Diabetes typ 1

Diabetes typ 1 är en kronisk autoimmun sjukdom som leder till att kroppen inte längre kan producera insulin. Insulin är ett livsviktigt hormon som reglerar blodsockernivån i kroppen.

Testmottagningen.se - Hälsokontroller för ökat välmående

Prisvärda hälsokontroller

När insulinproduktionen är nedsatt eller obefintlig resulterar det i förhöjda blodsockervärden, vilket kan orsaka allvarliga skador på kroppen både på kort och lång sikt. För att upprätthålla normala blodsockernivåer krävs daglig insulinbehandling. Det är även viktigt att vara fysiskt aktiv och anpassa kosten efter sjukdomen för att må så bra som möjligt.

Diabetes typ 1 är kännetecknad av en konstant hög blodsockernivå. Vid sjukdomens början uppträder symtom såsom trötthet, ökad törst och frekvent urinering. Viktnedgång och dimsyn är också vanliga tidiga tecken på insjuknande

Vanliga symtom vid nyligen diagnostiserad diabetes typ 1 inkluderar:

 • Allmän trötthet och brist på energi, både fysiskt och mentalt
 • Ökad urinproduktion och behovet av att kissa oftare än vanligt
 • Ökad törst
 • Dimsyn
 • Snabb viktnedgång
 • Kramp i vaderna
 • Svampinfektioner i underlivet

Om diabetes typ 1 inte upptäcks och behandlas i tid kan det leda till akuta symtom. Höga blodsockervärden kan resultera i ketoacidos, vilket innebär att kroppen blir uttorkad. Om du redan behandlas för diabetes typ 1 kan du också uppleva hypoglykemi, vilket är en låg blodsockernivå. Detta kan vara en följd av obalans i sockerregleringen, till exempel på grund av för stora insulindoser. Symtomen för dessa tillstånd är inte alltid tydliga, och förvirring och medvetandepåverkan kan förekomma vid både låga och höga blodsockervärden.

Relaterade tester och hälsokontroller

Blodsockertester
CPE
Diabetestest

C-peptid

1 markör
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Mäter nivå C-Peptid
 • Ger svar på typ av diabetes
 • Blodprov inför beslut om behandling
 • Rekommenderas tillsammans med glukos

129 kr

GLU
Blodsockertest

Glukos

1 markör
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Mäter din glukoshalt.
 • Få bättre insikt i dina blodsockernivåer.
 • Kan påvisa om du ligger i riskzon för diabetes.

39 kr

Hälsokontroller
Diabetestest

Hälsokontroll - Diabetes

 • Hälsokontroll utformad för årlig kontroll av diabetes
 • Omfattar totalt 15 hälsomarkörer
 • Få kunskap och insikt om dina blodsockervärden
 • Kan identifiera tidiga tecken på diabetes

495 kr