Anemi

Anemi uppstår när antalet röda blodkroppar i kroppen är otillräckligt vilket resulterar i nedsatt förmåga att transportera tillräcklig mängd syre till kroppens vävnader. Anemi kallas även blodbrist och finns i flera varianter var och en med sin egen specifika orsak. Vissa typer av anemi kan förebyggas genom att säkerställa att du får i dig alla viktiga mineraler och vitaminer som behövs.

Testmottagningen.se - Hälsokontroller för ökat välmående

Prisvärda hälsokontroller

En vanlig utlösande faktor för anemi är blödning. Ibland kan blödningar vara dolda som när det kommer från magen eller tarmen. I sådana fall kan en låg nivå av hemoglobin vara det första tecknet på problem i mag-tarm-kanalen. Andra typer av anemi härrör från antingen en nedsatt produktion av röda blodkroppar eller en ökad nedbrytning av dem, vilket överstiger produktionen.

Vanliga symptom på anemi:

  • Trötthet och svaghet
  • Blek hud och slemhinnor
  • Yrsel eller känsla av att vara "svimfärdig"
  • Andfåddhet, speciellt vid ansträngning
  • Kalla händer och fötter

Det är viktigt att notera att dessa symtom kan variera beroende på svårighetsgraden av anemi och dess specifika orsak. Om några av dessa symtom uppstår och du misstänker anemi, är det klokt att rådgöra med en läkare för korrekt diagnos och behandling. Orsakerna kan inkludera järnbrist, brist på vitamin B12 eller folsyra, kronisk sjukdom, genetiska faktorer eller blödningar.

Vad är sekundär anemi?

Sekundär anemi inträffar när produktionen av röda blodkroppar hämmas på grund av en underliggande sjukdom. Det är vanligt att vissa sjukdomar utlöser sekundär anemi, inklusive cancersjukdomar, njursvikt, diabetes, inflammatoriska sjukdomar som reumatism samt olika former av infektioner. Dessa grundläggande sjukdomar påverkar kroppens förmåga att producera tillräckligt med röda blodkroppar, vilket i sin tur leder till en reducerad mängd syretransport och de karakteristiska symptomen på anemi. Att behandla den underliggande sjukdomen är en viktig aspekt av att hantera sekundär anemi och kan bidra till att återställa en hälsosam balans i kroppens blodbildning. Det är väsentligt att samråda med en läkare för att korrekt diagnostisera och hantera både den primära sjukdomen och den resulterande sekundära anemin.