Addisons sjukdom

Addisons sjukdom är en sällsynt kronisk sjukdom som påverkar de två små körtlarna ovanpå njurarna. Den resulterar i otillräcklig produktion av viktiga hormoner särskilt kortisol och aldosteron.

De främsta orsakerna till Addisons sjukdom

 • Autoimmun destruktion: Den vanligaste orsaken är när kroppens eget immunsystem angriper och förstör binjurebarken. Detta kallas autoimmun adrenalit.

 • Infektioner: Vissa infektionssjukdomar som tuberkulos kan skada binjurebarken och leda till Addisons sjukdom.

 • Tumörer: Tumörer i binjurarna eller hypofysen kan påverka produktionen av kortisol och aldosteron vilket kan orsaka sjukdomen.

 • Långvarig användning av steroidläkemedel: Om en person tar steroidläkemedel under en längre tid och sedan plötsligt slutar kan det hämma binjurarna och leda till Addisons sjukdom.

 • Genetiska orsaker: I sällsynta fall kan genetiska mutationer som påverkar binjurebarkens funktion vara ansvariga för sjukdomen.

Symtom Addisons sjukdom

Symtomen på Addisons sjukdom (adrenokortikal insufficiens) kan variera från person till person och kan vara gradvisa. De vanligaste symtomen inkluderar:

 • Trötthet och svaghet: Detta är ett av de mest framträdande och utmärkande symtomen. Personer med Addisons sjukdom känner sig ofta extremt trötta och har låg energinivå.

 • Lågt blodtryck: Addisons sjukdom kan leda till lågt blodtryck vilket kan orsaka yrsel, svimning och en allmän känsla av svaghet.

 • Viktminskning: Människor med sjukdomen kan uppleva oförklarlig viktminskning på grund av aptitförlust och muskelsvaghet.

 • Mörkare hudfärg: Vissa personer med Addisons sjukdom kan utveckla en ojämn mörkare hudton särskilt i områden som exponeras för solen, ärr, läppar och kinder.

 • Illamående och kräkningar: Magproblem inklusive illamående och kräkningar är vanliga symtom.

 • Muskel- och ledsmärtor: Smärta och svaghet i musklerna och lederna kan förekomma.

 • Aptitförlust och viktminskning: Många personer med Addisons sjukdom kan förlora aptiten och gå ner i vikt.

 • Salt- och suget efter salta livsmedel: Eftersom sjukdomen också påverkar produktionen av aldosteron kan personer med Addisons sjukdom utveckla ett starkt sug efter salt vilket kan vara farligt eftersom det påverkar kroppens elektrolytbalans.

 • Lågt blodsocker (hypoglykemi): Vissa personer med Addisons sjukdom kan uppleva lågt blodsocker vilket kan leda till svimning, förvirring och svaghet.

 • Mental trötthet och depression: Sjukdomen kan påverka den mentala hälsan vilket kan leda till trötthet, depression och ångest.

Symtomen på Addisons sjukdom kan vara subtila i början och förväxlas med andra tillstånd.

Behandling av Addisons sjukdom

Behandlingen syftar till att kontrollera symtomen och upprätthålla kroppens normala funktion. Här är en översikt över behandlingsåtgärderna:

 • Kortisolersättning: Den viktigaste delen av behandlingen är att ersätta bristen på kortisol. Detta görs genom att ta kortisolliknande läkemedel dagligen ofta i form av tabletter som tas på morgonen och i vissa fall även på kvällen.

 • Aldosteronersättning: Om det finns en brist på aldosteron kan det också ersättas med läkemedel som innehåller mineralokortikoider såsom fludrokortison. Denna medicin hjälper till att reglera salt- och vätskebalansen i kroppen.

 • Daglig medicinering: Eftersom behandlingen innebär att man tar mediciner dagligen är det viktigt att följa en noggrann doseringsplan som föreskrivs av en läkare.

 • Nödsituationer: Personer med Addisons sjukdom behöver vara medvetna om nödsituationer som kan kräva extra doser av kortisol till exempel vid allvarlig stress, skador eller infektioner. Detta kallas en "nödåtgärd" och innebär en högre dos kortisol än den vanliga dagliga dosen.

 • Kontinuerlig medicinsk övervakning: Regelbundna besök hos en specialistläkare är viktiga för att övervaka sjukdomen och justera medicindosen vid behov.

 • Information och utbildning: Det är avgörande att både personen med Addisons sjukdom och deras vårdgivare har en god förståelse för sjukdomen och dess hantering särskilt i nödsituationer.

Det är viktigt att följa läkarens råd noggrant och vara medveten om symtom på bristande kortisol eller förändringar i hälsotillståndet.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du tror att du kan ha Addisons sjukdom exempelvis om du känner dig trött och orkeslös fast du sovit, om du ofrivilligt går ner i vikt, om du har ont i muskler och leder och inte vet vad det beror på, om du får ett ökat saltsug som inte försvinner, eller om din hud blir mörkare eller gråaktig, särskilt om du har flera av dessa symtom tillsammans.

Relaterade tester och hälsokontroller

Hormontester

Hormontester


-13%
Kortisol
Kortisol stresshormon

Kortisol

 • Mäter din nivå av kortisol (stesshormon).
 • Identifierar kortisolbrist eller överproduktion.
 • Få ökad insikt av din kortisolproduktion.

195 kr169 kr