka blåsljud.

Blåsljud är ingenting som du hör själv. Det upptäcks oftast av en slump när en läkare lyssnar på hjärtat. Om läkaren inte själv kan avgöra ifall blåsljudet är fysiologiskt eller tecken på underliggande sjukdom, kan du bli remitterad till en hjärtspecialist för ytterligare hjärtundersökning.

Symtom på blåsljud

 • Andfåddhet: Svårigheter att andas, särskilt under fysisk ansträngning, kan vara ett tecken på att hjärtat inte pumpar tillräckligt med blod effektivt.

 • Trötthet och Svaghet: Otillräcklig blodcirkulation kan resultera i en känsla av trötthet och svaghet.

 • Svimning eller Yrsel: Minskad blodtillförsel till hjärnan kan leda till yrsel eller i vissa fall svimning.

 • Bröstsmärta: I vissa fall kan bröstsmärta eller obehag uppstå om hjärtat har svårt att pumpa blod ordentligt.

 • Snabb Hjärtslag: Oregelbundna eller snabba hjärtslag kan vara en följd av ojämn blodcirkulation.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa symtom inte nödvändigtvis indikerar blåsljud eller hjärtsjukdom, då de även kan vara resultatet av andra hälsoproblem. Om du upplever några av dessa symtom eller om du har upptäckt blåsljud, är det bäst att konsultera en läkare för en korrekt diagnos och rådgivning.

Relaterade tester och hälsokontroller

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Blodstatus och B-celler test
 • Hälsokontroll som mäter din blodstatus.
 • Analys av blodceller som påverkar din allmänna hälsa.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.
 • Indikation på eventuella sjukdomar.

159 kr

Vitamintester

Vitamintester


Vitamin B12
Blodbrist test

Vitamin B12

 • Mäter dina nivåer av vitamin B12.
 • Indikation av vitamin B12 brist.
 • Låga nivåer kan leda till blodbrist (anemi).

159 kr