PLT

Blodstatus

Trombocyter, TPK

Trombocyter, även kända som blodplättar, är celler viktiga för blodkoagulering. De produceras i benmärgen och hjälper till att förhindra blödning genom att bilda blodproppar vid skador. Blodplättarna fäster vid skadestället och bildar en propp för att stoppa blödningen och skydda kroppen.

Blodstatus och B-celler test

159 kr

Vad är trombocyter, TPK?

Trombocyter, även kända som blodplättar, är små och oregelbundet formade celler som spelar en avgörande roll för blodkoagulering. De produceras i benmärgen och släpps ut i blodomloppet.

Blodplättar är viktiga eftersom de hjälper till att förhindra blödning genom att bilda blodproppar på platsen för en skada. När en skada inträffar frigör de skadade blodkärlen ämnen som signalerar till blodplättarna att fästa vid skadestället och bilda en propp. Klumpen hjälper till att stoppa blödningen och skydda kroppen från ytterligare blodförlust.

Varför undersöker man trombocyter, TPK?

Trombocyter mäts ofta som en del av en blodstatus, vilket är ett vanligt blodprov som används för att utvärdera en persons allmänna hälsa. Trombocytantalet uttrycks som antalet blodplättar per mikroliter blod.

Onormalt antal blodplättar kan indikera närvaron av ett medicinskt tillstånd. Till exempel kan ett lågt antal trombocyter (trombocytopeni) öka risken för blödning, medan ett högt antal blodplättar (trombocytos) kan öka risken för blodproppar. Båda tillstånden kan orsakas av en mängd olika faktorer, inklusive vissa mediciner, infektioner och underliggande medicinska tillstånd. En läkare kommer vanligtvis att överväga en persons medicinska historia, fysiska undersökning och andra laboratorietestresultat för att fastställa orsaken till ett onormalt antal blodplättar.

Vad kan ett högt värde av trombocyter, TPK bero på?

Det finns flera potentiella orsaker till ett högt antal trombocyter, även kallat trombocytos:

 • vid kronisk inflammation
 • cancer
 • vissa mediciner såsom heparin och östrogener
 • vid järnbrist
 • överkonsumtion av alkohol.

Det är viktigt att notera att dessa bara är några av de möjliga orsakerna till trombocytos, och ytterligare utvärdering av en vårdgivare är nödvändig för att fastställa den specifika orsaken i varje enskilt fall.

Vad kan ett lågt värde av trombocyter, TPK bero på?

Det finns flera potentiella orsaker till ett lågt antal blodplättar, även känd som trombocytopeni. Några möjliga orsaker till minskning av blodplättar inkluderar:

 • vissa mediciner, såsom acetylsalicylsyra och andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)
 • vissa infektioner, såsom HIV och hepatit
 • autoimmuna sjukdomar kan få kroppen att producera antikroppar som attackerar och förstör blodplättar
 • viss typ av cancer
 • brist på vissa vitaminer, såsom vitamin B12 och folat
 • vissa tillstånd som påverkar benmärgen, såsom aplastisk anemi.

Det är viktigt att notera att dessa bara är några av de möjliga orsakerna till trombocytopeni, och ytterligare utvärdering av en vårdgivare är nödvändig för att fastställa den specifika orsaken i varje enskilt fall.

Tester som innehåller markören Trombocyter, TPK

Blodstatus

Blodstatus


 • Mäter ditt TPK-värde (B- TPK)
 • Analys av dina blodplättar (Trombocyter)
 • Ger dig insikt kring din blodstatus
 • Avvikelser kan ge indikation för hälsoproblem

29 kr


Fertilitetstest
Graviditet och fertilitet

Fertilitetstest

 • Fertilitetstest anpassat för kvinnor.
 • Analys av dina fertilitetshormoner.
 • Ger insikt i äggreserv och menstruationscykel.

