🌸 Få 10% rabatt – ange kod: MORSDAG

Graves sjukdom

Graves sjukdom, en autoimmun sköldkörtelsjukdom, påverkar miljontals människor världen över. Upptäck de karakteristiska symtomen, de senaste diagnostiska metoderna och de olika behandlingsalternativen.

Vad är Graves sjukdom

Graves sjukdom är en autoimmun sjukdom som påverkar sköldkörteln en liten körtel som finns i halsen och reglerar ämnesomsättningen. Vid Graves sjukdom producerar immunsystemet antikroppar som kallas för sköldkörtelstimulerande immunoglobuliner (TSI). Dessa antikroppar binder till sköldkörtelcellerna och stimulerar dem att producera och utsöndra för mycket av sköldkörtelhormonerna trijodtyronin (T3) och tyroxin (T4). Ökad produktion av sköldkörtelhormoner leder till en överaktiv sköldkörtel, vilket kan påverka kroppens olika funktioner och organ.

Orsaker till Graves

När nivåerna av testosteron sjunker under det normala intervallet kan det resultera i testosteronbrist vilket är ett medicinskt tillstånd som kan påverka en mans livskvalitet negativt.

 • Åldrande: En naturlig minskning av testosteronproduktionen sker med åldern. Denna åldersrelaterade minskning kan vara en vanlig orsak till testosteronbrist hos äldre män.

 • Medicinska tillstånd: Vissa medicinska tillstånd som hypogonadism, testikel- eller hypofysproblem kan leda till låga testosteronnivåer.

 • Livsstil och kost: Otillräcklig sömn eller en ohälsosam kost samt överdriven alkoholkonsumtion och brist på motion kan påverka testosteronnivåerna negativt.

 • Övervikt: Övervikt kan öka omvandlingen av testosteron till östrogen vilket resulterar i en minskning av tillgängligt testosteron i kroppen.

Symtom på Graves sjukdom

Några av de vanliga symtomen på Graves sjukdom inkluderar:

 • Viktminskning: Trots normal eller ökad aptit kan personer med Graves sjukdom uppleva oavsiktlig viktminskning.

 • Ökad hjärtfrekvens: Sköldkörtelhormonerna påverkar hjärtat och kan leda till ökad puls och hjärtklappning.

 • Nervositet och ångest: Överaktiv sköldkörtel kan påverka nervsystemet och leda till känslor av nervositet och ångest.

 • Överdriven svettning: En ökad ämnesomsättning kan orsaka ökad svettning.

 • Ögonproblem (oftalmopati): Graves sjukdom kan också associeras med ögonproblem, såsom bulande ögon, rodnad och ökad känslighet för ljus.

 • Trötthet: Trots ökad aktivitet och viktminskning kan personer med Graves sjukdom också känna sig trötta.

Behandling av Graves sjukdom

Behandlingen av Graves sjukdom syftar vanligtvis till att normalisera överproduktionen av sköldkörtelhormon och att minska symtomen. Det finns flera behandlingsalternativ tillgängliga och valet av behandling kan bero på individuella faktorer och svårighetsgraden av sjukdomen.

Här är några vanliga behandlingsmetoder:

Läkemedel:

 • Antithyroid-läkemedel: Läkemedel som methimazol eller propyltiouracil används för att hämma sköldkörtelns produktion av hormoner. Dessa läkemedel kan hjälpa till att normalisera sköldkörtelns funktion. Dosen anpassas ofta över tiden, och behandlingen kan pågå under en period av månader eller år.

 • Beta-blockerare: Dessa läkemedel, som propranolol, kan användas för att lindra hjärtklappning och andra symtom som är relaterade till en överaktiv sköldkörtel.

Radioaktivt jodbehandling:

 • Radioaktivt jod ges vanligtvis i form av en kapsel eller lösning. Det tas oralt och absorberas av sköldkörteln, där det minskar överaktiviteten genom att förstöra delar av sköldkörtelvävnaden. Denna behandling kan leda till att sköldkörteln blir underaktiv över tid, vilket kräver livslångt intag av sköldkörtelhormontillskott.

Kirurgi (tyreoidektomi):

 • En annan möjlighet är att avlägsna en del av eller hela sköldkörteln genom en kirurgisk procedur. Detta görs ibland om andra behandlingsalternativ inte är lämpliga eller om det finns bekymmer för cancer.

Blodprover vid diagnostisering av Graves Sjukdom

För att diagnostisera Graves sjukdom analyseras sköldkörtelmarkörer såsom TSH (Tyreoideastimulerande hormon), T3 (Triiodtyronin), och T4 (Tyroxin), som vanligen är låga respektive höga vid detta tillstånd. Dessutom mäts TRAK (TSH-receptorantikroppar), som är specifika för Graves sjukdom och indikerar närvaron av autoantikroppar som stimulerar sköldkörteln. Dessa tester är avgörande för att fastställa diagnosen och förstå sköldkörtelns funktion. Vid misstanke om Graves sjukdom rekommenderas följande sköldkörtelprov..

Relaterade tester och hälsokontroller

Hormontester

Hormontester


FT3
 • Mäter dina nivåer av fritt Trijodtyronin.
 • Få insikt om hur din sköldkörtelstatus.
 • Upptäcker rubbning i dina sköldkörtelhormoner
 • Indikation av hypertyreos eller hypotyreos.

89 kr

FT4
Sköldkörteltest T4

T4 (Fritt tyroxin)

 • Mäter ditt värde av T4 (Fritt Tyroxin).
 • Sköldkörteltest för analys av hormonproduktion.
 • Indikation för rubbning av sköldkörtelhormon.
 • Blodprov för allmän hälsa och kondition.

119 kr

TPO
Sköldkörteltest TPO

TPO antikroppar

 • TPO antikroppstest (autoantikroppar).
 • Analys av tyroperoxidas antikroppar.
 • Identifierar eventuella sköldkörtelproblem.
 • Rekommenderas tillsammans med TSH.

279 kr

TRA
Sköldkörteltest TRAK

TRAK

 • TRAK antikroppstest.
 • Analys av tyreoideastimulerande hormonreceptor.
 • Identifierar eventuella sköldkörtelproblem.
 • Rekommenderas tillsammans med TSH.

379 kr

TSH test
Sköldkörteltest TSH

TSH test

 • Mäter ditt TSH-värde.
 • Sköldkörteltest för analys av tyreoideastimulerande hormon.
 • Ger dig en indikation på sköldkörtelsjukdomar.
 • Sköldkörtelprov för allmän hälsa och kondition.

95 kr

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Sköldkörtelprov plus
Hormontest - Utökat sköldkörtprov

Sköldkörtelprov plus

 • Mäter dina nivåer av sköldkörtelhormonerna T3, T4 och TSH.
 • Analys av TPO antikroppar (tyroperoxidasantikroppar).
 • Analys av TRAK tyreoideastimulerande hormonreceptor antikroppar.

879 kr

Sköldkörtelprov
Hormontest sköldkörtel

Sköldkörtelprov

 • Sköldskörteltest som mäter tre olika sköldkörtelhormon.
 • Analys av sköldkörtelhormonerna T3, T4 och TSH.
 • Ger dig insikt om en eventuell obalans av dina sköldkörtelhormoner.
 • Identifierar om du har en under- eller överaktiv sköldkörtel.

349 kr