Hjärtsvikt

Hjärtsvikt reducerar hjärtats förmåga att cirkulera blodet runt i kroppen. Det är vanligt att uppleva trötthet och andnöd. Andra symptom som kan uppkomma är bröstsmärtor, hjärtklappning och svullnad i benen. Hjärtsvikt kan vara ett tecken på någon annan sjukdom.

Testmottagningen.se - Hälsokontroller för ökat välmående

Prisvärda hälsokontroller

Hjärtat är en muskel som har till uppgift att pumpa runt blodet i kroppen. Den består av två hålrum, ett i varje sida, som både är formade som kammare. Hjärtsvikt kan uppstå när hjärtat inte har tillräcklig pumpförmåga till följd av att hålrummen har förstorats antingen i den vänstra eller högra kammaren. Förtjockning av hjärtmuskeln kan även leda till nedsatt pumpförmåga. Det kan kapas resultat i att vätska samlas upp i exempelvis benen och lungorna samt att andra typiska symptom som trötthet och andfåddhet uppstår.

Hjärtsvikt kan utvecklas under lång tid eller plötsligt uppstå. Akut hjärtsvikt kan förekomma samtidigt som en hjärtinfarkt eller i samband med exempelvis blodförgiftning. Den vanligaste orsaken till kronisk hjärtsvikt är skador på hjärtmuskulaturen som uppstått som resultat av en hjärtinfarkt. En annan vanlig förklaring är långvarigt högt blodtryck. Vad som återstår är en försämrad blodcirkulation, lågt blodtryck, hög puls och nedsatt funktion i både lungor och njurar.

Vanliga tecken och symtom

Hjärtsvikt är en sjukdom som orsakar ett flertal symptom. Vanliga tecken och symptom inkluderar andfåddhet, trötthet, svullnad i fötter och anklar, bröstsmärtor och hjärtklappning. Andningen kan bli snabbare än vanligt. Patienter kan också uppleva svårigheter att sova eller hosta, speciellt på natten. Dessutom kan en person med hjärtsvikt ha svårt att ta emot fysisk ansträngning och kan uppleva andnöd när de gör ansträngande aktiviteter.

Många olika symptom kan orsakas av hjärtsvikt, varav trötthet och andfåddhet är de vanligaste. Ödem är också ett vanligt tecken. Akut hjärtsvikt presenterar sig ofta med plötsliga symtom som kräver omedelbar behandling. Symtom som utvecklas över en längre tid ger en liknande sjukdomsbild, men inte en lika akut försämring.

Relaterade tester och hälsokontroller

Hälsokontroller
Blodstatus

Blodstatus och B-celler test

12 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Hälsokontroll som mäter din blodstatus.
 • Analys av blodceller som påverkar din allmänna hälsa.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.
 • Indikation på eventuella sjukdomar.

159 kr

Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Kvinna

49 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 49 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

1795 kr

Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Man

47 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll utformad för män
 • Omfattar totalt 47 hälsomarkörer
 • Få kunskap och insikt om ditt allmänna hälsotillstånd
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem

1795 kr

Allmän hälsokontroll

Lagom

24 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Analys av markörer som påverkar lever och njurar.
 • Analys av markörer som påverkar hjärta och kärl.
 • Kontroll av risk för eventuell diabetes.
 • Identifiering av eventuell sköldkörtelrubbning.

795 kr