1 195 kr

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Blodstatus och B-celler test
 • Hälsokontroll som mäter din blodstatus.
 • Analys av blodceller som påverkar din allmänna hälsa.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.
 • Indikation på eventuella sjukdomar.

159 kr

Depression
Hälsokontroll Depression

Depression

 • Hälsokontroll för dig som känner dig nedstämd.
 • Analys av markörer som påverkar din energi och hormonnivåer.
 • Kontroll av risk för eventuell blodbrist

995 kr

Hjärt och kärltest
 • Få insikt om din hjärt-kärlhälsa.
 • Indikation på hjärt och kärlsjukdom.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

369 kr

Hälsokontroll - Diabetes
 • Hälsokontroll utformad för årlig kontroll av diabetes.
 • Omfattar totalt 15 hälsomarkörer.
 • Få kunskap och insikt om dina blodsockervärden.
 • Kan identifiera tidiga tecken på diabetes.

495 kr

Hälsokontroll - Kvinna
 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

1 795 kr

Hälsokontroll - Man
 • Hälsokontroll utformad för män
 • Omfattar totalt 45 hälsomarkörer
 • Få kunskap och insikt om ditt allmänna hälsotillstånd
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem

1 795 kr

Hälsokontroll - Reumatism
 • Mäter antikroppsnivåer kopplade till ledvärk
 • Indikation för ledgångsreumatism
 • Analyserar blodstatus och inflammationsvärden
 • Analysen används vid diagnostik av reumatoid artrit

1 295 kr

Hälsokontroll - Självständig
 • Analys av 46 hälsomarkörer.
 • För kontroll av vitala hälsoområden.
 • Egenremiss utan läkare.

1 495 kr

-10%
Hälsokontroll Stor
Allmän hälsokontroll

Hälsokontroll Stor

 • Stora hälsokontrollen för män och kvinnor.
 • Analys av 53 hälsomarkörer.
 • Hjälper dig att identifiera avvikande blodvärden.

1 995 kr1 795 kr

-15%
Hälsokontroll man plus
Omfattande hälsokontroll

Hälsokontroll man plus

 • Stor hälsokontroll för män.
 • 64 olika hälsotester ingår.
 • Få insikt i din hälsodata.
 • 10 olika hälsoområden.

4 595 kr3 895 kr

Hälsokontroll viktminskning
 • Identifierar hinder för viktnedgång.
 • Få ökad insyn i din metabolism.
 • Hälsokontroll inför eller under viktnedgång.

795 kr

Järnbrist
 • Mäter ditt järnvärde och din järndepå.
 • Analys av järn och ferritin.
 • Analys av din blodstatus ingår.
 • Testet identifierar eventuell järnbrist.

349 kr

-15%
Kvinna Plus
Omfattande hälsokontroll

Kvinna Plus

 • Utökad hälsokontroll för kvinnor.
 • 65 olika blodprover ingår.
 • Heltäckande bild av relevanta biomarkörer.
 • Flera markörer för hormonell balans.

4 595 kr3 895 kr

Lagom
Allmän hälsokontroll

Lagom

 • Analys av markörer som påverkar lever och njurar.
 • Analys av markörer som påverkar hjärta och kärl.
 • Kontroll av risk för eventuell diabetes.
 • Identifiering av eventuell sköldkörtelrubbning.

795 kr

Sport
Hälsokontroll för träning

Sport

 • Hälsokontroll för dig som tränar aktivt.
 • Analys av markörer som påverkar din prestation.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1 995 kr

Testosteron Plus
 • Hälsokontroll som ger en inblick över din testosteronproduktion.
 • Analys av olika hälsomarkörer som påverkar minskad muskelmassa, lustkänslor och trötthet.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1 095 kr

Vitamin och Mineral
Hälsokontroll vitaminer och mineraler

Vitamin och Mineral

 • Hälsokontroll som mäter dina vitamin och mineral nivåer.
 • Analys av markörer som påverkar nedstämdhet och trötthet.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1 295 kr