Diabetes mellitus

Diabetes är en övergripande term som omfattar flera sjukdomstillstånd som kännetecknas av höga blodsockernivåer på grund av störningar i insulinproduktionen.

Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom där kroppen förstör de egna insulinproducerande cellerna helt. Detta innebär att du behöver ta tillföras syntetiskt insulin varje dag under hela livet. Å andra sidan, vid diabetes typ 2 kan du fortfarande producera insulin, men din kropp får inte tillräckliga mängder. Du kan delvis påverka dina blodsockernivåer genom anpassad kost och fysisk aktivitet, men de flesta behöver också behandlas med läkemedel. Här kan du läsa mer om skillnaderna mellan de två typerna av diabetes.

Diabetes leder till långvarigt förhöjda blodsockernivåer, vilket kallas hyperglykemi. Tidigare användes termen "sockersjuka" i vardagligt tal för att beskriva tillståndet. Blodsockernivån regleras normalt av hormonet insulin, som produceras i bukspottkörteln. Vid höga blodsockernivåer utsöndras insulin för att sänka blodsockret. Vid diabetes fungerar inte regleringen av insulinet på rätt sätt. För att hantera sjukdomen och minska risken för komplikationer krävs livsstilsförändringar.

Obehandlad eller dåligt behandlad diabetes kan leda till skador i kroppen, inklusive försämrad blodcirkulation som ökar risken för olika sjukdomstillstånd. I vissa fall kan komplikationerna vara livshotande. För att undvika allvarliga komplikationer behöver du övervaka dina glukosnivåer dagligen och anpassa behandlingen baserat på dina aktuella blodsockervärden.

Det finns olika typer av diabetes, där de främsta är typ 1 och typ 2

 • Typ 1: En autoimmun sjukdom där kroppen slutar producera insulin. Det drabbar oftare barn än vuxna.
 • LADA: En ovanlig variant av typ 1-diabetes som vanligtvis utvecklas gradvis hos vuxna och kan därför initialt misstas för typ 2-diabetes.
 • Typ 2: Den vanligaste formen av diabetes som ofta är kopplad till kost och motion. Vuxna drabbas oftare än barn.
 • Graviditetsdiabetes: En tillfällig form av typ 2-diabetes som kan uppstå under graviditeten. Symtomen brukar försvinna efter förlossningen.
 • Sekundär diabetes: Typ 2-diabetes som ofta är en följd av läkemedelsbehandling, till exempel med kortison.

Relaterade tester och hälsokontroller

Blodsockertester

Blodsockertester


CPE
Diabetestest

C-peptid

 • Mäter nivå C-Peptid
 • Ger svar på typ av diabetes
 • Blodprov inför beslut om behandling
 • Rekommenderas tillsammans med glukos

149 kr

GLU
Blodsockertest

Glukos

 • Mäter din glukoshalt, blodsocker.
 • Få bättre insikt i dina blodsockernivåer.
 • Kan påvisa om du ligger i riskzon för diabetes.

89 kr

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Hälsokontroll - Diabetes
 • Hälsokontroll utformad för årlig kontroll av diabetes.
 • Omfattar totalt 15 hälsomarkörer.
 • Få kunskap och insikt om dina blodsockervärden.
 • Kan identifiera tidiga tecken på diabetes.

495 kr