🌸 Få 10% rabatt, ange kod: MIDSOMMAR10 i kassan 🇸🇪

Höga blodfetter

Höga blodfetter även känt som hyperlipidemi refererar till en medicinsk tillstånd där nivåerna av fettämnen särskilt kolesterol och triglycerider i blodet är högre än normalt. Dessa fettämnen är viktiga för kroppens funktion men när de når förhöjda nivåer kan det leda till hälsoproblem.

Det finns två huvudsakliga typer av kolesterol: lågdensitetslipoprotein (LDL) och högdensitetslipoprotein (HDL). LDL-kolesterol kallas ofta "dåligt" kolesterol eftersom höga nivåer av det kan leda till upplagring av kolesterol i blodkärlsväggarna vilket kan leda till ateroskleros (förtjockning och förträngning av artärerna) och öka risken för hjärt-kärlsjukdomar. Å andra sidan kallas HDL-kolesterol ofta "bra" kolesterol eftersom det hjälper till att transportera överskott av kolesterol från kroppens vävnader till levern för eliminering. Triglycerider är en annan typ av fett som lagras i kroppen och fungerar som en energireserv. Höga nivåer av triglycerider i blodet är också kopplade till ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Symtom Höga blodfetter

Det är viktigt att notera att höga blodfetter ofta inte ger några symtom förrän de har orsakat betydande skador på kroppen. Därför är det avgörande att kontrollera dina kolesterolnivåer regelbundet, äta en hälsosam kost, motionera och följa din läkares råd för att hantera dina blodfetter och minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Om du har riskfaktorer eller en familjehistoria av hjärtproblem, kan det vara särskilt viktigt att vara medveten om dina kolesterolnivåer och ta åtgärder för att hantera dem.

Orsaker till höga blodfetter

 • Genetik - kostvanor (särskilt intag av mättade och transfetter)

 • Brist på fysisk aktivitet

 • rökning

 • Övervikt

 • Vissa medicinska tillstånd som diabetes och sköldkörtelrubbningar

För att hantera höga blodfetter är livsstilsförändringar ofta det första steget. Det kan inkludera att äta en balanserad kost med betoning på hälsosamma fetter, öka fysisk aktivitet, sluta röka och hantera vikten. I vissa fall kan läkare också rekommendera läkemedel för att hjälpa till att sänka blodfettnivåerna. Det är viktigt att hålla koll på dina blodfettnivåer genom regelbundna läkarundersökningar eftersom höga blodfetter kan vara en riskfaktor för allvarliga hjärt-kärlproblem.

Behandling av höga blodfetter

Vid förhöjda blodfettnivåer är behandlingsvalet baserat på en helhetsbild av symtom samt andra hälsoindikatorer såsom blodtryck och blodsockernivåer. Om du är i gott allmänt skick är det vanligtvis första steget att anpassa kosten och livsstilen, och sedan utvärdera effekterna av dessa förändringar. För personer som har flera riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom kan en kombination av livsstilsförändringar och kolesterolsänkande läkemedel vara aktuell redan från början.I fallet med ärftlig hyperkolesterolemi ger vanligtvis inte enbart ändringar i livsstilen tillräckliga resultat. Här är det oftast nödvändigt med läkemedel för att effektivt sänka kolesterolnivåerna.

Den individuella behandlingsstrategin grundas på en bedömning av patientens samlade hälsotillstånd och riskprofil. Det är viktigt att komma ihåg att höga blodfetter är en av flera faktorer som kan öka risken för hjärt-kärlsjukdomar och därför involveras även andra hälsomarkörer i beslutsprocessen kring behandling.

Relaterade tester och hälsokontroller

Hjärt- och kärltester

Hjärt- och kärltester


TC
Total kolesterol

Kolesteroltest

 • Mäter ditt totala kolesterol.
 • Få insikt i ditt kolesterolvärde.
 • Upptäck risk för hjärt- kärlsjukdom.
 • Indikation på kost- eller livsstilsförändringar.

69 kr

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Hjärt och kärltest
 • Få insikt om din hjärt-kärlhälsa.
 • Indikation på hjärt och kärlsjukdom.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

369 kr

Hälsokontroll - Diabetes
 • Hälsokontroll utformad för årlig kontroll av diabetes.
 • Omfattar totalt 15 hälsomarkörer.
 • Få kunskap och insikt om dina blodsockervärden.
 • Kan identifiera tidiga tecken på diabetes.

495 kr

-10%
Hälsokontroll Stor
Allmän hälsokontroll

Hälsokontroll Stor

 • Stora hälsokontrollen för män och kvinnor.
 • Analys av 53 hälsomarkörer.
 • Hjälper dig att identifiera avvikande blodvärden.

1 995 kr1 795 kr